fbpx

Mindre bidrag från EU till järnvägsbyggen

För ett år sedan fick Trafikverket 610 miljoner kronor i EU-bidrag till järnvägsprojekt. I år blev det knappt 200 miljoner kronor. Men minskningen var väntad.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 25 juli 2021

FOTO: KASPER DUDZIK
Ostkustbanans utbyggnad till dubbelspår Sundsvall-Dingersjö är ett av projekten som beviljats EU-pengar. SJ X55 3354 rullar igenom Svartvik i maj 2021. 

”Vi fick det belopp vi äskat”, säger Anneli Malmberg, nationell koordinator för Connecting Europe Facility (CEF) på Trafikverket.
”Med den här tilldelningen utnyttjades de sista medlen i det nu avslutade programmet för investeringar i infrastrukturen i EU.”
Trafikverket sökte och fick bidrag på totalt cirka 240 miljoner kronor till fem projekt.
Mest pengar får utbyggnaden av Godsstråket genom Bergslagen där Trafikverket bland annat ska göra en detaljprojektering och tekniska beskrivningar för broar och järnvägstekniska arbeten inför bygget av dubbelspår på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla.

De fem projekten:
• Godsstråket genom Bergslagen, delen Hallsberg-Stenkumla inom projektet dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Degerön. Medfinansiering: 8 964 000 euro. motsvarande cirka 92 miljoner kronor.

• Norrbotniabanan, etappen Ytterbyn-Bureå mellan Umeå och Skellefteå. Medfinansiering: 7 457 500 euro motsvarande cirka 77 Mkr.

• Ostkustbanan, utbyggnad till dubbelspår Sundsvall-Dingersjö. Medfinansiering: 2 377 000 euro motsvarande cirka 24 Mkr.

• Skandiaporten, utvidgning av farleden till Göteborgs hamn. Medfinansiering: 2 693 013 euro motsvarande cirka 30 Mkr.

• Malmporten, utvidgning av farleden till Luleå hamn. Medfinansiering: 2 480 000 euro motsvarande cirka 25 Mkr.
”Det är roligt att alla projekt som Trafikverket ansökt om medfinansiering till fått sina ansökningar beviljade”, säger Anneli Malmberg. ”Utlysningen omfattade endast studier som bidrar till att slutföra projekt på stomnätet.”
Formellt är det regeringen som beslutar om vilka projekt som ska söka CEF-medel. Trafikverket samordnar ansökningsprocessen i Sverige och det är enbart projekt som redan finns med i Nationell plan för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan få medfinansiering av EU-fonden CEF.
Nu förbereds utlysningen av nästa bidragsomgång för Connecting Europe Facility, den omfattar projekt som pågår åren 2021-2027.
”Troligen kommer vi att kunna ansöka om medfinansiering i en första omgång redan i höst eller i vinter”, säger Anneli Malmberg.
”Då kommer det att handla om betydligt större belopp.”

 

 

Fler artiklar

Mindre miljöpåverkan får kosta

Mindre miljöpåverkan får kosta

Tåget ska vara det överlägset bästa alternativet för miljö och klimat. Det är ledstjärnan för Inlandståg som för tillfället bedriver en blygsam trafik på Inlandsbanan och angränsande banor. Men nu är äntligen det första Lint-tåget i Sverige.

read more

Vill du läsa fler artiklar?