Annons:

Publicerad: 2021-07-25

För ett år sedan fick Trafikverket 610 miljoner kronor i EU-bidrag till järnvägsprojekt. I år blev det knappt 200 miljoner kronor. Men minskningen var väntad.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ostkustbanans utbyggnad till dubbelspår Sundsvall-Dingersjö är ett av projekten som beviljats EU-pengar. SJ X55 3354 rullar igenom Svartvik i maj 2021.

Annons:

Det är roligt att alla projekt som Trafikverket ansökt om medfinansiering till fått sina ansökningar beviljade.

 

Anneli Malmberg, nationell koordinator för Connecting Europe Facility (CEF) på Trafikverket

”Vi fick det belopp vi äskat”, säger Anneli Malmberg, nationell koordinator för Connecting Europe Facility (CEF) på Trafikverket.
”Med den här tilldelningen utnyttjades de sista medlen i det nu avslutade programmet för investeringar i infrastrukturen i EU.”

Trafikverket sökte och fick bidrag på totalt cirka 240 miljoner kronor till fem projekt. Mest pengar får utbyggnaden av Godsstråket genom Bergslagen där Trafikverket bland annat ska göra en detaljprojektering och tekniska beskrivningar för broar och järnvägstekniska arbeten inför bygget av dubbelspår på sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla.

De fem projekten:

  • Godsstråket genom Bergslagen, delen Hallsberg-Stenkumla inom projektet dubbelspårsutbyggnad Hallsberg-Degerön. Medfinansiering: 8 964 000 euro. motsvarande cirka 92 miljoner kronor.
  • Norrbotniabanan, etappen Ytterbyn-Bureå mellan Umeå och Skellefteå. Medfinansiering: 7 457 500 euro motsvarande cirka 77 Mkr.
  • Ostkustbanan, utbyggnad till dubbelspår Sundsvall-Dingersjö. Medfinansiering: 2 377 000 euro motsvarande cirka 24 Mkr.
  • Skandiaporten, utvidgning av farleden till Göteborgs hamn. Medfinansiering: 2 693 013 euro motsvarande cirka 30 Mkr.
  • Malmporten, utvidgning av farleden till Luleå hamn. Medfinansiering: 2 480 000 euro motsvarande cirka 25 Mkr.

”Det är roligt att alla projekt som Trafikverket ansökt om medfinansiering till fått sina ansökningar beviljade”, säger Anneli Malmberg. ”Utlysningen omfattade endast studier som bidrar till att slutföra projekt på stomnätet.”

Formellt är det regeringen som beslutar om vilka projekt som ska söka CEF-medel. Trafikverket samordnar ansökningsprocessen i Sverige och det är enbart projekt som redan finns med i Nationell plan för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan få medfinansiering av EU-fonden CEF.

Nu förbereds utlysningen av nästa bidragsomgång för Connecting Europe Facility, den omfattar projekt som pågår åren 2021-2027.

”Troligen kommer vi att kunna ansöka om medfinansiering i en första omgång redan i höst eller i vinter”, säger Anneli Malmberg.
”Då kommer det att handla om betydligt större belopp.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Strid om Öresundstågen

SJ och Öresundståg har hamnat i strid om trafiken med Öresundstågen. SJ hävdar att tågen är i sämre skick än utlovat och Öresundståg tycker att SJ inte sköter trafiken tillräckligt väl och har tecknat ett nödavtal med Transdev.

Nyhet

Nya rekord på museibanorna

Rekordsommar. Bästa sommaren någonsin. Nytt rekord. En väldigt bra sommar med snudd på rekord. Ett verkligt återtåg. Fem omdömen om resandet på landets museibanor sommaren 2022.

Nyhet

Ett lyft för Arlanda Express

Arlanda Express spårade ur i 150 km/h vid Blackvreten strax väster om Arlanda i lördags morse. Två personer skadades lindrigt. På söndagen lyftes de tre urspårade vagnarna upp på spåret med en Kirow-kran.

Nyhet

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.