Annons:

Publicerad: 2020-12-10

MTR vann trafiken med Mälartågen

MTR kommer att köra regionaltågen i Mälardalen från december nästa år. Det står klart sedan Mälardalstrafik avgjort upphandlingen av trafiken med Mälartågen. MTR jublar, SJ deppar.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Två av Mälartågs ER1-motorvagnar passerar Älvsjöbågen i oktober 2019.

Annons:

”Det känns fantastiskt att vi har fått förtroendet att driva Mälartåg”, säger Mark Jensen, vd i MTR Nordic enligt ett pressmeddelande från MTR.

”Mälardalsregionen står inför en spännande tid med utökad tågtrafik, nya tåg, en ny depå och en sammanslagning av två tågtrafiksystem. Tillsammans med Mälardalstrafik kommer vi göra vårt yttersta för att utveckla Mälardalen och bidra med det MTR är bäst på: att skapa en attraktiv och hållbar kollektivtrafik för oss och nästa generation.”

Christer Litzell, affärschef på SJ, är inte lika entusiastisk.

”Vi ville naturligtvis vinna”, säger han. ”Vi har kört tåg i Mälardalen i över 100 år och den upphandlade trafiken i tre år och vi har satt de nya dubbeldäckarna ER1 i trafik, vi har tagit den nya depån i Eskilstuna i bruk och vi har varit med om att introducera Movingo, det nya biljettsystemet.”

”Det känns lite bittert att förlora efter alla de ansträngningar vi gjort de senaste åren.”

Avtalet gäller 8+1 år

Upphandlingen som avgjordes 9 december gäller uppdraget att köra Mälartågstrafiken och ansvara för fordons- och depåunderhåll från den 12 december 2021. Avtalet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning i ett år.

Det nya avtalet innefattar dessutom trafiken med Upptåget, som idag körs av Transdev på sträckorna Gävle-Uppsala och Sala-Uppsala. Denna trafik inkluderas från december 2021 i Mälartågs-systemet.

”Det har varit en lång process som lett fram till dagens beslut i vår styrelse”, säger Helena Ekroth, vd i Mälardalstrafik. ”Vårt fokus har varit ett avtal som ger hög kvalitet, punktlig trafik, välskötta tåg och en väl underhållen fordonsdepå och därigenom nöjda kunder.”

”Vi har haft detaljerade krav och det är en sammanvägning mellan pris och kvalitet som fällt avgörande till MTR:s fördel.”

Fyra företag blev två

Fyra företag klarade prekvalificeringen och lämnade anbud på trafiken. Anbuden från SJ och Vy Tåg ansågs inte uppfylla de ”materiella minimikraven” medan alla fyra anbuden uppfyllde de formella kraven.

Det är oklart vilka de ”materiella minimikraven” är.

Vid den kvalitetsutvärdering som gjordes visade sig MTR Jota, det dotterbolag till MTR Nordiic som formellt deltog i upphandlingen, ha det bästa anbudet.

Anbudsgivare    MTR Jota Arriva Sverige
Anbudspris 489 Mkr 572 Mkr
Kvalitetsbristpåslag a 55 Mkr 25 Mkr
Kvalitetsbristpåslag b 25 Mkr 25 Mkr
Upphandlingspris (jämförelsetal) 569 Mkr 622 Mkr

 

Trots ett större kvalitetsbristpåslag var alltså MTR;s anbud betydligt mer fördelaktigt.

Avtalet på åtta år är värt 3,9 miljarder kronor.

Enligt Helena Ekroth är ett avtal på åtta år med ett optionsår en lämplig avvägning och hon tror att MTR kan driva det storskaliga regionaltågssystemet framgångsrikt.

”Vi har ju de nya fordonen, ett nytt biljettsystem och den nya verkstaden i Eskilstuna som borgar för hög kvalitet.”

”Det har varit en lång process som lett fram till dagens beslut i vår styrelse. Vårt fokus har varit ett avtal som ger hög kvalitet, punktlig trafik, välskötta tåg och en väl underhållen fordonsdepå och därigenom nöjda kunder”, säger Helena Ekroth, vd i Mälardalstrafik.

SJ kommer att fortsätta den kommersiella Mälardalstrafiken. I maj 2008 passerar två X12-sätt Mellösa på väg från Linköping till Västerås.

SJ kör ”kompletterande” trafik

Ekroth betonar att den kommersiella trafik som SJ även i fortsättningen kommer att driva är ett viktigt komplement till den trafik som utförs i Mälardalstrafiks regi.

”Vi vill se det som kompletterande trafik, inte konkurrerande”, säger hon.

Det nya Mälartågsavtalet omfattar trafik på fem regionala tåglinjer i Mälardalen:

  • Örebro-Arboga-Eskilstuna-Strängnäs-Södertälje-Stockholm (-Uppsala).
  • Hallsberg-Katrineholm-Södertälje-Stockholm
  • Norrköping-Nyköping-Södertälje-Stockholm
  • Linköping-Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala
  • Uppsala -Gävle blir den femte Mälartågslinjen och Uppsala-Sala blir en förlängning av linjen Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping när Upptåget integreras i Mälartågs trafiksystem.

Totalt kommer 62 fordon under varumärket Mälartåg, varav 53 moderna dubbeldäckare, att köras på de fem linjerna.

Det nya avtalet med MTR omfattar drift av tågtrafiken, inklusive bemanning med lokförare och tågvärdar, kundservice ombord, driftledning och planering av trafik, störningshantering och akut ersättningstrafik, underhåll av tåg och depå i Eskilstuna och hittegodshantering.

Mälardalstrafik kommer att ansvara för biljettförsäljning och kundservice.

Mälardalstrafik ägs av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Avtal kan tecknas efter tio dagar

Avtal tecknas när avtalsspärren har löpt ut, normalt efter tio dagar.

Det är oklart om upphandlingen kommer att överklagas.

”Vi har inte hunnit göra någon djupare analys av resultatet av upphandlingen så det är alldeles för tidigt att säga”, säger Christer Litzell på SJ.

”Det är ju alltid tråkigt att förlora en upphandling och den här påverkar ju 100-tals SJ-anställda i Mälardalen.”

SJ kommer att fortsätta den kommersiella regionaltågstrafiken på de tre linjerna:

  • Stockholm-Uppsala
  • Stockholm-Västerås-Örebro-Göteborg
  • Linköping-Stockholm-Gävle

”Vår ambition är att utveckla och utöka trafiken i Mälardalen genom köp av helt nya regionaltåg samtidigt som befintliga dubbeldäckare rustas upp”, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

SJ räknar med att fördubbla antalet avgångar på linjen Linköping-Stockholm-Gävle från 2022

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Dubbelt upp för CFL cargo

CFL cargo kommer att dra två tågpar för Real Rail från tidtabellskiftet i december. Green Cargo förlorar dragningen av fyra tågpar när Real Rail börjar köra de flesta kombitågen i egen regi.

Krönika

Om tidtabeller

Det var ju det här med tidtabeller och synen på kunderna den här söndagen den 10 december – den stora dagen för tidtabellsskifte i Europa.

Nyhet

Snart klart Herrljunga-Borås

Om en månad återupptas tågtrafiken på järnvägen mellan Herrljunga och Borås. Men det dröjer 40 veckor innan upprustningen av järnvägen mellan Borås och Varberg är klar. De två projekten kostar 1,6 miljarder kronor.