Annons:

Publicerad: 2023-08-09

Nu påbörjas utbyggnaden av nya Luleå Hamn

Transportstyrelsen har gett grönt ljus till första steget av utbyggnaden av nya Luleå hamn. Målet är att ha första steget av upphandlingen klar vid årsskiftet.

”Nu kan vi ta nästa viktiga steg. Målet är att upphandla en trygg extern partner som vill och kan vara med och förverkliga och driva en ny hamn i Luleå. Den nya hamnen ska kunna hantera tre till fyra gånger så mycket gods som i dag för att möjliggöra industrins gröna omställning i norr”, säger Anders Dahl, vd på Luleå Hamn.

”Hamnen i Luleå är kritisk för Sverige. För oss är det också viktigt att aktörerna vi upphandlar har kapacitet, långsiktig stabilitet och bra erfarenhet av liknande projekt”, säger Anders Dahl.

Det avtal som ska tecknas ger en framtida hamnoperatör i uppdrag att operera en stor del av hamnen under ett visst antal år, för att bland annat utföra arbetet med att lasta och lossa fartyg och sköta hamnens logistik, lagerhållning och godsflöden på uppdrag av Luleå Hamn.

Efter avtalstidens slut återgår verksamheten till hamnens kontroll.

Nya Luleå Hamn kommer att hantera helt nya godstyper och produkter för att möta industrins tillväxt och behov. Det kommer bland annat kräva nytt järnvägsnät, ny kaj, godsanpassade terminalområden och allvädersterminaler. Investeringarna uppskattas till sju till tio miljarder kronor.

FOTO: Jacob Nilsson Brightnest/Luleå hamn

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Risk för totalt tågstopp

All tågtrafik i Sverige kan komma att stoppas 11 december. Tågföretagen anser att Trafikverket inte visat att det nya planeringssystemet MPK är tillräckligt säkert.