Annons:

Publicerad: 2023-11-13

Spårproblem i Göteborg

Rälen sprack på fyra ställen på en 40 meter lång sträcka. Spårvagnstrafiken stoppades. Nu har 130 meter räl byts ut och spårvagnarna rullar igen.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik och Ulf Smedbo

M33 433 i trafik på linje 7 mot Tynnered passerar spårarbeten på Drottningtorget i juli 2019.

Annons:

”Vi har skickat en del av den skadade rälen på metallurgisk analys till Tyskland”, säger Jesper Olsson, planeringsledare på Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg.

”Det är ju ovanligt, för att inte säga unikt, att det blir så många rälbrott på så kort sträcka i stort sett samtidigt.”

Spårvägen i Göteborg ägs och förvaltas av Göteborgs Stad genom Stadsmiljöförvaltningen. Spårvagnarna körs av Göteborgs Spårvägar på uppdrag av Västtrafik.

De senaste åren har antalet spårfel ökat kraftigt vilket lett till försenade eller inställda turer eller omledd trafik.

Fler skador på spåren

”Vi har flera delar av spårvägarna som uppnått sin tekniska livslängd”, säger Jesper Olsson.

”De senaste åren har slitaget ökat och skadorna blivit fler.”

Redan när M32:orna, spårvagnarna som började levereras från Ansaldobreda i Italien 2004, sattes i trafik fanns farhågor för kraftigt ökat slitage på rälerna beroende på boggikonstruktionen.

”Det har inte genomförts några regelrätta mätningar av hjul- och spårslitaget på M32:orna i jämförelse med övriga spårvagnar men det kan inte uteslutas att de slitet mer på rälerna”, säger Jesper Olsson.

För snart två veckor sedan inträffade fyra rälbrott nästan samtidigt på en 40 meter lång sträcka på spårvägen vid Uddevallagatan i östra Göteborg. Nu har ytterrälerna bytts ut.
130 meter ytterräler har bytts i kurvorna mellan Redbergsplatsen och hållplatsen Stockholmsgatan sedan flera rälbrott inträffat.

Det senaste året har enstaka rälbrott inträffat mellan Sahlgrenska och Guldheden. På samma sträcka upptäcktes förra året längsgående sprickor i rälerna som medförde att rälerna måste bytas ut.

Flera rälbrott i Brunnsparken

På de hårt trafikerade spåren I Brunnsparken har det inträffat flera rälbrott och spårvagnarna framförs med kraftigt reducerad hastighet i väntan på byte av alla spår i och kring hållplatserna på Södra, Östra och Norra Hamngatan.

”Vi hade planerat att byta spåren samtidigt som vi byter spår på Stampgatan och Södra Hamngatan i samband med renovering av kanalmurarna vid Fattighusån och Stora Hamnkanalen men vi behöver tidigarelägga spårbytena i Brunnsparken”, säger Jesper Olsson.

Större delen av spåren kommer att bytas sommaren 2024 och en resterande del sommaren 2025.

För två veckor sedan upptäcktes fyra rälbrott i S-kurvan mellan Redbergsplatsen och hållplatsen Stockholmsgatan i östra Göteborg.

Brotten inträffade efter påsvetsning

”Vi upptäckte då att rälbrotten på denna sträcka och rälbrotten i Brunnsparken inträffade på sträckor där vi nyligen utfört påläggssvetsning”, säger Jesper Olsson.

”Det sambandet var intressant så vi låter analysera räl från spårvägen vid Redbergsplatsen för att utröna om påläggssvetsningen kan ha bidragit till rälbrotten.”

Påläggssvetsning, eller påsvetsning, utförs för att ersätta bortslitet material i rälerna och vidmakthålla spårvidden, oftast i ytterrälernas innerkanter där slitaget mellan hjul och räl är störst.

Sedan 130 meter ytterräler med påsvetsning ersatts med nya räler i S-kurvan mellan Redbergsplatsen och Stockholmsgatan kunde normal spårvagnarstrafik återupptas vid lunchtid 10 november.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kräver stopp för SJ:s nattåg

Trafikverket bryter mot reglerna om statsstöd för tågtrafik när det upphandlat tågtrafik som gör det möjligt för SJ att köra nattåg till Tyskland som skadar konkurrenten Snälltåget. Det anser Allrail, alliansen för oberoende tågtrafikföretag.

Nyhet

Åter tågtrafik i norr

Från klockan 18 på fredagskvällen går det åter att köra tåg norr Vännäs. Men tågtrafikbolagen drar igång sakta och försiktigt. Green Cargo väntar till lunchtid på söndag.

Nyhet

Lokalt engagemang räddar hotade banor

Regionala järnvägar är viktiga för både person- och godstrafik. Om en regional järnvägar ska utvecklas eller rivas upp avgörs till stor del av det lokala eller regionala engagemanget. Det visar en rapport av Olle Ek och Christian Guldberg.