Annons:

Publicerad: 2023-02-15

Ny virkesterminal vid Inlandsbanan

Om ett halvår inleds trafiken med virkeståg från en ny terminal i den gamla grusgropen i Överhogdal. Prognosen lyder på 200 avgående flis- och virkeståg per år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Mikael Martinsson

Den nya virkesterminalen byggs i den gamla grusgropen i Överhogdal 14 mil söder om Östersund.

Annons:

​Den nya virkesterminalen etableras i samarbete mellan Inlandsbanan AB och logistikföretaget LoadEx.

”Med järnvägstransport av massaved, sågtimmer, bränsleved och flis på de långa avstånden och landsvägstransport på korta sträckor blir hanteringen av skogsråvaran betydligt mer lönsam”, säger Mikael Martinsson, styrelseordförande i LoadEx.

”Med dagens dieselpriser och med de regler som finns för kör- och vilotider för lastbilschaufförerna blir landsvägstransporterna kostsamma och kapitalkrävande.”

Uppställning av gamla godssvagnar

Den gamla grusgropen i Överhogdal har inte använts på flera årtionden men spåren har legat kvar, åtminstone delvis, och använts för uppställning av övertaliga godsvagnar.

Men sedan LoadEx fått tillstånd enligt miljöbalken att omvandla grusgropen till en virkesterminal pågår en upprustning av spåret och anslutningen till Inlandsbanan. Inom ett par månader ska en mätstation för virke monteras i grusgropen och någon gång i maj ska de första timmerbilarna rulla in på området.

”Det innebär att vi förmodligen kan lasta det första tåget i slutet av sommaren”, säger Mikael Martinsson.

Virkesterminalen kommer att vara öppen för alla företag i branschen vilket ger möjlighet för skogsägarna i regionen att välja transporter med tåg.

Mätstation byggs i vår

LoadEx ansvarar för att en mätstation kommer på plats, en investering på drygt en miljon kronor, medan Inlandsbanan svarar för upprustning av spår och spåranslutning vilket beräknas kosta drygt 100 000 kronor.

”Det är ett ostört läge i närheten av E45 med mycket stora ytor för mellanlagring av timmer”, säger Mikael Martinsson. ”Vi räknar med att hantera 200 000 kubikmeter virke där årligen.”

Det skulle betyda en besparing på en miljon liter dieselolja per år trots att tågen dras med diesellok till Mora och Östersund innan ellok kan ta över tågdragningen.

Enligt Mikael Martinsson är det mycket stor efterfrågan på massaved, sågtimmer, bränsleved och flis i Sverige.

Vart tågen från Hogdals virkesterminal kommer att köras är ännu oklart.

”Både norr- och söderut”, säger Mikael Martinsson.

Inlandståg säljs i vår

Tågab tar över Inlandståg i april nästa år. I köpet ingår sex lok. Lokförare och verkstadspersonal erbjuds anställning hos Tågab. Motorvagnarna blir kvar hos Inlandsbanan.

Inlandsbanan fjärrmanövreras

Nu bommas tågklarerarnas expeditioner på Inlandsbanans mötesstationer igen en efter en. Men tågen slutar inte att gå. Tågklarerarna fjärrmanövrerar växlar och signaler från de nya tågledningscentralerna i Sveg, Hoting och Storuman.

Gott om plats på Inlandsbanan

Trafiken på Inlandsbanan är gles och det är gott om plats för ytterligare ett par tåg per dygn.

”Så som flödena av skogsråvara ser ut blir det troligen tåg med bränsleved och flis söderut via Mora och tåg med massaved och sågtimmer norrut via Östersund”, säger Otto Nilsson, vd på Inlandsbanan.

”Transporterna av bränsleved och flis sker under vinterhalvåret, från september-oktober till mars-april.”

Inlandsbanan AB utreder för närvarande om det går att skapa en eller ett par virkesterminaler vid banan norr om Östersund.

Allt fler driftplatser på Inlandsbanan fjärrmanövreras från tre trafikledningscentraler.

Från och med i sommar kommer Sveg att kunna fjärrstyras och troligen kommer Hogdal att fjärrstyras redan från slutet av sommaren.

Inlandsbanans dotterbolag Inlandståg kommer under våren att säljas till Tågab. Priset är ännu inte fastställt.

”Samgåendet med Tågab kommer naturligtvis att underlätta tågtransporterna från den nya virkesterminalen väsentligt”, säger Otto Nilsson.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

Nyhet

Nu provkörs nya X80

Om några månader kommer det första av Västtrafiks nya regionaltåg till Sverige. På söndagen drogs ett av de första tågsätten från i Hennigsdorf utanför Berlin till provcentrat i Minden för köldtester.

Nyhet

Transdev tar över från SJ

I morgon tar Transdev över trafiken med Öresundstågen från SJ. Samtidigt tar Skånetrafiken över ansvaret för trafiken över Öresundsbron. De flesta anställda byter arbetsgivare och Transdev har ingen personalbrist.

Nyhet

Stadig tillväxt för CFL cargo

Fler tågkörningar, fler anställda, ökad omsättning, kraftigt ökad vinst och flera nya uppdrag. Historien är svåröverskådlig och länge var det knapert men nu går det riktigt bra för CFL cargo.