Annons:

Publicerad: 2022-11-21

Inlandståg säljs i vår

Tågab tar över Inlandståg i april nästa år. I köpet ingår sex lok. Lokförare och verkstadspersonal erbjuds anställning hos Tågab. Motorvagnarna blir kvar hos Inlandsbanan.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

De sex loken som tillhör Inlandståg kommer att ingå i Tågabs köp av företaget. TMZ 1421 drar ut ett virkeståg från sågverket i Hissmofors 20 augusti 2021.

Det är många detaljer som vi behöver diskutera och komma överens om. Det finns ingen anledning att stressa fram affären.

 

Lars Yngström, vd i Tågab

Styrelsen för Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) gav i förra veckan klartecken till vd:n Lars Yngström att fullfölja affären med Inlandståg.

Styrelsen för Inlandsbanan träffas i dag, tisdag, och kommer då att informeras om den förestående uppgörelsen.

Allt svårare driva små tågtrafikföretag

Bakgrunden till affären är att Inlandsbanan AB, som ägs av de 19 kommunerna längs banan, funnit att det är svårt att driva det lilla tågtrafikföretaget vidare när EU och Transportstyrelsen ställer allt högre krav på dokumentation, specialistkompetens och organisation.

Under hösten har förutsättningarna för affären nagelfarits av ett oberoende revisionsföretag och det har inte funnit några hinder för eller nämnvärda komplikationer vid ägarbytet.

”Men det är många detaljer som vi behöver diskutera och komma överens om”, säger Lars Yngström, vd i Tågab. ”Det finns ingen anledning att stressa fram affären, dessutom finns en del leasingavtal som avslutas i mars nästa år.”

”Målet är att vi övertar Inlandståg 1 april 2023.

Tågab köper Inlandståg

Tågab köper Inlandståg, tar över all personal och samtliga lok. Tre av Lint-tågen kommer troligen att hyras ut till Region Värmland.

Annons:

Tågab övertar sex lok

Tågab kommer då att överta de sex lok som Inlandståg äger, ett Rc4, två TMZ, två T44 och en fd Di3, och reservdelar och tillbehör.

Tågab har en betydande antal likadana eller liknande lok.

Lokförare och verkstadspersonal hos Inlandståg, drygt 20 personer, kommer att erbjudas anställning av Tågab.

De motorvagnar som används på Inlandsbanan kommer att överföras från Inlandståg till Inlandsbanan; fyra kördugliga Y1-motorvagnar, ytterligare två Y1-fordon, de fem Y41-motorvagnarna som nu genomgått en omfattande upprustning i Polen samt ett antal snöslungor.

Motorvagnarna kommer att överföras från Inlandståg till Inlandsbanan. 19 augusti 2021 står Y1 1356 redo att avgå från Östersund till Gällivare.

Priset hemlighålls

Köpeskillingen kommer att hållas hemlig.

”Loken och reservdelarna har ju ett visst värde men samtidigt innebär affären en del omställningskostnader”, säger Lars Yngström. ”Men någonting kommer vi ju att betala.”

Innan affären är i hamn måste de 19 kommunerna som äger Inlandsbanan AB godkänna försäljningen av dotterbolaget Inlandståg till Tågab.

”Jag ser inte någon anledning för någon att säga nej till den här affären”, säger Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan. ”Men processen tar lite tid så det är realistiskt att räkna med att Tågab tar över i vår.”

Enligt Otto Nilsson är försäljningen av Inlandståget viktig för Inlandsbanans utveckling.

”Det främsta syftet är att säkra fortlevnaden för tågtrafiken på Inlandsbanan”, säger han. ”Inlandståg är en liten operatör och vi behöver stärka organisationen och vi måste bli mer flexibla.”

Varumärket Inlandståg kommer att behållas för persontågstrafiken på Inlandsbanan.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Sverige missar miljarder

Sverige kan förlora tiotals miljarder kronor i bidrag från EU för utbyggnad av de svenska järnvägarna sedan regeringen beslutat att lämna samarbetet kring EU:s stomnät, det så kallade TEN-T-nätet.

Nyhet

Sämre resultat för Green Cargo

Transporterna ökade, omsättningen steg men resultatet försämrades. Green Cargo kämpar med dyrare el och diesel, kostsamma omledningar och dyrare fordonsunderhåll. Nu dras flera tåg in.

Nyhet

24 km dubbelspår klart i Skåne

Om några dagar tas det nya dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria i bruk. Restiden med Pågatågen mellan Ängelholm och Helsingborg förkortas med sju minuter och risken för förseningar minskar drastiskt.