Annons:

Publicerad: 2022-02-21

Nya regionaltåg kan försenas

SJ tvingas troligen göra om upphandlingen av nya regionaltåg. Förvaltningsrätten anser att optionen är för stor i förhållande ursprungsbeställningen på 25 tågsätt.

Text: Ulf Nyström Illustration: SJ

Så här kan SJ:s nya regionaltåg från CAF komma att se ut.

Annons:

SJ beslöt i höstas att köpa 25 nya regionaltåg från den spanska tillverkaren CAF. Tågen som kostar 120 miljoner kronor styck skulle levereras från 2025 och skulle sätts i trafik på flera av SJ:s regionaltågslinjer.

Men tilldelningsbeslutet överklagades av Stadler och Hitachi Rail och Förvaltningsrätten i Stockholm har nu beslutat att upphandlingen måste göras om.

Stadler anförde som skäl för begäran om överprövning att med en grundbeställning på 25 fordon och en option på 35 fordon var tilldelningen att anse som ett ramavtal.

SJ köper regionaltåg för tre miljarder

SJ köper 25 nya regionaltåg från den spanska tillverkaren CAF. Tågen som kostar 120 miljoner kronor styck ska levereras från 2025 och sätts i trafik på flera av SJ:s regionaltågslinjer.

Förvaltningsrätten ser tilldelningen som ett ramavtal

Domstolen kommer vid sin bedömning fram till att optionens storlek gör att tilldelningen skall anses utgöra ett ramavtal.

Enligt Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) får ett ramavtal ha en giltighet på högst åtta år. Någon sådan begränsning finns inte i SJ:s tilldelningsbeslut och domstolen konstaterar att under vissa givna förutsättningar så kan ”avrop” enligt ”optionen” ske även efter åtta år.

Därför måste, enligt Förvaltningsrätten i Stockholm, upphandlingen göras om.

Med hänvisning till att upphandlingen ska göras om har domstolen inte prövat Hitachi Rails begäran om överprövning.

Transitio tvingades göra om upphandlingen

Fordonsbolaget Transitio tvingades 2021 gör om en upphandling av nya tåg för Krösatågen av liknande anledning, att optionen var större än grundbeställningen.

Om SJ väljer att inte begära överprövning av Förvaltningsrättens beslut kan bolaget i stället göra en ny upphandling där optionens storlek minskas och/eller grundbeställningen utökas.

Ett alternativ är att optionsvillkoren ändras så att avtalet begränsas till åtta år.

En sådan upphandling bör kunna genomföras på ett halvår vilket troligen inte försenae leveranserna av de nya regionaltågen i någon betydande utsträckning.

CAF levererar nya Krösatågen

Det blir som väntat CAF som får leverera nya fordon till trafiken med Krösatågen. Den andra upphandlingen gav samma resultat som den första. Risken för överklagan minskar sedan ordern krympts.

Vi kommenterar inte pågående rättsprocesser eller pågående upphandlingar.

 

Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Hitachi Rail ett orosmoln

Ett orosmoln för SJ kan vara att Hitachi Rail eventuellt kan begära överprövning även av den kommande tilldelningen och att domstolens agerande i så fall åsamkar SJ ytterligare dröjsmål med leveransen.

Som en konsekvens av domstolarnas syn på optioner så bör grundbeställningarna i framtiden omfatta minst hälften av det troliga behovet av fordonstypen eller ha en tydlig tidsgräns för eventuella optioner.

Skulle utslaget från Förvaltningsrätten i Stockholm gällt tidigare hade Stadlers avtal med Transitio om leveranser av ER1-tåg för Mälardalstrafiken och Stadlers avtal med SL om X15p-tåg för Roslagsbanan inte tålt en domstolsgranskning.

SJ vill inte kommentera

SJ vill inte kommentera Förvaltningsrättens beslut.

”Vi kommenterar inte pågående rättsprocesser eller pågående upphandlingar”, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Kapacitet Nyhet

Så blir banunderhållet bättre

Det går att effektivisera järnvägsunderhållet. Men det krävs ökat samarbete inom branschen, nya underhållskontrakt, ny reservdelsstrategi och fler växelbyten. Det skriver Trafikverket i en rapport till regeringen.

Nyhet

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

Nyhet

Fler Vectron-lok till Hector

Hector Rail har köpt ytterligare fyra Vectron-lok av Siemens. Två levererades i höstas och två kommer till Sverige i vår. Därmed kommer Hector Rail att ha 26 Vectron-lok.