Annons:

Publicerad: 2020-03-31

Sex järnvägsbyggen får klartecken

Regeringen ger klartecken till Trafikverket att starta byggandet av sex stora järnvägsprojekt de närmaste åren. Projekten finns i den nationella planen för transportsystemet men för att Trafikverket skall kunna starta byggandet krävs godkännande av regeringen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

TX Logistik med kombitåg för Coop rullar förbi det gamla stationshuset i Sösdala. Södra stambanan rustas nu för fler och längre godståg.

Annons:

– Regeringens beslut var verkligen efterlängtat, säger Martin Ullberg, nationell planerare på Trafikverket. Folk har bildlikt talat stått beredda med spadarna i händerna för att få sätta igång.

Regeringens beslut omfattar 14 infrastrukturprojekt med byggstart 2020-2022 varav sex är järnvägsprojekt:

  • Södra stambanan, Högevall–Flackarp mellan Lund och Malmö, fyrspår
  • Västkustbanan Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad
  • Godsstråket genom Bergslagen, etappen Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår
  • Godsstråket genom Bergslagen, etappen Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår
  • Värmlandsbanan Laxå–Arvika, ökad kapacitet
  • Hallsberg–Malmö och Hallberg-Göteborg, åtgärder för långa godståg

“Vi fortsätter att förbereda ett tiotal projekt med planerad byggstart 2023-2025”, säger Martin Ullberg.

“Dessutom genomför vi en mängd mindre investeringar som inte kräver regeringsbeslut.”

Högevall-Flackarp:

Utbyggnaden till fyra spår mellan Malmö och Lund pågår redan på sträckan Arlöv-Flackarp, åtta kilometer. För att minska bullerstörningarna från tågtrafiken sänks spåren ner på en sträcka av fem kilometer genom Åkarp och Hjärup. Malmö-Arlöv har sedan tidigare fyra spår.

Etappen Högevall-Flackarp är tre kilometer och rymmer en ny station vid Klostergården.

År 2024 ska fyrspårsutbyggnaden och de nya stationerna vara klara för trafik.

Kostnaden för den påbörjade och den nya etappen blir cirka 5,4 miljarder kronor

När den återstående sträckan Lund C-Högevall kan byggas är oklart, Trafikverket och Lunds kommun är inte överens om sträckningen vid gamla Armaturfabriken.

Ängelholm-Maria:

Utbyggnaden till dubbelspår på den 24 kilometer långa sträckan mellan Ängelholm station och Romares väg i norra Helsingborg inleds omedelbart och kan, om tidsplanen inte behöver förlängas, vara klar 2023.

Projektet innefattar ombyggnad av stationerna i Ängelholm, Ödåkra, Kattarp och Maria. Sju plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar.

Banan anpassas för största tillåtna hastighet 250 km/h.

Kostnaden beräknas till 2,4 miljarder kronor. Projektet medfinansieras av Region Skåne och Helsingborgs stad.

När dubbelspåret 2023 är klart mellan Ängelholm och Marie och 2024 mellan Varberg och Hamra har hela Västkustbanan förutom ett par kilometer mellan Maria och Helsingborg C dubbelspår.

Dunsjö–Jakobshyttan–Degerön:

Utbyggnaden till dubbelspår på Godsstråket genom Bergslagen fortsätter. I år kan etappen Dunsjö–Jakobshyttan, fem kilometer, sättas igång och nästa år inleds byggandet av etappen Jakobshyttan–Degerön, 13 kilometer.

Båda etapperna ligger mellan Hallsberg och Mjölby. Sedan tidigare är sträckan Degerön-Motala-Mjölby utbyggd till dubbelspår och för närvarande pågår utbyggnad genom Hallsbergs rangerbangård.

Green Cargo och andra godstågsbolag har i många år kämpat för att få hela sträckan Hallsberg-Mjölby som trafikeras av många och långa godståg utbyggd till dubbelspår.

Hela utbyggnaden väntas vara klar 2028 och har då kostat cirka 7 miljarder kronor.

Hector Rails godståg från Grums till Hallsberg möter ett virkeståg i Väse.

Laxå-Arvika:

Värmlandsbanan mellan Laxå och norska gränsen vid Charlottenberg är hårt trafikerad av både resandetåg och godståg vilket skapar långa restider och förseningar.

För att öka kapaciteten byggs med stat i år byggs ny mötesstation i Välsviken med 1 600 meter långa mötesspår. Planerad byggstart i maj i år.

2021-2023 förlängs mötesspåren i Väse och i Skåre och bangården vid Karlstad C byggs om och får nya perronger.

Projektet i Väse kommer att ske i två etapper. Den första etappen omfattar nya plattformar, en planskild korsning och förlängning av befintligt mötesspår med 600 meter. Etapp två omfattar ytterligare 1 100 meter mötesspår och möjlighet för tre tåg att mötas.

Hallsberg–Malmö och Hallberg-Göteborg:

För att öka godstågstrafikens möjlighet att konkurrera med allt tyngre och längre lastbilar vill godstågsföretagen och Trafikverket göra det möjligt att köra 750 meter långa godståg mellan de tre stora rangerbangårdarna i Hallsberg, Göteborg och Malmö.  Den normala godkända längden på godståg i Sverige är 630 meter.

För att göra det möjligt krävs förlängning av befintliga förbigångsspår, bland annat i Slätte och Väring, mindre ombyggnader av bangårdana i Hallsberg och Nässjö samt ombyggnad av signalsystemen för att få plats med långa godstågen.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Bra start för MPK

Premiären för det omdiskuterade planeringssystemet MPK gick över förväntan. Tågtrafiken flöt under söndagens första 15 timmar på utan nämnvärda störningar. Men på måndagsmorgonen väntar den stora prövningen.

Nyhet

Allt längre väntan för godstågen

Godstågen får stå åt sidan när snabbtåg, regionaltåg och lokaltåg ska fram. Transporttiderna blir allt längre och godstågsbolagen får allt svårare att konkurrera med lastbilstransporter.

Nyhet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.