Annons:

Publicerad: 2021-04-14

CAF levererar nya Krösatågen

Det blir som väntat CAF som får leverera nya fordon till trafiken med Krösatågen. Den andra upphandlingen gav samma resultat som den första. Risken för överklagan minskar sedan ordern krympts.

Text: Ulf Nyström Foto: Jönköpings länstrafik, Kasper Dudzik

En illustration från Jönköpings länstrafik som visar hur de nya Krösatågen från CAF kan komma att se ut.

Annons:

”Äntligen”, säger Charlie Drab, tågchef på Jönköpings länstrafik. ”Det tar visserligen några år innan vi har de nya tågen på spåren men de är väldigt välkomna till Småland, Östergötland och Blekinge.”

Upphandlingen har genomförts av fordonsbolaget Transitio på uppdrag av Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Jönköping och Region Blekinge och har pågått under flera år.

Samtliga fordon som används i trafiken med Krösatåg och med nuvarande Kustpilen ska på sikt bytas ut.

Avtalet är värt tre miljarder kronor

Avtalet mellan Transitio och spanska Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) om leverans av 20 elektriska motorvagnståg och åtta bimodala motorvagnståg är värt tre miljarder kronor.

Dessutom finns en option på ytterligare 26 motorvagnståg, 19 elektriska och sju bimodala.

Den tidigare upphandlingen som genomfördes 2019–2020 överklagades av Bombardier Transportation och Förvaltningsrätten i Stockholm beslöt i höstas att upphandlingen måste göras om.

Nya tåg till Småland försenas

Leveransen av nya tåg till länstrafikbolagen i Småland och Blekinge försenas minst ett år. Förvaltningsrätten i Stockholm anser att upphandlingen måste göras om.

Den huvudsakliga invändningen från rätten var att det ramavtal som Transitio har med ett antal tågtillverkare i grunden rymde en relativt begränsad numerär av fordon men innehåll omfattande optioner. Förvaltningsrätten ansåg att optionerna i tid och omfattning var så omfattande att de borde ersättas av en eller flera nya upphandlingar.

Transitio överklagade inte Förvaltningsrättens dom utan genomförde en ny upphandling med en grundbeställning om 28 fordon och en option på 26 i stället för som tidigare 30 fordon med option på 34.

Krösatåget X11 3108 avgår från Karlskrona C mot Emmaboda i januari 2021. Det är äldre motorvagnar som denna som de nya tågen från CAF ska ersätta.

Nya eltåg ersätter X11-tåg

De nya elektriska motorvagnstågen ska främst ersätta de X11-tåg från 1980- och tidiga 1990-talet som används på sträckorna Jönköping-Nässjö-Alvesta-Växjö, Värnamo-Växjö, Växjö-Älmhult-Hässleholm, Nässjö-Tranås samt Karlskrona-Emmaboda-Kalmar.

De nya bimodala motorvagnstågen ska i första hand ersätta de störningskänsliga Y2-motorvagnstågen och Itino-tågen på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar och Tjustbanan Linköping-Västervik

De bimodala tågen kan köras både med el från kontaktledning och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle och kommer att drivas med biodiesel, troligen HVO100.

Biodiesel målet i Småland

100 procent biodiesel. Det är kravet från länstrafikbolagen när de upphandlar nya tåg för de många icke-elektrifierade banorna i Småland.

De nya tågen utgörs av fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Eltågen blir 76 meter och de bimodala tågen 67 meter. Eltågen får 190 fasta sittplatser och de bimodala tågen 140 sittplatser.

Det ska vara möjligt att koppla tågsätten upp till tre fordon, el eller bimodal eller både och.

Eltågen för en största tillåtna hastighet på 200 kilometer i timman medan de bimodala tågen får topphastigheten 140 km/h.

Med de nya tågen kommer vi att vara bättre rustade för det framtida tågresandet till, från och inom Kalmar län.

 

Christer Holmgren, trafikdirektör vid Kalmar länstrafik

Lingonröda tåg

Tågen blir lingonröda för att föra tankarna till småländska ”krösa” och får tjänstekupé med möjlighet till försäljning.

”Med de nya tågen kommer vi att vara bättre rustade för det framtida tågresandet till, från och inom Kalmar län”, säger trafikdirektör Christer Holmgren vid Kalmar länstrafik enligt ett pressmeddelande.

”Fordonen innebär ökad komfort för våra resenärer och samtidigt kan de öka intresset för att resa med Krösatågen. Tågen gör det även möjlig för oss att uppnå målet om en helt fossilfri kollektivtrafik i Kalmar län.”

De första tågen kommer troligen att levereras 2024 och de sista i grundbeställningen 2027.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ kör nattåg till Hamburg

Det blir SJ som får ansvaret får nattågstrafiken mellan Stockholm och Hamburg. Inget annat företag lade något anbud. SJ tvingas ta lite hjälp av danska DSB och mycket hjälp av tyska RDC för att klara trafiken.

Nyhet

Kylan stoppar tåg i norr

På tisdagen ställdes nästan alla persontåg i norr om Umeå på grund av den hårda kylan. Jul- och nyårshelgen och mellandagarna har varit besvärliga för tågresenärerna med inställda tåg, tåg som varit försenade två–tre timmar och tåg som körts med lok och vagnar i stället för X2000.

Nyhet

Lyckat prov med långt tåg

Provkörningen med ett 838 meter långt godståg från Malmö till Frövi visade att inte finns några oöverstigliga hinder för att köra långa godståg i 100-120 km/h på många järnvägar i Sverige.