fbpx

CAF levererar nya Krösatågen

Det blir som väntat CAF som får leverera nya fordon till trafiken med Krösatågen. Den andra upphandlingen gav samma resultat som den första. Risken för överklagan minskar sedan ordern krympts.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 14 april 2021

FOTO: JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK
En illustration som visar hur de nya Krösatågen från CAF kan komma att se ut. 

”Äntligen”, säger Charlie Drab, tågchef på Jönköpings länstrafik. ”Det tar visserligen några år innan vi har de nya tågen på spåren men de är väldigt välkomna till Småland, Östergötland och Blekinge.”

Upphandlingen har genomförts av fordonsbolaget Transitio på uppdrag av Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Jönköping och Region Blekinge och har pågått under flera år.

Samtliga fordon som används i trafiken med Krösatåg och med nuvarande Kustpilen ska på sikt bytas ut.

Avtalet är värt tre miljarder kronor

Avtalet mellan Transitio och spanska Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) om leverans av 20 elektriska motorvagnståg och åtta bimodala motorvagnståg är värt tre miljarder kronor.

Dessutom finns en option på ytterligare 26 motorvagnståg, 19 elektriska och sju bimodala.

Den tidigare upphandlingen som genomfördes 2019–2020 överklagades av Bombardier Transportation och Förvaltningsrätten i Stockholm beslöt i höstas att upphandlingen måste göras om.

Nya tåg till Småland försenas – Järnvägar (jarnvagar.nu)

Den huvudsakliga invändningen från rätten var att det ramavtal som Transitio har med ett antal tågtillverkare i grunden rymde en relativt begränsad numerär av fordon men innehåll omfattande optioner. Förvaltningsrätten ansåg att optionerna i tid och omfattning var så omfattande att de borde ersättas av en eller flera nya upphandlingar.

Transitio överklagade inte Förvaltningsrättens dom utan genomförde en ny upphandling med en grundbeställning om 28 fordon och en option på 26 i stället för som tidigare 30 fordon med option på 34.

FOTO: KASPER DUDZIK
Krösatåget X11 3108 avgår från Karlskrona C mot Emmaboda i januari 2021. Det är äldre motorvagnar som denna som de nya tågen från CAF ska ersätta.

Nya eltåg ersätter X11-tåg

De nya elektriska motorvagnstågen ska främst ersätta de X11-tåg från 1980- och tidiga 1990-talet som används på sträckorna Jönköping-Nässjö-Alvesta-Växjö, Värnamo-Växjö, Växjö-Älmhult-Hässleholm, Nässjö-Tranås samt Karlskrona-Emmaboda-Kalmar.

De nya bimodala motorvagnstågen ska i första hand ersätta de störningskänsliga Y2-motorvagnstågen och Itino-tågen på Stångådalsbanan Linköping-Kalmar och Tjustbanan Linköping-Västervik

De bimodala tågen kan köras både med el från kontaktledning och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle och kommer att drivas med biodiesel, troligen HVO100.

Biodiesel målet i Småland – Järnvägar (jarnvagar.nu)

De nya tågen utgörs av fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Eltågen blir 76 meter och de bimodala tågen 67 meter. Eltågen får 190 fasta sittplatser och de bimodala tågen 140 sittplatser.

Det ska vara möjligt att koppla tågsätten upp till tre fordon, el eller bimodal eller både och.

Eltågen för en största tillåtna hastighet på 200 kilometer i timman medan de bimodala tågen får topphastigheten 140 km/h.

Lingonröda tåg

Tågen blir lingonröda för att föra tankarna till småländska ”krösa” och får tjänstekupé med möjlighet till försäljning.

”Med de nya tågen kommer vi att vara bättre rustade för det framtida tågresandet till, från och inom Kalmar län”, säger trafikdirektör Christer Holmgren vid Kalmar länstrafik enligt ett pressmeddelande.

”Fordonen innebär ökad komfort för våra resenärer och samtidigt kan de öka intresset för att resa med Krösatågen. Tågen gör det även möjlig för oss att uppnå målet om en helt fossilfri kollektivtrafik i Kalmar län.”

De första tågen kommer troligen att levereras 2024 och de sista i grundbeställningen 2027.

”Med de nya tågen kommer vi att vara bättre rustade för det framtida tågresandet till, från och inom Kalmar län”.

 

Christer Holmgren, trafikdirektör vid Kalmar länstrafik

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?