Annons:

Publicerad: 2021-05-03

Nytt vägskydd testas på åtta platser

Trafikverket vill börja ersätta dagens reläbaserade vägskydd med moderna anläggningar som styrs med digital teknik. Två leverantörer testar nu Automatic level crossing (Alex) i åtta pilotanläggningar.

Text: Ulf Nyström Foto: Göran Fält

Underkrypningsskydd i form av bomkjolar är en synlig nyhet på den nya vägskyddsanläggningen Alex.

Annons:

För cyklisten eller gångtrafikanten som ska passera järnvägen vid Lövåsvägen i Falun märks ingen större skillnad. En ljudsignal plingar, lamporna blinkar rött och bommarna fälls innan Tåg i Bergslagens Regina från Gävle närmar sig plankorsningen.

Men förutom att den nya bomanläggningen är skinande blank finns en synlig nyhet. En bomkjol fälls ut under bommen när den går ner. Kjolen ska förhindra att trafikanter försöker krypa under bommen. Bomkjolar ska finnas på Alex-anläggningar vid gång- och cykelvägar.

Alex med kryphinder

Enligt Trafikverket innebär Alex ett antal förbättringar jämfört med dagens anläggningar:

  • Förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder.
  • Ljudsignalen är anpassad till omgivningens behov.
  • Felutpekning med loggfunktion för exempelvis trasig lampa eller bom

Det nya systemet innebär ett tydligt teknikskifte för Trafikverkets vägskyddsanläggningar och sättet att ta fram dem.

Av Trafikverkets 2 868 plankorsningar med aktivt vägskydd är hälften 25 år gamla eller äldre. Den senaste reläbaserade lösningen togs fram inför högertrafikomläggningen 1967 och har producerats fram till i dag.

Ljussignal och kryssmärke är av en platsbesparande mindre modell. LED-teknik gör att signalen syns bättre

Brist på reservdelar till gamla anläggningar

Brist på reservdelar är ett problem. När dagens reläbaserade system togs fram var det normalt att bygga allt från grunden. Det är i dag svårt att ersätta komponenter som inte längre går att få tag på. Ett säkerhetsbevis krävs för att få använda en ersättningskomponent, en process som tar tid och kostar pengar. Kunskapen om att bygga komplexa system med lösa komponenter håller även på att försvinna.

I dag kan färdiga datoriserade styrsystem för vägskyddsanläggningar köpas på marknaden. Trafikverket har tecknat ramavtal med två leverantörer för leverans, support och förvaltning av Alex-anläggningar. Xela är ett konsortium med portugisiska EFACEC och Industrispår i Ystad. Den andra leverantören är tyska Scheidt & Bachmann (S&B).

När bommen sänks fälls bomkjolen ut.

100 nya anläggningar per år

Varje leverantör installerar nu fyra pilotanläggningar på olika håll i landet för den erfarenhetsdrift som krävs för att Alex ska kunna bli tekniskt godkänd materiel. Efter godkänd erfarenhetsdrift kan varje leverantör rulla ut 50 anläggningar per år. Alex beräknas, enligt Trafikverket, kunna börja levereras från 2021.

Alex finns med två styrmodeller. Dels ställverksstyrd, avsedd för ERTMS och driftplatser, där ett ställverk beordrar Alex att starta eller avsluta varningssignaleringen. Dels autonom, där varningssignaleringen startas och avslutas genom att spårledningen ger information till Alex-anläggningen om tågets position.

Göran Fält

Göran Fält

Journalist

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Danskar på svensk-tyska tåg

Snälltåget får tillåtelse att ta med inrikesresenärer i Danmark i tågen mellan Sverige och Tyskland och att köra inrikestrafik i Danmark. Men tillståndet gäller först från juni nästa år.

Nyhet

Bra start för MPK

Premiären för det omdiskuterade planeringssystemet MPK gick över förväntan. Tågtrafiken flöt under söndagens första 15 timmar på utan nämnvärda störningar. Men på måndagsmorgonen väntar den stora prövningen.

Nyhet

Fritidsresenärerna räddar SJ

Fritidsresenärerna räddar SJ under coronapandemin. Medan affärsresenärerna fortfarande stannar hemma har fritidsresandet ökat kontinuerligt under sommaren och hösten. Men med fler fall av covid 19 de senaste veckorna har bokningarna minskat.