Annons:

Publicerad: 2022-09-28

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Västsvenska Handelskammaren har länge arbetat för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Dagens enkelspåriga bana är backig och kurvig. Ett av Green Cargos godståg passerar genom en av tunnlarna öster om Mölnlycke i juni 2016.

Annons:

Moderatledaren Ulf Kristersson har hotat att stryka höghastighetsjärnvägarna.

 

Johan Trouvé, vd i Västsvenska Handelskammaren

”Moderatledaren Ulf Kristersson har hotat att stryka höghastighetsjärnvägarna och i stället att satsa på ett halvdussin andra projekt, bland annat vägar i Stockholmsregionen”, säger Johan Trouvé, vd i Västsvenska Handelskammaren.

”Ostlänken kan nog klara sig och kanske också Lund–Hässleholm men Göteborg–Borås hänger nog löst och övriga etapper av de planerade nya stambanorna kan vi antagligen glömma.”

Västsvenska Handelskammaren har kämpat för en utbyggnad av höghastighetsjärnvägar och särskilt för etappen Göteborg–Borås i ett par årtionden.

Gammal bana mellan två stora städer

”Göteborg och Borås är de två största städerna i Västra Götaland och den enkelspåriga, kurviga och backiga banan stod klar 1894. På 128 år har inte mycket hänt. Sveriges näst största flygplats, Landvetter flygplats, saknar ännu tågförbindelser”, säger Johan Trouvé.

”Här behövs verkligen en dubbelspårig järnväg för snabba tågförbindelser och det behövs en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm för kortare restider mellan Västsverige, Jönköping, Östergötland och Stockholm.”

”Det skulle vara ett stort steg i fel riktning om den nya regeringen väljer att skrota planerna på höghastighetsbanor och ny järnväg mellan Göteborg och Borås”.

Carina Zachau är moderat regionråd i Skåne, ordförande i kollektivtrafiknämnden och vice ordförande i Öresundståg.

Det skulle vara ett stort steg i fel riktning om den nya regeringen väljer att skrota planerna på höghastighetsbanor och ny järnväg mellan Göteborg och Borås.

 

Johan Trouvé, vd i Västsvenska Handelskammaren

Vill ha 250 i stället för 320 Lund-Hässleholm

Hon hoppas och tror att Trafikverket kommer att bygga ny järnväg mellan Lund och Hässleholm men att det blir en ny stambana för 250 km/h i stället för en renodlad höghastighetsjärnväg för 320 km/h.

”Det är oerhört trångt på många järnvägar i Skåne och alldeles särskilt på Södra stambanan”, säger hon. ”Vi behöver högre kapacitet för att kunna köra fler regionaltåg, fler snabbtåg och fler godståg.”

”Men vi är inte särskilt betjänta av en höghastighetsjärnväg med tåg som bara gör enstaka uppehåll i Skåne.

Carina Zachau säger att det behövs att man nu bygger bort flaskhalsen Malmö-Hässleholm en gång för alla.

”Jag är trygg i att en högerregering kommer att göra detta, signalerna från mitt eget parti är entydiga”, säger hon. ”Vi vill ha nya stambanor för 250 kilometer i timman med plats för alla typer av tågtrafik.”

2015 bildade Region Gävleborg och Region Västernorrland och kommunerna längs södra Norrlandskusten aktiebolaget Nya Ostkustbanan för att försöka övertyga riksdag och regering om att bygga ut Ostkustbanan till dubbelspår.

Små satsningar på Ostkustbanan

Hittills har det faktiska resultatet inte varit så imponerande även om Trafikverket nu planerar för dubbelspår Gävle–Kringlan, cirka fyra mil, med byggstart 2026 och dubbelspår Sundsvall–Dingersjö 12 kilometer som kan vara klart 2030.

”Vi förväntar oss att den nya regeringen ska göra en större satsning på Ostkustbanan”, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

”Det är ju inte så produktivt att bygga i snigelfart som Banverket och Trafikverket tvingats göra med Västkustbanan.”

”Moderaterna och liberalerna har varit tydliga med att de vill se Ostkustbanan utbyggd till dubbelspår till 2035, kristdemokraterna har ungefär samma ambitionsnivå utan att ange något exakt årtal och sverigedemokraterna har uttalat sig positivt om utbyggnad av Ostkustbanan.”

Ingela Bendrot var 2012–2014 statssekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd

Region Skåne vill se en ny stambana mellan Lund och Hässleholm, Södra stambanan är redan fylld av tåg. Ett Öresundståg passerar Tormestorp strax söder om Hässleholm i oktober 2010.

Vi förutsätter at den nya regeringen i nästa nationella plan som ska gälla från 2026 anger att banan ska vara klar 2032 eller något år senare, allt annat vore fullständigt orealistiskt.

 

Lorents Burman,  socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå

Många angelägna satsningar

”Det är ju osäkra tider med klara behov av stärkta anslag till försvaret, kompensation för höga elpriser och inflationsbekämpning vilket kan försena flera järnvägssatsningar men jag är ändå optimistisk dubbelspår på Ostkustbanan. Jag tror på en snabb utbyggnad.”

Lorents Burman är socialdemokratiskt kommunalråd i Skellefteå och ordförande i Norrbotniabanegruppen som bildades 1999 och finansieras av kommunerna längs norra Norrlandskusten, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt en lång rad företag i norra Sverige.

”Vi förutsätter att Norrbotniabanan byggs enligt plan och vi ser helst att projektet snabbas upp”, säger Lorents Burman.

”Det finns 15 miljarder kronor avsatta i Nationell plan 2022-2033 men vi anser att banan bör stå klar redan 2032.”

Största staden utan persontåg

Skellefteå är den största staden i Sverige som inte har någon persontrafik på järnväg. Staden och regionen växer kraftigt i samband med etableringen av Northvolt.

Enligt Trafikverket kommer Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå inte att klar förrän 2045. För närvarande pågår arbete för sträckan Umeå–Dåva, 12 kilometer, medan planering pågår för sträckan Dåva–Skellefteå. Sommaren 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att påbörja planeringen för sträckan Skellefteå–Luleå utan att ange årtal för byggstart.

”Enligt Nationell plan ska bygget av Norrbotniabanan intensifieras”, säger Lorents Burman.

”Vi förutsätter at den nya regeringen i nästa nationella plan som ska gälla från 2026 anger att banan ska vara klar 2032 eller något år senare, allt annat vore fullständigt orealistiskt.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Utbyggnaden av ERTMS skjuts upp

Utbyggnaden av det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS på Södra stambanan skjuts upp två-tre år. En ny tidsplan kommer kring årsskiftet. Men målet är fortfarande att Södra stambanan ska ha ERTMS år 2030.

Kapacitet Nyhet

Så blir banunderhållet bättre

Det går att effektivisera järnvägsunderhållet. Men det krävs ökat samarbete inom branschen, nya underhållskontrakt, ny reservdelsstrategi och fler växelbyten. Det skriver Trafikverket i en rapport till regeringen.

Nyhet

Flixtrain drar ner efter bra sommar

Avgångarna har blivit färre, uppehållen ska bli fler och nästa år inleds trafiken mellan Stockholm och Malmö. Ledningen för Flixtrain är nöjd med den första sommaren på svenska spår.