Annons:

Publicerad: 2023-02-10

Snabb återhämtning för SJ

Fjärde kvartalet resulterade i ett tungt minusresultat för SJ men helåret innebar ett plusresultat på 314 miljoner kronor, nästan 1,3 miljarder kronor bättre än resultatet för pandemiåret 2021.

Text: Ulf Nyström  Foto: Svante Fält

X55 3753 i tåg mot Göteborg i närheten av Slöinge på Västkustbanan 31 mars 2022.

”Det går ganska bra för SJ just nu” säger Monica Lingegård, vd i SJ. ”Det var verkligen en befrielse när coronarestriktionerna försvann för ett år sedan och det har varit underbart att se hur resenärerna strömmat till tågen under året.”

Under helåret 2022 ökade resandet med 47 procent jämfört med 2021. Men under det fjärde kvartalet var ökningen endast tolv procent.

Turbulent avslutning på 2022

”Avslutningen på 2022 var turbulent när Trafikverket införde det nya planeringssystemet MPK som medförde att vi tvingades satsa stora resurser för att få tågtrafiken att fungera, vi tvingades senarelägga biljettförsäljningen inför jul- och nyårshelgen drygt en månad på grund av Trafikverkets sena besked om trafiken och dessutom hade vi brist på lokförare och verkstadspersonal”, säger Monica Lingegård.

Dessutom ledde stora variationer i vädret under fjärde kvartalet till skador på infrastrukturen och på fordon. Under kvartalet var det ovanligt många fall av spårspring och mycket djur på spåren.

Den stora efterfrågan på tågresor vid det försenade biljettsläppet 9 november medförde att SJ:s säljsystem kollapsade, under den första timmen efter att biljetterna släppts vid midnatt försökte 46 500 kunder köpa tågbiljetter att jämföra med 6 500 under första timmen vid biljettsläppet 2021.

Kunderna har kompenserats

”Våra digitala försäljningskanaler och prismotorn fungerade inte men kunder som betalat mer än det pristak vi bedömde som rimligt har självklart fått återbetalning” säger Monica Lingegård.

”Vi har försett sj.se med ett kösystem som ska förhindra framtida överbelastningar och säkerställa att våra kunder får boka i turordning.”

”Biljettsläppet 25 januari fungerade utan tekniska problem. Men sedan en tid arbetar vi med ett nytt, modernt och flexibelt system”, säger Monica Lingegård.

Det sena biljettsläppet medförde att resandet med SJ:s tåg blev mindre än väntat före och under jul- och nyårshelgen.

SJ gjorde under fjärde kvartalet förra året avsättningar för osäkerheten kring avtal om upphandlad trafik och nedskrivning av immateriella tillgångar, främst beroende på en ny bedömning av kostnaderna för SJ:s nya biljettförsäljningssystem.

Monica Lingegård, vd för SJ

Annons:

Sämre resultat fjärde kvartalet

Rörelseresultatet under fjärde kvartalet uppgick till -264 miljoner kronor jämfört med -71 Mkr fjärde kvartalet 2021 då SJ erhöll ett ”coronastöd” av staten på 400 miljoner kronor vilket gör jämförelserna mellan de sista kvartalen 2021 och 2022 vanskliga.

Men sammantaget medförde det kraftigt ökande resandet under 2022 att SJ efter två förlusttyngda pandemiår redovisar ett positivt rörelseresultat för helåret på 449 miljoner kronor. 2021 var rörelseresultatet -1 106 Mkr.

SJ:s styrelse föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 eftersom de negativa resultaten under coronapandemin har urholkat det eget kapital och medfört en ökad nettoskuld.

”Vi har stora investeringar i den pågående ombyggnaden av X2000-tågen och anskaffningen av nya snabbtåg och nya regionaltåg”, säger Monica Lingegård. ”Pengarna gör bäst nytta om de är kvar i SJ AB.”

Fyra lokförarkurser har startats

Det är stor brist på lokförare i Sverige och SJ startade under hösten 2022 en egen lokförarutbildning i Stockholm. Två kurser startade före årsskiftet och ytterligare två i januari i år. Nya kurser kommer att startas i höst, en av dem i Göteborg.

”Intresset för lokförarutbildningarna har varit stort och på sikt kommer de att säkra tillgången på lokförare”, säger Monica Lingegård.

”Men det är naturligtvis minst lika viktigt att de som redan arbetar inom SJ får bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det nya personalplaneringssystemet levde inte upp till förväntningarna när det implementerades men vi har gjort stora förändringar och det kan bli riktigt bra.”

Fler körlärare

SJ har också utökat antalet körlärare för att kunna ta emot lokförarelever från andra skolor under praktikperioderna.

I januari år kom SJ och Västtrafik överens om ytterligare ett optionsår för avtalet om Västtågen vilket innebär att SJ Götalandståg fortsätter att ansvara för trafiken till december 2026.

Fjärde kvartalet 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 861 Mkr (2 500)
  • Rörelseresultatet uppgick till -264 Mkr (-71)
  • Kvartalets resultat uppgick till -219 Mkr (-142)
  • Fjärde kvartalet 2021 påverkades av coronastöd på 400 Mkr.

2022 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 403 Mkr (7 287)
  • Rörelseresultatet uppgick till 449 Mkr (-1 106)
  • Årets resultat uppgick till 314 Mkr (-965)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,47 (0,54)
  • Avkastning på operativt kapital 10,2 procent (-24,6)
Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Premiär för kort nattåg

Klockan 17:34, i rätt tid, avgick tåg 497 från Stockholm C. Ett Rc6-lok och tre mörkblå liggvagnar. Destinationen är Hamburg och med avgången skrivs ett nytt kapitel i svensk järnvägshistoria.

Nyhet

Ingen förlängning för MTR

Trafikförvaltningen i Region Stockholm väljer att inte förlänga avtalet om pendeltågstrafiken med MTR. Nuvarande avtal gäller till december 2026. Upphandlingen av ny trafikoperatör inleds i höst.

Nyhet

All tågtrafik ställs in i norr

Det är förenat med stora risker att köra tåg i sträng kyla i väglöst land. Om spänningen försvinner i kontaktledningen blir tåget snabbt utkylda och det kan ta många timmar innan en evakuering kan inledas.

Nyhet

Ny station i Väröbacka

En avgång i timman under lågtrafik och en avgång i halvtimman under högtrafik. Väröbacka kan få en ny station vid Västkustbanan och tät regionaltågstrafik. Men den som väntar på något gott får vänta länge, minst sex år.