Annons:

Publicerad: 2022-04-12

Extrapengar till Vy Tåg

Vy Tåg som förra året gjorde en förlust på 460 miljoner kronor kan inom kort förstärka kassan med närmare 100 miljoner kronor. Norrtåg och Region Värmland tecknar nya avtal med det krisande tågtrafikbolaget.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Värmlandstrafik Y31 1421 vid Frykåsens hållplats i maj 2020.

Annons:

Den statsägda norska Vy-gruppen redovisade en förlust på 1 182 miljoner norska kronor före skatt verksamhetsåret 2021. Nästan hela förlusten uppstod i persontrafikbolagen Vy Tog AS och Vy Tåg AB.

Det svenska dotterbolaget Vy Tåg gjorde en förlust på motsvarande 460 miljoner svenska kronor. Den samlade förlusten för Vy Tåg de senaste fem åren närmar sig 900 Mkr.

Det egna kapitalet inklusive föregående års aktieägartillskott på 350 Mkr har ätits upp och för att undvika konkurs krävs ett aktieägartillskott på ytterligare drygt över 300 Mkr.

Vy Tåg bedriver större delen av den upphandlade trafiken genom så kallade tjänstekoncessioner. Det innebär att företaget står för alla kostnader och får alla biljettintäkter.

Intäkterna halverades under pandemin

Men under pandemin halverades resandet och intäkterna. Vy Tåg drabbades av stora förluster. Vy Tåg har de senaste månaderna förhandlat med Norrtåg och Region Värmland om ekonomisk ersättning och omförhandling av gällande avtal med hänvisning till en avtalsparagraf om ”väsentlig förändrade förhållanden”.

Nu ser Vy Tåg ut att få ekonomisk ersättning från Norrtåg och ekonomisk ersättning och ett nytt avtal med Region Värmland. Vy Tåg anser att förlusterna som uppstod i trafiken i Värmland 2020-2021 inte kan återhämtas under avtalsperioden trots att den sträcker sig ända till 2029.

Nya avtal ska rädda Vy Tåg

Vy Tåg blöder. 2021 blev förlusten 445 miljoner kronor. Nu förhandlar Vy Tåg om nya avtal med Norrtåg och Region Värmland och företaget har vänt sig till Trafikverket för att minska förlusterna

Den lösning vi kommit överens om för 2022 och första kvartalet 2023 är ett nödavtal vilket enligt EU-förordningen kan tecknas med hänsyn till pandemin.

 

Mattias Bergh, trafikdirektör i Region Värmland.

Vy Tåg har kompenserats med 14 Mkr

Region Värmland har tidigare kompenserat Vy Tåg med 2,9 Mkr respektive 10,9 Mkr för intäktsbortfallen 2020 och 2021.

“Pandemin har kostat samhället mycket pengar och tagit ifrån oss många nära och kära”, säger Mattias Bergh, trafikdirektör i Region Värmland.

”För kollektivtrafiken har det slagit hårt mot skattebetalarna och trafikföretagen.”

”Den lösning vi kommit överens om för 2022 och första kvartalet 2023 är ett nödavtal vilket enligt EU-förordningen kan tecknas med hänsyn till pandemin. Det är inte ett direkttilldelat produktionsavtal, det är snarare en hybridlösning.”

Skillnaden mellan avtalet för 2021 och hybridavtalet för 2022 och första kvartalet 2023 är att det senare ska täcka de faktiska kostnaderna för Vy Tåg till en viss nivå.

Ökat resande minskar kostnaderna

Kostnadsberäkningen grundar sig på den resandeprognos och den intäktsprognos som Region Värmland gjort. Om resandet ökar snabbare minskar kostnaderna.

Från 1 april 2023 kommer det troligen att bli ett direkttilldelat produktionsavtal.

”Men vi är inte klara ännu utan vi jobbar med att ta fram ett förslag för regionen och tågtrafikbolaget att ta ställning till”, säger Mattias Bergh.

En preliminär bedömning är att kostnaden för Region Värmland för tågtrafiken ökar i förhållande till det upphandlade avtalet med ungefär 23 miljoner kronor 2022 och ungefär fyra miljoner kronor under första kvartalet 2023. Därefter bedöms kostnaderna att inte öka.

Det skulle innebära att Vy Tåg sammantaget erhållit och kommer att erhålla ca 41 miljoner kronor från Region Värmland.

En av Norrtågs X62-motorvagnar vid Ytterån i augusti 2021.

Snart klart med Norrtåg

Förhandlingarna mellan Vy Tåg och Norrtåg är också inne i slutspurten. Ett tilläggsavtal kan vara klart iden närmaste veckorna och Norrtåg har upprättat en tilläggsbudget för 2022.

Styrelsen för Norrtåg godkände för ett par veckor sedan att kostnaden för den upphandlade tågtrafiken ökar med 74,4 miljoner kronor under 2022. Den ökade kostnaden fördelas mellan ägarna, de fyra regionerna i norra Sverige, enligt tidigare fastställda procentsatser.

Det innebär att Vy Tåg erhåller 97 miljoner kronor från Region Värmland och Norrtåg i år och fyra miljoner kronor från Region Värmland nästa år. Däremot kommer det varken att bli något nytt avtal med eller någon ekonomisk kompensation från Trafikverket.

Vi har en bra dialog med alla beställare och jag tror på lösningar som är bra för alla parter.

 

Dag Lokrantz Bernitz, vd i Vy Tåg

”Avtalet kan inte omförhandlas”

”Avtalet kan inte omförhandlas”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. ”Vi har haft samtal med Vy Tåg men det är inte och har aldrig varit aktuellt med något nytt avtal.”

Dag Lokrantz Bernitz, vd i Vy Tåg, vill inte kommentera tilläggsavtalen och de ekonomiska ersättningarna från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna innan förhandlingarna är slutförda och avtalen underskrivna.

”Vi har en bra dialog med alla beställare och jag tror på lösningar som är bra för alla parter”, säger han.

Resandet med Norrtåg och tågresandet med Värmlandstrafik har ökat successivt den senaste tiden.

”Antalet resandet är nästan uppe på nivåerna från 2019”, säger Dag Lokrantz Bernitz. ”Resandet ökar och därmed våra intäkter, det ser onekligen bra ut.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kapitaltillskott ger många nya lok

Två tredjedelar till nya lok och resten till nya vagnar och IT-satsningar. Så ser investeringsplanen ut för statliga godstrafikbolaget Green Cargo. Strax före jul beslutade riksdagen om ett kapitaltillskott på 1,4 miljarder kronor.

Nyhet

Kräver stopp för SJ:s nattåg

Trafikverket bryter mot reglerna om statsstöd för tågtrafik när det upphandlat tågtrafik som gör det möjligt för SJ att köra nattåg till Tyskland som skadar konkurrenten Snälltåget. Det anser Allrail, alliansen för oberoende tågtrafikföretag.