Annons:

Publicerad: 2021-11-11

Pandemin slog hårt mot MTRX

MTR Express redovisar en förlust 113 miljoner kronor för 2020. Lönsamheten, eller snarare bristen på lönsamhet, är tillbaka till 2016 års nivå, första året med helårstrafik mellan Stockholm och Göteborg.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

MTR Express gör uppehåll i Herrljunga i mars 2015.

Annons:

”Resandet halverades och omsättningen föll med drygt 40 procent”, säger Joakim Sundh, vd i MTR Express. ”Vi drog snabbt ner på trafiken när coronapandemin nådde Sverige och vi kapade alla kostnader vi kunde men resultatet landade på drygt 100 miljoner kronor i förlust.”

MTR Express inledde snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg 21 mars 2015. Under de sex åren som bolaget bedrivit trafik har samtliga slutat med negativa rörelseresultat och förluster efter skatter och finansiella poster.

2015 blev förlusten 107 miljoner kronor och 2016, som var första helåret med trafik, redovisades en förlust på 118 Mkr.

Förlusterna krympte successivt

Därefter krympte förlusterna successivt; 2017 blev den 94 Mkr, 2018 64 Mkr och 2019, sista året innan pandemin, 29 Mkr.

”Vi var på väg mot nollresultat när pandemin bröt ut och kastade omkull all planering”, säger Joakim Sundh.  ”2020 och 2021 har varit extremt tuffa år. Det har varit påfrestande för alla i en sådan liten organisation som MTR Express.”

Intäkterna sjönk från 302 miljoner kronor till 175 Mkr och 2020 slutade med ett rörelseresultat på-86 Mkr och ett resultat efter skatter och finansiella poster på -113 Mkr.

Sex år med återkommande minusresultat har resulterat i en sammanlagd förlust på över en halv miljard kronor.

MTR Express är ett helägt dotterbolag till MTR Nordic med säte i Stockholm. MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation UK med säte i London. MTR Corporation UK är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd med säte i Hong Kong.

Vi känner att vi har starkt stöd från vårt moderbolag och vi känner ingen oro för framtiden.

 

Joakim Sundh, vd i MTR Express


Aktieägartillskott och koncernbidrag

Det egna kapitalet har urholkats av de stora förlusterna. Under 2020 har MTR Express erhållet 70 miljoner kronor i aktieägartillskott genom omvandling av ett lån samt 75 Mkr i koncernbidrag.

”Vi är ju del av en stor familj och det är vi glada för”, säger Joakim Sundh. ”Vi känner att vi har starkt stöd från vårt moderbolag och så länge vi följer vår plan under normala omvärldsbetingelser känner vi ingen oro för framtiden. Att coronapandemin var en pandemi innebär ju att alla drabbats.”

Enligt Sundh kommer MTR Express av allt att döma inte att visa ett positivt resultat för 2021.

”Men det bör bli något bättre än 2020”, säger han. Vi kör nu lika mycket trafik som före pandemin och de senaste månaderna har resenärerna i stor utsträckning återvänt till tågen.”

”Men det är privatresenärerna som dominerar ombord, Det verkar som om det dröjer innan tjänsteresenärerna reser lika mycket som före pandemin.”

Mindre trafik men fler anställda

Leasegivaren för de sex tågsätten som MTR Express använder i trafiken mellan Stockholm och Göteborg har gått med på att avtalade villkor gällande kassaflöde inte uppfylls för tillfället. Leasingavgifterna på 25 Mkr har dock betalats enligt avtal.

Antalet anställda ökade från 106 till 121 under 2020 vilket kan verka ologiskt. Personalkostnaden har dock minskat.

”Det beror nog lite på hur man räknar”, säger Joakim Sundh. ”Men under pandemin har det varit väldigt få som valt att lämna sina anställningar.”

Sedan våren 2020 bedrivs snabbtågstrafiken i Sverige med produktnamnet MTRX

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nu tar SJ över Krösatågen

SJ tar på söndagen över trafiken med Krösatågen som Vy Tåg kört i tre år och Kustpilen efter Transdev som kört sedan juni 2008. SJ fick ett kortvarigt interimsavtal sedan tilldelningen överklagades.

Nyhet

Fler godståg Norge–Sverige

Cargonet utökar i december godstågstrafiken mellan Göteborg och Oslo från en till fem dagar i veckan och börjar i vår att köra godståg mellan Oslo och Eskilstuna.

Spårväg

Spårväg först och bostäder sen

Spårvagn är den bästa lösningen för kollektivtrafik i städer med mer än 150 000 invånare. Men spårvagnar kan ändå fungera bra i mindre städer som Lund med knappt 100 000 invånare i tätorten.

Nyhet

Bode kör till Halmstad

Sverige får i april sitt andra Bode-tåg. DB Cargo Scandinavia kör ett nytt tåg för spedition Bode mellan Lübeck och Halmstad två dagar i veckan.