Annons:

Publicerad: 2023-01-03

Regeringen stoppar nya stambanor

Totalstopp för ny stambana Lund–Hässleholm, nya förutsättningar för stambanan Göteborg–Borås, bantning av Ostlänken och stopp för planering av centrala delar av nya högfartsbanor i Sverige. Regeringen slog dagen före julafton till bromsarna för de svenska höghastighetsbanorna.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

X32K 4345 passerar Hindås på den krokiga och backiga Kust till kust-banan på väg mot Göteborg i januari 2004.

Regeringen uppdrog 23 december åt Trafikverket att omedelbart avbryta planeringen för de nya stambanorna mellan Linköping och Borås samt mellan Hässleholm och Jönköping.

Trafikverket fick order att snarast avsluta det nu pågående arbetet i projektet Hässleholm–Lund, att till och med den 30 september 2023 pausa arbetet i projektet Göteborg–Borås i avvaktan på regeringens beslut om fortsatt planering för sträckan samt att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av projektet Ostlänken.

De tillkommande utredningarna om sträckan Göteborg–Borås ska utföras utan att trafikstarten försenas.

Trafikverket ska samtidigt utreda kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne. Det ska, enligt regeringen, främst handla om åtgärder på sträckan Hässleholm–Lund men även åtgärder på andra bandelar.

Arbetspendling och godstågstrafik

Regeringen kommer efter Trafikverkets analyser att besluta om inriktningen för fortsatt planering som i första hand förbättrar förutsättningarna för arbetspendling i de aktuella regionerna samt underlättar för utökade godstågstransporter.

Trafikverket ska identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder vid genomförandet av projektet Ostlänken. Besparingarna ska ligga ”inom ramen för beslutad tillåtlighet” och åtgärderna ska inte medföra ”någon nämnvärd försening” för Ostlänken.

Regeringens beslut var inte oväntat, redan i budgetpropositionen för 2023 aviserades att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg inte skulle fullföljas.

”Regeringen prioriterar bättre vägstandard”

”Regeringen prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur före investeringar i höghastighetståg”, sade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) till TT 23 december.

”Vi har ett skriande behov av både järnvägs- och vägunderhåll i stora delar av landet och det är det som nu är innebörden i den omläggning vi gör när det kommer till infrastrukturarbetet i Sverige. Vi behöver prioritera de vägar och järnvägar vi har innan vi drar på oss nya mycket stora kostnader med stora projekt med snabbtåg”, sade han till SVT Nyheter.

Västsvenska Handelskammaren har länge arbetat för ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Dagens enkelspåriga bana är backig och kurvig. Ett av Green Cargos godståg passerar genom en av tunnlarna öster om Mölnlycke i juni 2016.

Annons:

Angående sträckan mellan Göteborg och Borås sade Anders Carlsson till GP 23 december:

”Beskedet är att sträckan ska byggas men vi ger ett nytt uppdrag och pausar nuvarande planering.”

Annan sträckning, fler stationer?

Enligt Andreas Carlson kan det bland annat handla om att se över nya sträckningar, stationslägen, tunnellösningar samt delvis dubbelspår.

”Vi ser att Trafikverket behöver tid för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen, utan att den tänkta trafikstarten förskjuts.”

En ny järnväg mellan Göteborg och Borås har utretts i åtta år.

”Vi tar vara på de utredningar som har gjorts tidigare och vi ser på det utifrån nya förutsättningar om att sträckorna inte ska byggas som en del av höghastighetsbanor mellan Göteborg och Stockholm, utan framförallt underlätta arbetspendling i området”, sade Andreas Carlson till GP.

Beskedet från regeringen möttes med besvikelse, oro och ilska.

Beslutet är ett helt annat än vad företag och näringsliv har hoppats på och det är ingen tillfällighet att regeringen försökte smyga ut nyheten dagen före julafton.

 

Johan Trouvé, vd i Västsvenska handelskammaren till Järnvägar.nu.

Johan Trouvé rosenrasande

”Jag är inte irriterad på regeringen, jag är rosenrasande”, säger Johan Trouvé, vd i Västsvenska handelskammaren till Järnvägar.nu.

”Man undrar verkligen vad regeringen sysslar med. Beslutet är ett helt annat än vad företag och näringsliv har hoppats på och det är ingen tillfällighet att regeringen försökte smyga ut nyheten dagen före julafton.”

”Regeringen verkar ha fått stora skälvan inför diskussionen om höghastighetsbanor och 320 kilometer i timman och väljer i stället något slags pendeltågstrafik”, säger Johan Trouvé.

”Om nu Anders Carlsson blir så skärrad av 320 så kanske han borde se vilka hastigheter man satsar på i andra länder i Europa.”

Förslag från borgerliga regeringen 2014

Projektet med nya stambanor för höghastighetståg togs fram av den dåvarande Reinfeldt-regeringen 2014.

”Det måste finnas någon slags långsiktighet i Sverige, vi är inte en bananrepublik”, säger Johan Trouvé.

”Har man projekt som pågått i åtta år och det sitter 100-tals personer på Trafikverket som planerar för det kan en ny regering inte bara säga något annat i den här typen av frågor bara för att den tycker att det är skojigt. Det är ett slöseri med skattemedel och jag hittar knappt ord för hur dumt det är.”

Kommunstyrelsens ordförande i Borås, Ulf Olsson (S), rasar också mot regeringens besked.

Ulf Olsson hoppas på annan regering

”Jag tror man får hoppas på att det blir en annan regering efter valet 2026. Den nuvarande regeringen bryr sig inte om Västsverige”, sade han till GP.

”Det är ett allvarligt besked för utvecklingen av Västsverige. Vi behöver ha en ny modern järnväg mellan Göteborg och Borås. Då fungerar det inte att bara försöka rusta upp den gamla järnvägen för det kommer inte gå att lösa en effektiv pendling mellan städerna.

Ulf Olsson menar att beskedet om stopp för höghastighetsbanor är ett tecken på att regeringen är för Stockholmsfixerad.

”Göteborg-Borås är Sveriges tredje största pendlingssträcka. Borås är västra Sveriges näst största stad. Vi ligger långt efter i vår infrastruktur, du skulle aldrig acceptera att ha så undermålig pendling mellan Stockholm och Uppsala.”

X31 4523 med Öresundståg mot Köpenhamn gör uppehåll i Eslöv i maj 2007. Snabbtågen, regionaltågen, pendeltågen och godstågen kommer att tvingas konkurrera om utrymmet på Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm i många år framöver.

Per Tryding lika kritisk

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren, är också kritisk mot regeringens besked.

”Nu försvinner den enda större satsningen i Skåne som ligger i planen och då låg Skåne redan långt bakom Göteborg och Stockholm”, sade han till TT 23 december.

”Det kommer att bli problematiskt och en sak som är helt säker att det kommer att ta mycket längre tid, oavsett vad man beslutar. Det är väldigt konstigt att man väljer att först avbryta och sedan analysera, i stället för att göra tvärtom.”

500 personer jobbar med projekten.

Trafikverket har 250 personer verksamma i Projekt Nya stambanor varav cirka 30 för Lund-Hässleholm, 70 för Göteborg-Borås och 150 för Ostlänken. Dessutom finns 250 specialister, oftast konsulter, inkopplade i projekten.

Enligt en beräkning har Projektet Nya stambanor hittills kostat 800 miljoner kronor.

”Vi har precis tagit del av regeringens beslut och försöker nu att tolka det”, säger Ulrika Geeraedts, programdirektör Nya stambanor på Trafikverket till Järnvägar.nu.

”Vi kan konstatera att vi har nio månader på oss att analysera hur vi kan lösa kapacitetsproblemen i Skåne och sex månader på oss att utreda hur projektet Göteborg-Borås kan modifieras utan att trafikstarten försenas.”

Nu försvinner den enda större satsningen i Skåne som ligger i planen och då låg Skåne redan långt bakom Göteborg och Stockholm.

 

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren

Stoppbock i Linköping

”Dessutom behöver vi utreda hur Ostlänken kan byggas som ett specifikt projekt utan koppling till ett nationellt system med höghastighetsjärnvägar. Bland annat kan ju utformningen av stationen i Linköping komma att förändras.”

Ulrika Geeraedts säger att det finns en betydande oro inom Projekt Nya stambanor på Trafikverket.

”Det var tråkigt att regeringens besked kom dagen före julafton och att jag inte fick någon möjlighet att informera personalen”, säger hon.

”Vi kommer att behöva se över vår bemanning men det finns många projekt inom Trafikverket där det finns brist på personal så jag tror inte någon behöver vara orolig för att förlora sin anställning.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Söderholm lämnar Green Cargo

Ted Söderholm lämnar Green Cargo och Tågföretagen i vår. Efter fyra som vd på godstågsbolaget har resultatet förbättrats men Green Cargo har fortfarande svårt att finansiera nya lok och vagnar.

Nyhet

Jord på järnväg från Järpen

11 000 ton förorenad jord har de senaste två åren transporterats med tåg från Järpen till Umeå för deponering i Dåva. Inlandståg och Green Cargo har dragit tågen med ett tjog flisvagnar.

Nyhet

Tågen rullar åter för ICA

Scanlog, ICA, Volvo och Green Cargo har kommit överens om att köra godstågen mellan Gent och Sverige trots att transporterna av komponenter för Volvo ligger ner på grund av coronapandemin. Tåget går nu två gånger i veckan.