Annons:

Publicerad: 2020-04-01

Tätare tågtrafik i Västsverige

Västtrafik vill trefaldiga tågresandet till år 2035. Redan om åtta år ska antalet resor med tåg i Västra Götaland ha ökat till 33 miljoner reser per år. Kostnaderna för skattebetalarna väntas öka från 650 miljoner till 800–900 miljoner kronor om året.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

I Grohed mellan Uddevalla och Ljungskile har bygget av nytt mötesspår inletts. Ett Västtrafiktåg från Göteborg till Uddevalla passerar den 31 mars.

Annons:

För att öka tågresandet kraftigt så snabbt vill Västtrafik skapa ett kraftigt utökat turutbud, återöppna flera gamla stationer samtidigt som man skapar ett sammanhållet knutpunktsupplägg. För att klara den ökade trafiken måste Västlänken vara klar och två stationer mellan Göteborg och Alingsås stängas.

Det framgår av de etappmål för 2028 som Västra Götalandsregionen och Västtrafik tagit fram under arbetet med Målbild Tåg 2035.

För att kunna binda samman Västra Götaland mer effektivt vill regionen och Västtrafik kopiera den schweiziska takttrafiken med fokus på tidtabell och knutpunkter för tågbyten på fasta minuttal.

Tågen möts på två dussin knutpunkter där bussar ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.

Västra stambanan:

Sträckan Göteborg–Alingsås har ett av Sveriges hårdast belastade dubbelspår med flera fjärrtågsoperatörer, regiontåg, pendeltåg och omfattande godstrafik.

Tågen har olika medelhastighet och snabba tåg kommer ikapp pendeltågen. Både godståg och regionala tåg förbigås av snabbtåg.

Trafikverket håller på att öka kapaciteten på stambanan, som Järnvägar.nu tidigare berättat. Men ökningen blir marginell.

Till 2028 föreslås ett trafikupplägg som möjliggör kvartstrafik till de större stationerna mellan Göteborg och Alingsås. Det skall bli möjligt genom att pendeltågen inte längre gör uppehåll vid två av tio stationer, Sävenäs och Aspen eller Aspedalen.

Eventuellt kan det så småningom bli en ny station vid Gustavsplatsen där Västlänken kommer att ansluta till stambanan och det går att skapa bytesmöjligheter med flera spårvagnslinjer.

För att öka turtätheten på de större stationerna mellan Göteborg och Alingsås bör regiontågen ha uppehåll i Partille, Lerum och Floda.

Regionexpresståg med uppehåll i Alingsås, Falköping, Skövde och Töreboda ger kortare restider. Knutpunkten i Herrljunga anpassas enligt förslaget mellan regiontåg på anslutande järnvägar och fjärrtågen som gör uppehåll där.

De genomgående tågen mellan Göteborg och Nässjö via Falköping-slopas. Det blir byte i Falköping som blir en av knutpunkter.

I stället förlängs trafiken Nässjö–Jönköping-Skövde till Töreboda.

Förslaget medför ett kraftigt utökat turutbud från de stora pendeltågsstationerna Partille, Lerum och Floda som idag har två tåg per timme, plus enstaka insatståg på morgon och eftermiddag, upp till sex tåg per timme och riktning med hjälp av en kombination av pendeltåg och regiontåg.

Förslaget medger upp till sju avgångar/timma från Alingsås jämfört med dagens fyra.

Vänerbanan

Resandet har ökat kraftigt sedan dubbelspåret Göteborg–Öxnered blev klart och pendeltågstrafiken Göteborg–Älvängen och regionaltågstrafiken Göteborg-Vänersborg invigdes 2012. Trafiken mellan Göteborg och Karlstad har fördubblats.

Vänerbanan är hårt trafikerad mellan Göteborg och Skälebol söder om Mellerud.

Fjärrtågen kommer ikapp pendeltågen till Älvängen men problemet kan lösas med ett nytt vändspår för pendeltågen i Älvängen.

Trafikeringsförslaget för 2028 liknar dagens trafik men med ökat antal turer. Tågen mellan Karlstad och Göteborg föreslås gå som mest varje timma och få ett nytt uppehåll i Brålanda.

Det finns, även om den inte nämns i rapporten från regionen och Västtrafik, en betydande osäkerhet om framtiden för tågtrafiken mellan Göteborg och Oslo. Jernbanedirektoret som upphandlar trafiken i Norge och Norske Tog som tillhandahåller tågsätten funderar över den gränsöverskridande trafiken.

Tågen mellan Strömstad och Göteborg körs via Trollhättan för att korta restiden från norra Bohuslän och Uddevalla till Göteborg. Trollhättan-Göteborg får därmed fyra snabba regiontåg per timme.

Älvsborgsbanan

Trafikeringsförslaget för 2028 är timmestrafik Uddevalla–Herrljunga–Borås med samma uppehåll för alla tåg. Utredningen har prioriterat kort restid mellan Herrljunga och Borås. För att det skall vara möjligt slopas hållplatserna Mollaryd och Torpåkra.

För att klara timtrafik och kortare restider krävs spårbyte, fjärrstyrning, ombyggnad av Vänersborgs station för att klara av tre tåg samtidigt och nytt mötesspår i Borgstena.

Alependeln mellan Göteborg och Älvängen gör uppehåll i Bohus.

Kinnekullebanan

Trafikeringsförslaget till 2028 är ett tåg per timme Mariestad-Herrljunga där byten anpassas till tågen mot Göteborg. Samtliga tåg på Kinnekullebanan föreslås i ett längre perspektiv vara genomgående till Göteborg. Men i rapporten anges att ”direkttrafik från Kinnekulle till Göteborg är möjlig om fordon införskaffas med samma kapacitet som övriga regiontåg på sträckan.” Trafiken mot Örebro föreslås utökas.

För att möjliggöra tätare trafik och kortare restid krävs spårbyte och en ny mötesstation i Järpås.

Viskadalsbanan

Trafikeringsförslag till 2028 är ett tåg per timme hela sträckan Borås-Varberg. På sikt kan det bli halvtimmestrafik med tåg mellan Borås och Skene. Infrastrukturen behöver kompletteras med fjärrstyrning och en kortare dubbelspårssträcka.

För att möjliggöra snabbare trafik med nya tåg krävs spårbyte (sker troligen i år), höjd tillåten hastighet till 110 km/h och förlängda plattformar.

Kust till kust-banan

I väntan på utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås, som inte kommer att vara klar till år 2028, planeras inga betydande förändringar av tågtrafiken mellan de båda städerna.

Däremot vill regionen och Västtrafik ”på sikt” köra timmestrafik med regiontåg mellan Borås och Värnamo, i första skedet på sträckan Borås-Limmared med ”några få” regiontåg till Värnamo. Nya, eller snarare nygamla, stationer i Hillared och Länghem.

Men för att få plats för de nya regionaltågen, fjärrtågen Göteborg-Kalmar och godstågen, upp till tre tåg per timme, krävs spårbyte mellan Borås och Hillared, som sker i år, men också en ny mötesplats mellan Borås och Hillared.

Västkustbanan

Öresundstågen trafikerar idag med ett tåg i timmen mellan Göteborg och Malmö som kompletteras med insatståg mellan Göteborg och Halmstad. Förslaget innebär att Öresundstågstrafiken utökas till halvtimmestrafik över hela trafikdygnet och att regionaltågstrafiken mellan Göteborg och Varberg utökas, dessa tåg föreslås stanna i Åsa och eventuellt en ny station i Väröbacka istället för Öresundstågen. Denna utökning innebär också fler tåg från Kungsbacka.

Bohusbanan

På sträckan mellan Strömstad och Uddevalla finns på sikt ett behov att köra timmestrafik med regiontåg. Mellan Uddevalla och Göteborg är behovet till att börja med halvtimmestrafik. Mellan Stenungsund och Göteborg finns behov av ytterligare förtätning av trafiken till kvartstrafik. Mellan Munkedal och Uddevalla samt mellan Stenungsund och Göteborg går enstaka godståg.

I etappmålet för 2028 finns timmestrafik mellan Munkedal och Göteborg via Trollhättan. Vartannat tåg fortsätter till Strömstad vilket ger varannantimmestrafik norr om Munkedal.

Tågen mellan Strömstad-Munkedal och Göteborg körs, enligt förslaget, via Trollhättan. Därmed kan restiderna minskas från norra Bohuslän och Uddevalla till Göteborg och omvänt. Tågen på södra delen av Bohusbanan får i Uddevalla anslutning till regionaltågen.

En ny mötesstation i Grohed söder om Uddevalla anläggs för att kunna köra halvtimmestrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.  En kort dubbelspårssträcka och en ny station byggs i Brunnsbo.  Plattformar på södra Bohusbanan förlängs till 170 meter.

Spårbyte behöver ske på delar av norra Bohusbanan. Restiden kortas två-tre minuter mellan Tanum och Uddevalla för att tidtabellen ska gå ihop. Plankorsningar byggs om och röjning sker för bättre siktförhållanden.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.