Annons:

Publicerad: 2021-12-21

1,37 miljarder till tågföretagen

Jultomten kommer tidigt till tågtrafikföretagen. I dag, 21 december, betalas 1,37 miljarder kronor ut från staten via Trafikverket som återbetalning på banavgifterna under 2020 och 2021.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Skånetrafikens Pågatåg X61 007 på väg upp för backen vid Glumslöv mellan Landskrona och Helsingborg i januari 2010.

Annons:

”Ibland känns det extra roligt att arbeta med banavgifterna”, säger Marie Persson, tf sektionschef på Trafikverket. ”Att få återbetala långt över en miljard kronor i banavgifter till tågtrafikföretagen gör ju verkligen att julen blir extra trevlig i år.”

Riksdagen beslöt i november som en del av höständringsbudgeten att återbetala en stor del av de banavgifter som tågtrafikföretagen betalat till Trafikverket under coronapandemin från 1 mars 2020 till 30 september 2021.

Återbetalningen är en kompensation för minskat resande och kraftigt minskade intäkter under pandemin.

Regeringen har valt att premiera godstrafiken och den kommersiellt drivna persontrafiken

 

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.

Regeringen genomförde 9 december en ändring i regleringsbrevet för Trafikverket som möjliggjorde för Trafikverket att återbetala 1,37 miljarder kronor av de banavgifter som tågtrafikföretagen betalat under de 19 månaderna.

”Regeringen har valt att premiera godstrafiken och den kommersiellt drivna persontrafiken”, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på bransch- och arbetsgivar­organisation Tågföretagen.

De tågtrafikföretag som bedriver kommersiell persontrafik, i första hand SJ, MTRX, Snälltåget och Tågab, har drabbats hårdast av minskade intäkter under pandemin.

Men även de tågtrafikföretag som kör upphandlad trafik där operatören tar hela eller större delen av den kommersiella risken som i tjänstekoncessioner, har drabbats hårt.

Det gäller främst Vy Tåg och även i det här fallet SJ.

Däremot har tågföretag som bedriver upphandlad trafik där beställaren, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, tar den kommersiella risken drabbats i mycket mindre utsträckning. Det gäller främst MTR Pendeltågen och Arriva.

”Vi hade gärna sett att den upphandlade trafiken som bedrivs i form av tjänstekoncession eller med likande avtalsvillkor hade kompenserats bättre men vi lyckades inte få regeringen med oss”, säger Gustaf Engstrand.

Hector Rail 243 001 med virkeståg väntar in ett mötande tåg i Insjön en januaridag 2017.

Under den aktuella 19-månaderspersioden 1 mars 2020-30 september 2021 har godstrafiken och den kommersiella persontrafiken betalat 1,583 miljarder kronor i banavgifter medan den upphandlade trafiken betalat 1,320 miljarder kronor.

Enligt riksdagens beslut ska 1,370 miljarder kronor återbetalas till de företag som erlagt banavgifter.

Enligt regeringens regleringsbrev ska 1,198 miljarder återbetalas till godstrafiken och den kommersiella persontrafiken och 168 miljoner kronor återbetalas till ”sådan trafik som bedrivs med stöd av ett avtal om allmän trafik”, det vill säga upphandlad trafik.

Regeringen har tidigare anslagit pengar till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för uteblivna intäkter och till regionerna för extraordinära kostnader i samband med pandemin.

Få kollektivtrafikmyndigheter har dock valt att slussa pengar vidare till tågtrafikföretagen.

De belopp som nu återbetalas till tågtrafikföretagen är proportionell mot hur mycket dessa betalat i de delar av banavgiften som består tåglägesavgift, spåravgift och den så kallade passageavgiften som utgår för tågtrafik i de tre storstadsområdena. Däremot betalas hela den så kallade bokningsavgiften tillbaka, denna utgör dock endast knappt fyra miljoner kronor.

”Många tågtrafikföretag har tappat stora intäkter under pandemin och det är glädjande att de nu kompenseras”, säger Gustaf Engstrand på Tågföretagen.

”Vi kommer att jobba vidare för att företagen ska få kompensation genom sänkta banavgifter även efter 30 september i år. Pandemin är inte över, det finns rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken i rusningstid och det kan komma ytterligare reserestriktioner.”

Regeringen har i sitt regleringsbrev till Trafikverket också meddelat att 200 miljoner kronor ska användas till miljökompensation för godstransporter på järnväg utförda under 2020 och att 400 Mkr ska användas på samma sätt för godstransporter under 2021.

Dessutom ska ytterligare 150 Mkr, efter godkännande av Europeiska kommissionen, användas till utgifter för kompensation för godstransporter på järnväg under 2021.

Regeringen ger också Trafikverket i uppdrag att analysera hur en förlängd och breddad ekobonus bör utformas för att ytterligare främja överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart. Uppdraget ska redovisas den 10 mars 2022.

”Genom att flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart skyndar vi på klimatomställningen”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Persontågen åter efter 37 år

Efter 37 och ett halvt år återfick Lomma och Furulund persontågstrafik på järnväg. Lommabanan har rustats upp för 270 miljoner kronor och på Luciadagen börjar Pågatågen rulla på den 19 kilometer långa banan.

Nyhet

Så kan underhållet förbättras

Järnvägsunderhållet blir för dyrt, sa Riksrevisionen i höstas.
– Botemedlet är tydliga visioner från regeringen, nya processer och förändrade upphandlingar, säger förvaltningsexperten Yves Putallaz.

Nyhet

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år. Men ännu finns inga beslut om köp av några lok.