Annons:

Publicerad: 2024-02-10

Sista turen för CX i Stockholm

Allt fler av de nya C30-tågen börjar köra i tunnelbanan. Under 2024 kommer ytterligare 27 vagnar sättas i trafik och lika många till under 2025. Den äldre CX-flottan lämnar därför tunnelbaneperrongen för sista gången.

Förutom de 96 vagnarna av modell C30 som började levereras 2018 och sätts i trafik fram till och med 2025 har trafiknämnden beslutat att köpa in ytterligare 20 vagnar på option. De nya extratågen behövs i takt med att tunnelbanan byggs ut.

C30-vagnarna med sina långa tåg har plats för fler resenärer, är bättre tillgänglighetsanpassade och rustade med luftkonditionering. De ska köra på röd linje till att börja med och fylls sedan på längs blå linjen.

95 varv runt jorden

I takt med att de nya C30-vagnarna sätts in fasas de äldsta vagnarna ut, de som går under samlingsnamnet CX. Vissa av dem, C6-vagnarna, tillverkades så tidigt som på 1970-talet och har gått över 380 000 mil. Det motsvarar mer än 95 varv runt jorden.

En vagn bevaras på museet

Totalt kommer 17 stycken CX-vagnar sparas. Tolv bevaras för att byggas om så att de ska kunna köra på Saltsjöbanan, alternativt för att det ska gå att plocka reservdelar från dem till den befintliga fordonsflottan. Två vagnar blir arbetsfordon och två brandövningsvagnar, medan en vagn tas om hand av Spårvägsmuseet där den bevaras i befintliga samlingen.

Innan CX-vagnarna skickas till skrotningen plockas viktiga reservdelar bort för att magasineras för eventuella framtida behov. Delarna sparas för att de fortfarande är användbara men kostar mycket att köpa in eller för att de helt enkelt inte produceras längre och man vill kunna hålla Saltsjöbaneflottan mer enhetlig. Det är för att på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt kunna säkra den fortsatta fordonstillgången på Saltsjöbanan tills nyare fordon är på plats.

Sista CX:an

Varje vecka hämtas två CX-vagnar i Hammarbydepån för att skrotas i Årstaberg. Sista turen är planerad att köra 10 februari 2024. Det kommer vara ett C14-tåg som kör sista turen, på röd linje.

“Det är ändå med lite vemod vi kör avskedsturen för våra CX:or. Jag tror många tunneltågförare som kört i SL-trafiken genom åren känner samma sak. Vi har också en hel del tågentusiaster som nog tycker det är stor dag på lördag”, säger Erik Norling, trafikdirektör på trafikförvaltningen.

FAKTA: Vagnarna i tunnelbanan

  • CX: Samlingsnamn för vagnarna C6, C14 och C15. Ett fullängdståg består av 8 vagnar. Tågen har kört på alla linjer men nyligen på röd och nu senast endast på blå linje.
  • C20: Ett fullängdståg består av 3 vagnar. De är ungefär 20 år gamla och hela flottan uppgraderas genom att byggas om. De ombyggda vagnarna känns bland annat igen på att de traditionella sittgrupperna med fyra platser blandas med sittplatser längs väggarna vilket gör dem luftigare och ger plats för fler resenärer. Reserverade platser för funktionshindrade, de så kallade prioplatserna, är markerade med gult tyg. Vagnarna körs på tunnelbanans alla linjer men kommer i takt med att C30 levereras försvinna från röda linjen.
  • C30: Ett fullängdståg består av två vagnar, som vardera är 70 meter långa. De breda gångarna har utrymmen som är speciellt avsedda för barnvagnar och rullstolar. De har bland annat tillgänglighetsanpassats med punktskrift, tydligare varningssignal när dörrar öppnas och stängs och golvmatta som minskar halkrisken. Alla vagnar är rustade med luftkonditionering. På grund av att signalsystemet skiljer sig åt på de olika linjerna kan de enbart köra på röd och blå linje, samt på de nya linjerna som byggs ut i tunnelbanan. Tågen kör till att börja med på röd linje tills den är enhetlig innan de fylls på längs blå linje.
  • Skrotning av CX. CX-vagnarna slutar köra i tunnelbanan i början av 2024. De flesta skrotas medan några vagnar byggs om. Innan de skrotas plockas viktiga reservdelar bort för återanvändning. Skrotningen har pågått sedan maj 2021 med ungefär två CX-vagnar i veckan och den allra sista skrotningen sker i februari.
  • Specialvisning på Spårvägsmuseet. Spårvägsmuseet uppmärksamma tågen med en specialvisning på lördag och söndag 10 och 11 februari klockan 14.00 om de blå tunnelbanevagnarna, som trafikerat Stockholm tunnelbana i 40 år.
Allt fler C30-tåg kör i tunnelbanan. Just nu är 63 vagnar i trafik. ILLUSTRATION: SL
Gammal tunnelbanevagn i Hammarbydepån. FOTO: SL

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Nyhet

SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.

Nyhet

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.