Annons:

Publicerad: 2024-02-10

Sista turen för CX i Stockholm

Allt fler av de nya C30-tågen börjar köra i tunnelbanan. Under 2024 kommer ytterligare 27 vagnar sättas i trafik och lika många till under 2025. Den äldre CX-flottan lämnar därför tunnelbaneperrongen för sista gången.

Förutom de 96 vagnarna av modell C30 som började levereras 2018 och sätts i trafik fram till och med 2025 har trafiknämnden beslutat att köpa in ytterligare 20 vagnar på option. De nya extratågen behövs i takt med att tunnelbanan byggs ut.

C30-vagnarna med sina långa tåg har plats för fler resenärer, är bättre tillgänglighetsanpassade och rustade med luftkonditionering. De ska köra på röd linje till att börja med och fylls sedan på längs blå linjen.

95 varv runt jorden

I takt med att de nya C30-vagnarna sätts in fasas de äldsta vagnarna ut, de som går under samlingsnamnet CX. Vissa av dem, C6-vagnarna, tillverkades så tidigt som på 1970-talet och har gått över 380 000 mil. Det motsvarar mer än 95 varv runt jorden.

En vagn bevaras på museet

Totalt kommer 17 stycken CX-vagnar sparas. Tolv bevaras för att byggas om så att de ska kunna köra på Saltsjöbanan, alternativt för att det ska gå att plocka reservdelar från dem till den befintliga fordonsflottan. Två vagnar blir arbetsfordon och två brandövningsvagnar, medan en vagn tas om hand av Spårvägsmuseet där den bevaras i befintliga samlingen.

Innan CX-vagnarna skickas till skrotningen plockas viktiga reservdelar bort för att magasineras för eventuella framtida behov. Delarna sparas för att de fortfarande är användbara men kostar mycket att köpa in eller för att de helt enkelt inte produceras längre och man vill kunna hålla Saltsjöbaneflottan mer enhetlig. Det är för att på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt kunna säkra den fortsatta fordonstillgången på Saltsjöbanan tills nyare fordon är på plats.

Sista CX:an

Varje vecka hämtas två CX-vagnar i Hammarbydepån för att skrotas i Årstaberg. Sista turen är planerad att köra 10 februari 2024. Det kommer vara ett C14-tåg som kör sista turen, på röd linje.

“Det är ändå med lite vemod vi kör avskedsturen för våra CX:or. Jag tror många tunneltågförare som kört i SL-trafiken genom åren känner samma sak. Vi har också en hel del tågentusiaster som nog tycker det är stor dag på lördag”, säger Erik Norling, trafikdirektör på trafikförvaltningen.

FAKTA: Vagnarna i tunnelbanan

  • CX: Samlingsnamn för vagnarna C6, C14 och C15. Ett fullängdståg består av 8 vagnar. Tågen har kört på alla linjer men nyligen på röd och nu senast endast på blå linje.
  • C20: Ett fullängdståg består av 3 vagnar. De är ungefär 20 år gamla och hela flottan uppgraderas genom att byggas om. De ombyggda vagnarna känns bland annat igen på att de traditionella sittgrupperna med fyra platser blandas med sittplatser längs väggarna vilket gör dem luftigare och ger plats för fler resenärer. Reserverade platser för funktionshindrade, de så kallade prioplatserna, är markerade med gult tyg. Vagnarna körs på tunnelbanans alla linjer men kommer i takt med att C30 levereras försvinna från röda linjen.
  • C30: Ett fullängdståg består av två vagnar, som vardera är 70 meter långa. De breda gångarna har utrymmen som är speciellt avsedda för barnvagnar och rullstolar. De har bland annat tillgänglighetsanpassats med punktskrift, tydligare varningssignal när dörrar öppnas och stängs och golvmatta som minskar halkrisken. Alla vagnar är rustade med luftkonditionering. På grund av att signalsystemet skiljer sig åt på de olika linjerna kan de enbart köra på röd och blå linje, samt på de nya linjerna som byggs ut i tunnelbanan. Tågen kör till att börja med på röd linje tills den är enhetlig innan de fylls på längs blå linje.
  • Skrotning av CX. CX-vagnarna slutar köra i tunnelbanan i början av 2024. De flesta skrotas medan några vagnar byggs om. Innan de skrotas plockas viktiga reservdelar bort för återanvändning. Skrotningen har pågått sedan maj 2021 med ungefär två CX-vagnar i veckan och den allra sista skrotningen sker i februari.
  • Specialvisning på Spårvägsmuseet. Spårvägsmuseet uppmärksamma tågen med en specialvisning på lördag och söndag 10 och 11 februari klockan 14.00 om de blå tunnelbanevagnarna, som trafikerat Stockholm tunnelbana i 40 år.
Allt fler C30-tåg kör i tunnelbanan. Just nu är 63 vagnar i trafik. ILLUSTRATION: SL
Gammal tunnelbanevagn i Hammarbydepån. FOTO: SL

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Notis

Rekordlåg punktlighet för persontågen 2023

Punktligheten för framförda persontåg under 2023 sjönk till rekordlåga nivåer. Endast 87,7 procent av de framförda tågen ankom sin slutstation högst fem minuter efter tidtabell. Det är den sämsta årsnoteringen för punktligheten på järnväg i Trafikanalys officiella statistik.

Krönika

En uppstickare lämnar för gott

När MTR klev in och tog över tunnelbanan efter dåvarande Connex ökade medarbetarnöjdheten dramatiskt. Kundnöjdheten ökade också. MTR har hela tiden drivit en positiv utveckling, vilket är lätt att glömma nu i skenet av pendelkaoset och Mälartåg.

Notis

Transdev tar över Mälartåg

Transdev tar över ansvaret för den tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen från MTR från och med den 16 juni 2024. Avtalet omfattar Mälartågs samtliga fem regionaltågslinjer och avtalstiden är två år.

Nyhet

Ökat tågresande, stigande priser

Tågresandet har återhämtat sig efter pandemin men flygresandet är betydligt mindre än tidigare. Tågbiljetterna har blivit dyrare i takt med att efterfrågan ökar och allt fler tåg blir slutsålda.

Krönika

Staten har ansvaret för spelplanen

Vad är statens ansvar för spelplanen. Jag tycker att det är märkligt att staten abdikerat i järnvägsbranschen. Varför har vi så många olika organisationer som ska samverka utan tydlighet? Det undrar Jonas Friberg, ordförande Resenärerna.