Annons:

Publicerad: 2020-05-12

SJ kör nattåg från Göteborg och Umeå

Trafikverket får 110 miljoner euro, motsvarande 1 175 miljoner svenska kronor, av EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. 65 miljoner euro går till Västlänken och 45 miljoner euro till fordonsutrustning för ERTMS.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Ett nattåg ska strax avgå söderut från Umeå Östra. SJ ser kommersiella förutsättningar för fortsatt nattågstrafik mellan Umeå och Göteborg.

Annons:

SJ har sedan återstarten av helårstrafik mellan Göteborg och Jämtland i december 2018 jobbat upp ett omfattande resande från Västra Götaland och Närke”, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

”Vi är övertygade om att vi även i fortsättningen ska lyckas attrahera nattågsresenärer. Vi bedömer att kundunderlaget för vårt koncept med nattåg i flera relationer kommer att se allt bättre ut, när coronapandemin ebbat ut.”

När Trafikverket tidigare i år upphandlade nattågstrafiken till och från Jämtland och övre Norrland blev resultatet att SJ fick behålla trafiken mellan Stockholm och Jämtland med Vy Tåg, dotterbolag till norska statliga Vygruppen, fick uppdraget att köra nattågen mellan Stockholm och Övre Norrland.

Nattågen till Göteborg skulle försvinna

Resultatet skulle bli att nattågstrafiken till och från Göteborg, som SJ kört på kommersiella grunder utan stöd från staten, skulle upphöra.

Därmed kunde Västsverige, Örebro och Västerås stå helt utan direkta nattåg till Norrland från 13 december. Resenärerna skulle tvingas till byten på Stockholm C tidiga morgnar och sena kvällar.

Genom att fortsätta med nattåg från Göteborg och från Umeå slår vi vakt om nattågstrafik i fyra väderstreck. Resenärerna som kliver på vårt nattåg i Göteborg eller i Stockholm kan välja mellan Jämtland eller Västerbotten som resmål.

 

Jan Kyrk, affärschef på SJ.

SJ kör nu tåg mellan Luleå och Stockholm och tåg mellan Duved och Göteborg, De möts under nätterna i Sundsvall.

Där växlas vagnarna mellan tågen så att Göteborg även har direkta sitt-, sov- och liggvagnar till och från Luleå och Stockholm även har direkta sitt-, sov- och liggvagnar till och från Duved året runt.

Trafikverkets beslut ledde i vintras till omfattande protester och SJ lovade att undersöka möjligheterna att behålla delar av dagens trafik.

Nu har SJ tillmötesgått resenärernas önskemål och kör från 13 december nästan samma trafik som i dag till och från Göteborg och Stockholm men tåget till Övre Norrland går till i Umeå i stället för i Luleå.

Nattågstrafik i fyra väderstreck

”Genom att fortsätta med nattåg från Göteborg och från Umeå slår vi vakt om nattågstrafik i fyra väderstreck. Resenärerna som kliver på vårt nattåg i Göteborg eller i Stockholm kan välja mellan Jämtland eller Västerbotten som resmål.”

”Vi vänder i Umeå för att klara omloppen med de ligg- och sovvagnar vi har”, säger Kyrk. ”Dessutom är Umeå Norrlands största stad med universitet och universitetssjukhuset.”

En upprustning av sov- och liggvagnarna kommer att ske, upphandling pågår. Men redan till december skall sovvagnarna av typ WL4 ha fått rullstolsliftar.

Vy Tåg kommer att köra tågen Stockholm-Luleå och Stockholm-Kiruna-Narvik.

”Jag tror det finns underlag för tre nattåg mellan Stockholm och Umeå”, säger Kyrk. ”Innan coronapandemin var våra två nattågen ofta fullbokade”.

Många av våra kunder har efterfrågat tidigare ankomst till och senare avgång från Göteborg.

 

Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Tre nattåg mellan Stockholm och Umeå

”Intresset för att åka nattåg har vuxit stadigt sedan 2017-2018. Det beror både på en ökad miljö- och klimatmedvetenhet och ett bättre utbud av nattågstrafik.”

SJ:s nattåg från 13 december 2020:

  • Stockholm-Duved (upphandlad trafik)
  • Göteborg-Duved (egen trafik)
  • Stockholm-Umeå (egen trafik)
  • Göteborg-Umeå (egen trafik)
  • Stockholm-Malmö (egen trafik)

Nattåget från Göteborg följer samma sträckning som idag via Skövde och Örebro. De exakta avgångs- och ankomsttiderna fastställs av Trafikverket i höst,

”Men vi har ansökt om att få köra från Göteborg 19:50, drygt en timma senare än i dag, och att ankomma Göteborg 09:10, drygt en timma tidigare än i dag”, säger Kyrk.

”Många av våra kunder har efterfrågat tidigare ankomst till och senare avgång från Göteborg.”

SJ erbjuder all tillsvidareanställd nattågspersonal i Gävle och Umeå fortsatt anställning. Personalen i Luleå erbjuds anställning hos Vy Tåg.

Ännu inga besked från Vy Tåg

Vy Tåg har ännu inte beslutat om tågen mellan Stockholm och Övre Norrland ska köras till och från Göteborg eller till och från Oslo som det finns uppgifter om.

”Vi välkomnar SJ:s beslut”, skriver Dag Lokrantz-Bernitz, vd i Vy Tåg, i ett mail till Järnvägar.nu. ”Ett större utbud gör att fler har möjlighet att välja tåget vilket alltid är positivt.”

”Våra största konkurrenter är flyget och bilen, inte våra kollegor i branschen. ”

”När det gäller trafik med Vy söder om Stockholm vill vi gärna ha en bra lösning på frågan och tittar fortfarande på om och vad som är möjligt att göra.”

Lokrantz-Bernitz hoppas att han kan ge besked om tågförbindelserna med Göteborg alternativt Oslo om ”några veckor”.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Trafikverket måste lära sig räkna

Ledamöterna i riksdagens trafikutskott som Järnvägar.nu intervjuat är eniga om att Trafikverket måste bli bättre på att bedöma kostnaderna för infrastrukturprojekt. Men i övrigt är åsiktsskillnaderna stora.

Nyhet

Mycket politik i tågen på bron

När tågen och tågtrafiken mellan Sverige och Danmark skulle utvecklas med hjälp av den fasta förbindelsen över och under Öresund blev det politikerna i de två länderna som fattade de avgörande besluten.

Nyhet

Lint snart på Fryksdalsbanan

Det mesta tyder på att de krånglande Itino-tågen på Fryksdalsbanan kompletteras med två Lint-tåg från Inlandsbanan under två år. På fredag körs en tur på banan för politiker och massmedia.