Annons:

Publicerad: 2021-08-20

SJ och TiB avslutar avtal i förtid

SJ och Tåg i Bergslagen har kommit överens om att avsluta avtalet om tågtrafiken i Bergslagen tre år i förtid, i december 2023. Orsaken är stora förluster för SJ under coronapandemin.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Tåg i Bergslagen X51 9025 i Skinnskatteberg i juli 2020.

Annons:

”Avtalet blev ett offer för pandemin”, säger Dan Olofsson, ansvarig för trafikavtal på SJ. ”Våra intäkter har halverats medan kostnaderna varit oförändrade.”

2016 vann SJ upphandlingen om drift och underhåll av Tåg i Bergslagen för perioden 2016 till 2026. Avtalet är en så kallad tjänstekoncession där 90 procent av intäkterna beror på hur många som reser med tågen, endast tio procent är ersättning från länstrafikbolagen. Det innebär att SJ står för hela den ekonomiska risken.

40-50 procent färre resenärer

Under coronapandemin har resandet minskat med 40-50 procent och SJ:s intäkter har sjunkit ungefär lika mycket medan kostnaderna varit i stort sett oförändrade eftersom SJ och andra tågtrafikföretag kört normal trafik efter uppmaningar från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

”Avtalet har redan innan pandemin varit en utmaning”, säger Dan Olofsson. ”Vi räknade men successivt ökat resande och resandet ökade men inte riktigt i den takt vi trodde. När pandemin kom och resandet halverades drabbades vi av mycket stora förluster.”

Omsättningen var före pandemin 200-250 miljoner kronor per år. Under 2020 och 2021 kommer SJ:s att förlora cirka 100 miljoner kronor per år på avtalet.

”Det finns en skrivning i avtalet om att vi kan begära omförhandling av avtalet om förutsättningarna ändras under avtalsperioden och det har de sannerligen gjort under pandemin”, säger Dan Olofsson.

”Vi har förhandlat under våren och sommaren och kommit överens om att avsluta avtalet i förtid. Men vi kör vidare i två år och fyra månader, till december.

X51 9015 passerar den gamla stationen i Ervalla i juli 2021.

Vi och resenärerna är nöjda med hur SJ har skött och sköter trafiken. Jag är övertygad om att den kommer att fungera väl även under de kommande dryga två åren.

 

Maja Rapp, vd i Tåg i Bergslagen

Ny upphandling påbörjad

Tåg i Bergslagen har påbörjat arbetet med en ny upphandling av tågtrafiken från och med december 2023.

”Det är naturligtvis tråkigt att avtalet avslutas i förtid men vi förstår SJ:s dilemma”, säger Maja Rapp, vd i Tåg i Bergslagen sedan i maj i år. ”Med en tjänstekoncession slår stora nedgångar i resandet hårt mot operatören.”

Maja Rapp var tidigare affärschef på SJ.

”Vi och resenärerna är nöjda med hur SJ har skött och sköter trafiken” säger Rapp. ”Jag är övertygad om att den kommer att fungera väl även under de kommande dryga två åren.”

Maja Rapp säger att det är oklart om det nya avtalet, som alltså börjar gälla i december 2023, kommer att vara i form av tjänstekoncession.

”Vi får fundera på det”, säger hon.

SJ Lämnar troligen nytt anbud

Enligt Dan Olofsson kommer SJ troligen att lämna anbud på trafiken för Tåg i Bergslagen.

”Vi är intresserade av den trafiken men med nuvarande avtal går det inte att fortsätta.”, säger han. ”Det är väldigt svårt att beräkna hur resandet kommer att återhämta sig och det är tveksamt om SJ eller andra tågtrafikföretag är intresserade av tjänstekoncessioner inom överskådlig tid.”

”Folk har skaffat sig bilar och jobbar hemifrån, frågan är hur snabbt eller hur sakta resandet återhämtar sig, Det kan knappast någon svara på i dag.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Regeringens nonchalans ger problem

De restriktioner för resor med tåg som regeringen beslutade om förra veckan ställer till stora problem för tågtrafikföretagen. Biljettintäkterna sjunker ytterligare men effekten på smittspridningen är oklar.

Nyhet

MTR i djup kris

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg redovisar brakförluster 2022. MTR Tunnelbanan levererade vinst förra året och förlusten krymper i MTRX. Koncernen MTR Nordic gjorde en förlust på drygt en kvarts miljard kronor. 2023 kan förlusten bli ännu större.

Nyhet

SJ kör vidare i Småland

Kammarrätten i Jönköping upphäver förvaltningsrättens dom om upphandlingen av Krösatågstrafiken och avslår Vy Tågs ansökan om överprövning. Därmed kan SJ köra vidare.

Nyhet

Första tågen på Ostlänken 2033

Ostlänken mellan Södertälje och Linköping ska stå klar 2035. På norra delen kan trafiken starta ett par år tidigare. Men först måste Sveriges största infrastrukturprojekt klara utmaningar som brist på entreprenörer och kompetens inom landet.