Annons:

Publicerad: 2022-11-02

Fler inställda tåg i Mälardalen

1 400 inställda tåg i augusti och 1 300 i september. Det har varit en besvärlig höst för tågresenärerna i Mälardalen. Det lär inte bli mycket bättre i vinter och kommande vår.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Mälartågs ER1 028 i tåg från Norrköping till Stockholm vid Vagnhärad mellan Nyköping och Järna 6 oktober 2022.

Annons:

”Vi hoppas att vi inte behöver ställa in lika många tåg i vinter och i vår som vi gjort under hösten men förbättringen blir nog tyvärr inte särskilt stor”, säger Göran Gullbrand, ansvarig för Trafik och Infrastruktur på Mälardalstrafik (Mälab).

MTR Mälartåg har beslutat att dra ner på trafiken från tidtabellsskiftet 11 december men det är ännu oklart hur omfattande neddragningarna blir. Reduceringen av antalet avgångar sker i samråd med Mälardalstrafik.

Över 10 000 tåg har ställts in

Sedan MTR Mälartåg tog över bemanningen av tågen och trafiken från SJ i december förra året har långt över 10 000 tåg ställts in.

”Det handlar om cirka 40 tåg per dag”, säger Göran Gullbrand.

”Ungefär hälften ställs in planenligt och ungefär hälften har ställts in akut.”

Tåg som ställs in med mindre än 24 timmars varsel räknas som akut inställda medan tåg räknas som planerat inställda om trafikföretaget mer än ett dygn i förväg meddelar att de inte ska köras eller inte framföras hela den sträcka som ursprungligen planerats.

Inställda tåg dyra för MTR

MTR Mälartåg har tvingats betala drygt tio miljoner kronor i viten till Mälardalstrafik för inställda tåg sedan MTR tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen i december förra året.

Långvarig personalbrist hos MTR Mälartåg

De allra flesta inställelserna, både de planerade och de akuta, beror på personalbrist hos MTR Mälartåg.

”Dels har MTR Mälartåg inte tillräckligt många förare och tågvärdar, dels har det in perioder varit väldigt många sjukskrivningar”, säger Göran Gullbrand.

”Det saknas mest lokförare men sjukskrivningarna drabbar framförallt ombordpersonalen.”

”Vi är naturligtvis inte nöjda med situationen som är ytterst besvärlig för våra kunder men MTR Mälartåg kämpar på för att utbilda och rekrytera fler lokförare. Det finns ju en generell lokförarbrist i Sverige och den drabbar inte enbart MTR Mälartåg.”

Medan antalet inställda tåg varit någorlunda oförändrat månad efter månad sedan MTR Mälartåg tog över trafiken har förseningarna successivt blivit färre.

Reduceringen av trafiken har förbättrat förutsättningarna för att köra kvarvarande tåg i tid.

 

Göran Gullbrand, ansvarig för Trafik och Infrastruktur på Mälardalstrafik

Färre tågförseningar

I augusti var 90 procent av tågen i rätt tid eller högst fem minuter sena till samtliga stationer, så kallad undervägspunktlighet, och i september var 91 procent av tågen i tid enligt samma definition.

I våras var endast 75-80 procent av tågen i tid.

”Reduceringen av trafiken har förbättrat förutsättningarna för att köra kvarvarande tåg i tid”, säger Göran Gullbrand.

I augusti omfattade förseningarna till slutstation cirka 27 000 minuter, i september virka 24 000 minuter.

Av dessa förorsakades cirka 7 000 respektive 8 000 minuter av MTR Mälartåg. Resten av förseningarna berodde bland annat på obehöriga i spåren och faktorer som Trafikverket rådde över som brister eller felaktigheter i infrastrukturen.

En stor del av förseningarna i augusti berodde på att en lastbil kört sönder en signalkur i Tillberga.

Ingen utökad trafik 2022 eller 2023

Samtidigt som MTR Mälartåg tog över trafiken i december förra året skulle trafiken utökats kraftigt. Men därav blev intet.

På vissa sträckor körs nu något fler tåg än under 2021 men på andra körs färre.

”Men man ska komma ihåg att sedan 2016 har antalet tågkilometer fördubblats på de sträckor där Mälardalstrafik upphandlar trafiken”. säger Göran Gullbrand.

”Inskränkningarna under 2022 och 2023 ska mer ses som en tillfällig stagnation. Om ett år hoppas vi vara tillbaka på den nivå vi planerat för 2022.”

De stora problemen för MTR Mälartåg ledde för några veckor sedan till att Frida Ukmar, vd i MTR Mälartåg sedan starten, lämnade sitt uppdrag.

Mälartåg ER 005 står redo för avgång till Stockholm på Norrköping C 4 mars 2021.

Joakim Sundh ny vd för MTR Mälartåg

Hon har ersatts Joakim Sundh, tidigare vd i MTRX under nästan två år och sedan i maj vd för MTR Pendeltågen. Sundh är tills vidare vd för såväl MTR Mälartåg som MTR Pendeltågen och tillträdde som vd för MTR Mälartåg 12 oktober.

”Det är och det har varit en utmanande situation för MTR Mälartåg, för vår personal och för resenärerna i Mälardalen”, säger han.

”Grunden till problemen är den brist på lokförare som uppstod när MTR Mälartåg tog över trafiken från SJ i december förra året. Färre förare än väntat gick över till MTR Mälartåg och sedan dess har vi i snart ett år jobbat hårt för att rekrytera fler förare.”

Enligt Joakim Sundh finns ett stort intresse för att jobba hos MTR Mälartåg men samtidigt försvinner förare från företaget till andra tågtrafikföretag eller andra branscher.

”Det är lite av katten på råttan och råttan på repet”, säger han

”Vi får in en del nya förare men förlorar andra. Dessutom drabbades många av covid i våras och många förare jobbade mycket övertid utan att vi kunde undvika inställda tåg.”

Under 2022 har det handlat om planerat och akut inställda tåg, under 2023 hoppas vi undvika akut inställda tåg och kunna köra alla avgångar som annonseras.

 

Göran Gullbrand, ansvarig för Trafik och Infrastruktur på Mälardalstrafik

Saknar 50 lokförare

I dagsläget saknar MTR Mälartåg ungefär 50 lokförare. Man har 190 förare anställda men behöver ha 240 för att klara den trafik som planerades för 2023 men som aldrig kunde förverkligas.

För att öka tillgången på lokförare har MTR startat lokförarutbildning i egen regi utöver den lokförarutbildning företaget bedriver inom ramen för Yrkeshögskolan.

30 förarelever inledde utbildningen i början av oktober, ytterligare 30 börjar i december och ytterligare 30 i februari nästa år. Eftersom förarutbildningen är nästan ett år dröjer det innan MTR Mälartåg får märkbart fler förare i tjänst.

Färre akut inställda tåg 2023

”Vi kommer att köra ungefär lika många tåg under det kommande året som SJ gjorde under 2021 och som vi gjort i år” säger Joakim Sundh.

”Under 2022 har det handlat om planerat och akut inställda tåg, under 2023 hoppas vi undvika akut inställda tåg och kunna köra alla avgångar som annonseras.”

”Resandet ska bli mycket mer förutsägbart för våra resenärer.”

Joakim Sundh vill inte berätta hur mycket MTR Mälartåg förlorar på uteblivna intäkter för tåg som inte körs och hur stora viten MTR Mälartåg tvingats erlägga till Mälardalstrafik.

Göran Gullbrand vill inte heller avslöja den exakta omfattningen av vitena men säger att det handlar om ”mångmiljonbelopp”. Enligt tidigare uppgifter till Järnvägar.nu kommer det att röra sig om 15-20 miljoner kronor i viten för inställda avgångar under 2022

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

VR köper MTRX

Statliga finska tågtrafikföretaget VR Group köper MTRX av MTR Nordic. Köpet slutförs troligen i maj. Köpeskillingen är inte offentlig.

Nyhet

Green Cargo kan köpa 100 ellok

Green Cargo har förnyat avtalet med den rumänska loktillverkaren Softronic om framtida leveranser av Transmontana-lok. Avtalet ger Green Cargo möjlighet att köpa tio lok per år i tio år. Men ännu finns inga beslut om köp av några lok.

Nyhet

Premiär för kort nattåg

Klockan 17:34, i rätt tid, avgick tåg 497 från Stockholm C. Ett Rc6-lok och tre mörkblå liggvagnar. Destinationen är Hamburg och med avgången skrivs ett nytt kapitel i svensk järnvägshistoria.