Annons:

Publicerad: 2023-10-28

Allt fler nöjda med SJ

Tågresandet ökar, kunder är mer nöjda och personalen är mer nöjd. Men resultatet försämrades för SJ under tredje kvartalet.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Eneryda 2023-07-06. SJ X2 på södra stambanan.
Ett av SJ:s X2000-tåg från Köpenhamn och Malmö mot Stockholm passerar km-stolpe 457 mellan Eneryda och Vislanda 6 juli 2023.

”Men det är ett bra resultat”, säger Monica Lingegård, vd i SJ.

”Tredje kvartalet förra året gjorde vi en nedskrivning av immateriella tillgångar och bokförde slutavräkningen på banavgiftsåterbäringen som var en kompensation för uteblivna intäkter under coronapandemin.”

”Mot den bakgrunden är vi nöjda med resultatet, det blev som vi planerat.”

Tre procent fler resenärer

Trots sensommarens extremväder med översvämningar och förstörda banvallar med omfattande påverkan på tågtrafiken noterar SJ tre procent fler resande jämfört med motsvarande period förra året. Biljettintäkterna var i stort sett oförändrade.

Ökningen var betydligt större tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021 men det var en effekt av att coronapandemin då hade ebbat ut och reserestriktionerna upphävts.

Kundnöjdheten inom ökade också till index 71 jämfört med 69 motsvarande period förra året. SJ Norge nådde högst kundnöjdhet bland alla järnvägsoperatörer i Norge.

”Inför sommaren genomförde flera satsningar för att skapa ett bättre omhändertagande av våra kunder”, säger Monica Lingegård.

”Resenärerna ska alltid känna sig välkomna och känna sig trygga i samband med störningar och oväntade händelser.

Utbildning för snabba beslut

Bland annat genomgick alla tåg- och loungevärdar en särskild utbildning för att kunna fatta snabba beslut som är bra för kunderna.

Andelen nöjda medarbetare är också det högsta på många år, index ökade från 61 till 63.

”Vi gör allt vi kan för att personalen ska trivas och stanna kvar inom SJ och för att vi ska attrahera nya medarbetare” säger Monica Lingegård.

”Vi vill att SJ ska vara den allra bästa arbetsgivaren och personalomsättningen har minskat kraftigt.”

SJ kör fler tåg

SJ kan öka trafiken på flera linjer när nya tidtabellen träder i kraft 10 december. Bristen på lokförare är allt mindre besvärande och SJ har gott om lok och vagnar.

Annons:

Bristen på lokförare och tågvärdar inom SJ är i stort sett historia. De första lokförarna har nyligen examinerats från SJ:s egen lokförarskola.

 I den nya tågtidtabellen som börjar gälla 10 december kommer SJ att utöka trafiken på ett antal linjer.

”Vi ser en bättre framförhållning hos Trafikverket och har lättare att planera vår trafik och scheman för vår personal”, säger Monica Lingegård.

”Vi ser åtminstone ljuset i tunneln efter ett mycket besvärligt år.”

Leveranserna av de moderniserade snabbtågen X2000 fortsätter om än i mycket långsam takt.

Tredje kvartalet 2023 i korthet:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 602 Mkr jämfört med 2 751 Mkr tredje kvartalet 2022. Minskningen berodde främst på att SJ inte kör Öresundstågen sedan december 2022.
  • Rörelseresultatet uppgick till 255 Mkr. Tredje kvartalet 2022 blev resultatet 260 Mkr. Exklusive föregående års nedskrivning av immateriella tillgångar och kvartalets slutavräkning av coronarelaterat statligt bidrag minskade rörelseresultatet med 163 Mkr.
  • Resultatet efter finansnetto och skatt blev 213 Mkr jämfört med 197 Mkr tredje kvartalet förra året.
Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ på efterkälken

Vy tåg släppte biljetterna till jultrafiken redan 5 oktober. Snälltåget och Flixtrain började sälja tågresor i förra veckan, MTRX 20 oktober. Men det dröjer till 9 november innan det går att köpa SJ-biljetter till jultrafiken.

SJ:s nattåg till Duved drar upp snön vid Undersåker i mars 2014.
Nyhet

Coronaviruset ger fler kombitåg

Annons:Coronaviruset ger fler kombitågSpridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat. I stället ökar kombitrafiken på järnväg märkbart.Text: Ulf Nyström Foto: Kasper DudzikEtt BLS...

Nyhet

Dyra omvägar för godstågen

Att köra godståg från Sävenäs rangerbangård i Göteborg till Halmstad, cirka 15 mil, tar normalt två timmar. Men nu tar de drygt fyra timmar och kostar Green Cargo fyra miljoner kronor.