Annons:

Publicerad: 2024-07-10

​SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

SJ tog över nattågstrafiken till och från Övre Norrland i juni 2008 efter att Tågkompaniet och Connex kört tågen under åtta år. På bilden rullar nattåget från Narvik mot Stockholm längs Torneträsk i juli 2008. SJ använde då fortfarande Connex mörkblå restaurangvagn i tågen.

”Fantastiskt roligt”, säger Jan Kyrk, affärschef och ansvarig för nattågstrafiken på SJ. ”Vi körde ju nattågen till december 2020 och nu är det många lokförare och tågvärdar som kan komma tillbaka till oss.”

”Vi kommer enligt Trafikverkets önskemål att ha samma utbud och upplägg för trafiken som gällt de senaste åren.”

Vy Tåg, dotterbolag till norska statliga Vygruppen, vann Trafikverkets upphandling av nattågstrafiken till och från Övre Norrland och tog över ansvaret för bemanningen av tågen i december 2020.

Vy Tåg har förlorat stora belopp

Efter en skakig start har trafiken fungerat hyggligt trots många störande banarbeten men Vy Tåg har förlorat mycket stora belopp på trafiken trots relativt höga biljettpriser.

VY Tåg lade ett mycket lågt bud och när coronapandemin medförde minskat tågresande sjönk intäkterna drastiskt.

Den totala ersättningen från Trafikverket till Vy Tåg för de fyra åren är 42,1 miljoner kronor. Vy Tåg betalar dessutom 35 miljoner kronor per år för att få använda Trafikverkets lok och vagnar.

Tungt för Vy Tåg i norr

Coronapandemi, höga biljettpriser, få resenärer, brist på lokförare, oerfaren ombordpersonal, stora trafikstörningar med inställda och försenade tåg, oväntad konkurrens och ett lågt anbud som inte täcker kostnaderna.

Annons:

Vy Tåg valde i våras att inte förlänga avtalet med Trafikverket enligt den option som fanns i avtalet.

Trafikverket har nu tilldelat SJ uppdraget att bedriva tågtrafiken på sträckorna Stockholm-Luleå och Stockholm–Narvik för perioden 15 december 2024 till 13 december 2025 med option på ytterligare ett år.

Säkerställer fortsatt nattågstrafik

”Med beslutet säkerställer vi att nattågstrafiken fortsätter med minimal resenärspåverkan”, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering på Trafikverket.

”Nattågstrafiken är viktig för turism och näringsliv i övre Norrland och SJ har gedigen erfarenhet av nattågstrafiken.”

Enligt Kalander har Trafikverket valt att förhandla enbart med SJ om nattågstrafiken kommande år.

”Vy Tåg ville ju inte köra vidare och vi kom överens om att inte förlänga avtalet för trafikåren 2025 och 2026”, säger han.

SJ körde nattågen till millennieskiftet när Tågkompaniet tog över. SJ körde nattågen 2008-2020 efter en period när Connex körde tågen. Sedan december 2020 har Vy Tåg, som tidigare köpt Tågkompaniet, haft ansvaret för tågdragning och bemanning av nattågen.

SJ kör på löpande räkning

SJ kommer att köra trafiken på löpande räkning med insyn från Trafikverket, så kallad ”open book”. SJ tillåts göra en vinst på maximalt 4,9 procent av omsättningen.

Enligt Lennart Kalander räknar Trafikverket med att ersättningen till SJ kan komma att uppgå till 190 miljoner kronor under första avtalsåret.

Vy Tåg fick cirka 10 miljoner kronor per år.

”Det blir betydligt dyrare genom direktupphandlingen av trafiken”, säger Lennart Kalander, ”Men det är viktigt med en fortsatt nattågstrafik.”

Trafikverket kommer att genomföra en sedvanlig upphandling av nattågstrafiken men den kommer av allt att döma inte att kunna leda till ett avtal inom ett år. Det medför att optionen i avtalet med SJ kommer att utlösas och att SJ kör tågen åtminstone till december 2026.

Oförändrad nattågstrafik

Avtalet mellan Trafikverket och SJ innebär att SJ kör de två tågparen Stockholm-Luleå och Stockholm-Narvik med Trafikverkets lok och vagnar enligt nuvarande upplägg med i stort sett oförändrade avgångs- och ankomsttider.

SJ fortsätter att köra sina nattåg Stockholm-Duved och Göteborg-Umeå med vagnar Göteborg-Duved och Stockholm-Umeå kommande år.

”Vi vill få fler att välja nattågen och kommer att jobba med att utveckla erbjudandet och sänka biljettpriserna”, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

I och med övertagandet av tågtrafiken på övre Norrland kommer SJ:s årskort och andra SJ-biljetter att gälla på nattågen.

”Vi hoppas att de som jobbar på Vy Tåg väljer att komma till oss på SJ. Vi kommer att erbjuda jobb på nuvarande stationeringsorter, det vill säga Luleå, Umeå och Gävle.”

Vy Tåg har i dag cirka 100 lokförare och tågvärdar för trafiken med nattågen till och från Övre Norrland. SJ har i dag personal i Umeå och Gävle.

”Bra att trafiken fortsätter utan avbrott”

Dag Lokrantz-Bernitz, vd i Vy Tåg, tycker det är bra att nattågstrafiken fortsätter utan avbrott när nuvarande avtal går ut.

”Det är bra för resenärerna och det är bra för personalen”, säger han. ”Vi hade gärna kört vidare med ett annat avtal och andra förutsättningar, vi älskar ju nattågen, men nu blev det inte så.”

Lokrantz-Bernitz lovar en bra överlämning till SJ.

”Vi kör med flaggan i topp ända till slutet och sen tar SJ över i mitten av december. Det kommer att fungera bra.”

Vy Tåg kan komma att delta i kommande upphandling av nattågstrafiken.

”Vi ska studera upphandlingsunderlaget noggrant. Är förutsättningarna de rätta lägger vi ett anbud”, säger Dag Lokrantz-Bernitz.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nya manöversystem till t-banan

Cactus Rail ska leverera och underhålla nya manöversystem för tunnelbanans blå och röda linjer i Stockholm. Ordervärdet är 35 miljoner euro, drygt 400 miljoner kronor.

Nyhet

Danska diesellok populära i Sverige

Lokuthyrningsföretaget Nordic Re-finance köpte tre tunga och starka diesellok från danska DSB. Ett hyrdes ut direkt och nu står tågföretagen i kö för att hyra de två kvarvarande.

Porträtt

Trivs bättre som tågvärd i Danmark

Fredrick Neptin trivs bättre som tågvärd i Danmark än han gjorde i Sverige. Han uppskattar ordning och reda, kontinuitet och generösa personalförmåner. DSB sköter nästan alla tågtrafik och det är ett och samma biljettsystem över hela Danmark.

Nyhet

Extrapengar till Vy Tåg

Vy Tåg som förra året gjorde en förlust på 460 miljoner kronor kan inom kort förstärka kassan med närmare 100 miljoner kronor. Norrtåg och Region Värmland tecknar nya avtal med det krisande tågtrafikbolaget.