Annons:

Publicerad: 2022-10-18

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket har särskilt utrett trafiksäkerheten på banort med manuell tågklarering. Tågklareraren Christer Andersson skötte driftplatsen Ljung mellan Herrljunga och Borås i juli 2021. Numera är banan försedd med linjeblockering och fjärrstyrs från Göteborg.

Annons:

”Kritiken från Tågföretagen var inte oväntad men vi har diskuterat detta i många forum under året och haft en omfattande dialog”, säger Roberto Maiorana, generaldirektör i Trafikverket.

”Är Tågföretagen inte nöjda med våra förklaringar och våra ansträngningar för att involvera dem i vårt arbete så är det ett misslyckande för oss men vi har verkligen ansträngt oss.”

”Men jag kan garantera att vi aldrig äventyrar trafiksäkerheten. De problem som skulle kunna dyka upp kan vi hantera.”

Tågtrafikföretagen oroliga

Tågföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för alla betydande tågtrafikföretag i Sverige, framförde i ett brev till Trafikverket i onsdags förra veckan, 12 oktober, oro över införandet av det nya planeringssystemet Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) i samband med införandet av Tågplan 23 den 11 december.

”Vi vill inte vara alarmistiska men vi är väldigt oroliga för att det här inte kommer att fungera”, sade Ted Söderholm, vd i statliga godstågsbolaget Green Cargo och styrelseordförande i Tågföretagen.

”Vi har försökt föra en dialog med Trafikverket men vi har inte fått klara besked i en lång rad frågor, vi är inte särskilt trygga i den nuvarande situationen.”

Roberto Maiorana är generaldirektör för Trafikverket sedan 1 mars år. Han lovar att Trafikverket aldrig tummar på trafiksäkerheten och lovar att radikalt förbättra leveransen av körplaner till tågtrafikföretagen.

Risk för totalt tågstopp

All tågtrafik i Sverige kan komma att stoppas 11 december. Tågföretagen anser att Trafikverket inte visat att det nya planeringssystemet MPK är tillräckligt säkert.

Övergången till MPK är nödvändig. Vi måste utnyttja infrastrukturen bättre och därför måste vi ha ett nytt planeringssystem.

 

Roberto Maiorana, generaldirektör i Trafikverket

”Övergången till MPK är nödvändig”, säger han. ”Allt fler vill åka tåg, allt fler vill transportera på järnväg, allt fler vill köra allt fler tåg och samtidigt behöver järnvägsnätet underhållas. Vi måste utnyttja infrastrukturen bättre och därför måste vi ha ett nytt planeringssystem.”

Många års arbete med MPK

”Vi har arbetat med att utveckla detta system i många år, det är oerhört komplext och vi har stött på många problem men nu fungerar det så väl att det är dags att införa det.”

Trafikverket svarade på Tågföretagens kritik och farhågor i ett brev i fredags, 14 oktober. Där räknade Ann-Sofi Granberg, tf chef för verksamhetsområde Trafik, upp en lång rad tillfällen där Trafikverket haft olika former av dialoger och samverkan med tågtrafikföretagen.

”Dialog är alltid svårt”, säger Roberto Maiorana. ”Kanske har våra ansträngningar att förklara och förankra inte räckt till men vi har verkligen försökt.”

Roberto Maiorana poängterar att tågtrafikföretagen inte behöver vara oroliga för trafiksäkerheten.

”Vi äventyrar som sagt aldrig säkerheten”, säger han. ”Vi släpper inte en tågplan med säkerhetsbrister och vi har särskilt utrett trafiksäkerheten på banor med System M, det vill säga banor med manuell tågklarering.”

Riskanalyser har genomförts

”Vi har också genomfört omfattande riskanalyser och vi har nyligen bjudit in tågtrafikföretagen till en genomgång 20 oktober.”

Trafikverket kommer att förstärka resurserna för trafikplanering och trafikledning veckorna kring tågplaneskiftet i december.

”Vi kommer inte att lämna tågtrafikföretagen i sticket”, säger Roberto Maiorana. ”VI kommer att erbjuda extra stöd och omfattande support.”

Tågföretagen efterlyste en plan B för att rädda tågtrafiken om implementeringen av MPK skulle misslyckas.

Men det finns ingen plan B.

”Vi anpassar arbetet efter de problem som dyker upp”, säger Roberto Maiorana. ”Men det är omöjligt att gå tillbaka till det gamla systemet.”

Vi är naturligtvis inte alls nöjda med den situation vi haft under 2022.

 

Roberto Maiorana, Generaldirektör i Trafikverket

Tågplanen tre veckor försenad

Tågplanen för 2023, T23, som träder i kraft 11 december offentliggjordes på tisdagen, drygt tre veckor senare än planerat. Trafikverket har dessutom under hela året haft stora svårigheter att leverera körplaner i samband med banarbeten.

I stället för 18 veckors framförhållning som EU beslutat om eller de 13 veckor som Tågföretagen accepterat under ett övergångsskede har tågtrafikföretagen inte sällan fått besked en–tre veckor innan banarbeten dragit igång om tåg fått ställas in eller leda som. Det har lett till att företagen inte kunnat sälja biljetter till mängder av tåg förrän enstaka veckor före avgång.

Vid ett tillfälle fick Tågab besked om att företaget fick köra ett resandetåg endast sju timmar innan tåget skulle avgå. Tåget kördes med mycket få resenärer.

”Vi är naturligtvis inte alls nöjda med den situation vi haft under 2022”, säger Roberto Maiorana.

”Vi ska komma tillbaka till den situation vi hade tidigare och jag hoppas och tror att vi redan i början av 2023 ska kunna informera tågtrafikföretagen 18 veckor innan planerade banarbeten om behovet av inställelser och omledningar av tåg.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Första tåget från Norvik

Ett historiskt ögonblick för Stockholms Hamnar och för Green Cargo. På tisdagseftermiddagen gick det första lastade tåget från Norvikshamnen strax norr om Nynäshamn. Destinationen var Eskilstuna.

Nyhet

Flixtrain kortar restiden

Flixtrain kapar 20 minuter på restiderna mellan Stockholm och Göteborg genom att dra in uppehållen i Södertälje, Hallsberg och Falköping från 10 december.