Annons:

Publicerad: 2022-02-17

Skadade räler försenar tåg

Trafikverket har upptäckt skador i rälerna på Västra stambanans båda spår mellan Sparreholm och Flen. Tågen får nu köra högst 40 km/h vilket medför förseningar på 15-20 minuter.

Text: Ulf Nyström Foto: Christiaan Dirksen

Trafikverkets entreprenör kommer att behöva byta räler på 35-37 kilometer spår mellan Sparreholm och Flen. Här lossas räler i Sennan i september 2020.

Annons:

Vid en okulär besiktning av stambanans spår häromnatten upptäcktes skador på rälerna på båda spåren på en sträcka av knappt 15 kilometer mellan Sparreholm och Flen.

”Det är sprickbildning i rälfoten som vi ser mest allvarligt på”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. ”Det finns en del andra slitageskador men det är längsgående sprickor i foten som i värsta fall kan leda till rälsbrott.”

Hastigheten nedsatt till 40 km/h

Hastigheten sattes på torsdagsmorgonen ner till 40 km/h på den 15 kilometer långa sträckan och det medförde under morgonen och förmiddagen på torsdagen förseningar på i snitt 16 minuter för tågen på banan.

Västra stambanan mellan Sparreholm och Flen är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar med omfattande snabbtågstrafik Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, regionaltåg Gävle-Norrköping, IC-tåg och snabbtåg Stockholm-Karlstad, regionaltåg Stockholm-Hallsberg och ett dussin godståg per dygn.

Förseningarna leder därför till följdförseningar i en stor del av landet.

Hastighetsnedsättningen till 40 km/h kommer preliminärt att gälla i fem veckor, till 24 mars.

”Vi har skickat bitar av den skadade rälen på metallurgisk analys och vi kontrollerar om det finns fler sträckor som har räler som valsats från samma batch av stål”, säger Bengt Olsson.

48 år gamla räler

De aktuella rälerna tillverkades redan 1974 och är sålunda 48 år gamla.

”Men det ska normalt inte vara några problem med 48 år gamla räler”, säger Bengt Olsson. ”Vi vet inte varför det bildats sprickor just här.”

Rälerna kommer att bytas ut med start i nästa vecka, vecka 8. Trafikverkets entreprenör kommer att köra ut räler i 420-meterslängder som byts successivt nattetid.

Därefter byts rälerna på uppspåret, där tågen mot Stockholm normalt körs, och såväl rälerna som betongsliprarna på nedspåret, där tågen från Stockholm normalt körs.

”Vi hoppas på mildväder eftersom det inte går, eller åtminstone inte är lämpligt, att svetsa vid temperaturer under några minusgrader”, säger Bengt Olsson.

Inget spårbyteståg på plats

Bytet av räler omfattar 35-37 kilometer spår och genomförs troligen utan spårbyteståg.

”Vi hinner åtminstone inte få något spårbyteståg på plats inom de närmaste veckorna”, säger Bengt Olsson.

Exakt hur lång tid det tar att byta rälerna beror på temperaturen under de kommande veckorna, vädret i övrigt, vilken bemanning som entreprenören kan ordna och tillgången på räler.

Det befintliga rälerna har vikten 50 kg/meter vilket var standard på stambananorna fram till slutet på 1980-talet. De nya rälerna har vikten 60 kg/m vilket är standard på hög- och medeltrafikerade järnvägar sedan drygt 30 år tillbaka.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Kräver ökat stöd från staten

Vy Tåg och MTR vill ha ökat stöd från staten för förlorade intäkter under coronapandemin. Hoppet står till fortsatt återbetalning av banavgifter under vintern och en mer jämlik fördelning.

Nyhet

Långsam återhämtning av tågresandet

I bästa fall ökar resandet med kollektivtrafiken på ett års sikt till 90 procent av resandet före coronapandemin. I sämsta fall görs endast 70 procent av de tidigare resorna. Resandet över Öresund återhämtar sig ännu sämre.

Nyhet

Slutkört för museitåg i Nora

Det sista museitåget kan ha ångat in på stationen i Nora. Styrelsen för Nora Bergslags Veteran-Jernväg anser att banan är i så dåligt skick att tågen inte kan framföras på ett säkert sätt. Men politikerna i Nora hoppas på en lösning.

Nyhet

Ökat tågresande i sommar

Tågresandet ökade kraftigt under sommaren och nådde nästan samma omfattning som 2019, året innan pandemin. Men nu blir fritidsresenärerna färre samtidigt som många arbetspendlare och affärsresenärer stannar hemma.