fbpx

ANNONS

Ökande kostnader pressar Green Cargo

Green Cargo redovisar en vinst på 33 miljoner kronor andra kvartalet 2022. Men utan den statliga miljökompensationen hade resultatet blivit en förlust på 33 miljoner kronor.

AV ULF NYSTRÖM • Publicerad 12 augusti 2022

Under tisdagen kom också fyra liggvagnar för de nya nattågen till Sverige. Två lämnades i Malmö och två kördes till Stockholm.

FOTO: KASPER DUDZIK
Trots kraft ökade kostnader under andra kvartalet lyckades Green Cargo öka rörelseresultatet till 33 miljoner kronor. Bilden: Två nyleverade Re-lok med stålpendeln på banken genom sjön Stor-Teuger söder om Älvsbyn juli 2010.

”Det har varit ett utmanande kvartal”, säger Ted Söderholm, vd i Green Cargo.

”Vi har stigande elkostnader, dyrare reservdelar och högre underhållskostnader.”

”Samtidigt har vi haft stora infrastrukturproblem, inte bara i Sverige utan även i Tyskland, som har medfört omfattande omledningar av trafiken och försenade leveranser till våra kunder”.

En urspårning i Trelleborg förhindrade möjligheten att utnyttja tågfärjorna för den internationella trafiken via Öresundsbron.

Kännbar lokförarbrist

Green Cargo känner också av förarbristen i branschen och man har haft svårt att bemanna alla tåg under sommaren.

”Omledningarna kräver många lokförartimmar och vi har tvingats ställa in en del tåg. Ofta har vi kunnat skicka vagnarna med andra tåg men ibland har kunderna fått vagnarna ett dygn senare än vi lovat.”

Regulariteten uppgick under kvartalet till 94,6 procent (96,6) och punktligheten till 85,8 procent (88,6). Försämringarna ledde till att kundnöjdheten sjönk från 3,61 till 3,21. Trafiksäkerhetsindex under perioden uppgick till 95,2 (95,6).

Trots problemen med framkomligheten och de ökande kostnaderna ökade transportvolymerna med två procent andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021.

Kraftigt ökad omsättning

Omsättningen ökade nio procent till 1 154 miljoner kronor och rörelseresultatet förbättrades marginellt från 29 till 33 Mkr. Under andra kvartalet utgick den statliga miljökompensationen med 66 Mkr, två Mkr högre än andra kvartalet 2021.

Green Cargos resultat efter skatt uppgick till 13 (25) Mkr.

”Periodens positiva resultat tyngs dock av såväl störningar i produktionen som valutaförändringar samt högre kostnader”, säger Ted Söderholm.

”Vi har haft en positiv utveckling i flera år men nu ser vi orosmoln på himlen, främst i form av den höga inflationen och prognoserna som pekar på en lågkonjunktur nästa år.”

Många nya transportavtal

”Men vi har tecknat nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 333 miljoner kronor under kvartalet, betydligt mer än under motsvarande period förra året.”

Green Cargo tar vid årsskiftet över transporterna av insatsvaror för LKAB från Luleå till Gällivare och Kiruna.

LÄS MER: Viktiga insatser för Green Cargo

Green Cargos styrelse har under kvartalet godkänt en investering i fyra nya Mb-lok som kan tas i trafik 2024. Därmed kommer Green Cargo om två år att förfoga över 22 sexaxliga Mb-lok.

LÄS MER: Fyra nya Mb-lok till Green Cargo

Andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021:

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 154 (1 056) Mkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 33 (29) Mkr.
  • Rörelseresultatet påverkades av miljökompensation med 66 (64) Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 13 (25) Mkr.

ANNONS

ANNONS

Fler artiklar

Tjeckiskt lok till Railcare

Tjeckiskt lok till Railcare

Det första av tio nya diesellok från den tjeckiska loktillverkaren CZ Loko har anlänt till Göteborg. Loken har köpts av norska Trainpoint och fem av dem kommer att hyras ut till svenska Railcare av norska Nordisk Togteknikk.

read more
Oro inför regeringsskiftet

Oro inför regeringsskiftet

Några är oroliga, många förhoppningsfulla. Frågan är vilka järnvägsprojekt den nya regeringen vill satsa på och vilka som skjuts upp. Höghastighetsjärnvägarna är i farozonen men det finns stora förväntningar i norr och söder.

read more
Ny el till gamla priser

Ny el till gamla priser

Trafikverket köper el upp till fyra år i förväg för att minska variationerna och göra priset förutsägbart för tågtrafikföretagen. I augusti var priset mycket lågt men nu varierar det kraftigt från dag till dag. Ibland är elen dock billigare än gratis.

read more

Vill du läsa fler artiklar?