Annons:

Publicerad: 2023-01-31

Stor brist på lokförare

SJ, MTR och Green Cargo har tvingats ställa 10 000-tals tåg det senaste året på grund av brist på lokförare. De svenska tågtrafikföretagen behöver anställa minst 400 nya lokförare i år.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Marika Sjöberg har just börjat som lokförare på Green Cargo i Göteborg när hon kopplar loss Rd2 1134 från värmeposten på Sävenäs lokstation 11 februari 2021. Efter två år trivs hon lika bra som när hon började som lokförare.

Annons:

Kampen om de nya lokförarna är så hård att flera tågtrafikföretag anställer de blivande lokförarna redan under praktikperioderna. I många fall får eleverna betalt under de sista månaderna på skolbänken.

Under pandemin drogs antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolorna ner och flera företag valde att inte ta emot elever under praktikperioderna.

Men nu växlar Yrkeshögskolorna upp, fler tas in på lokförarutbildningarna, MTR och SJ har startat egna förarutbildningar och tågtrafikföretagen ser till att ha tillräckligt många körlärare som handledare under praktikperioderna.

Bristen på lokförare har pressat upp lönerna och förra året, 2022, var medellönen för landets 4 700 lokförare 39 700 kronor enligt Statistiska Centralbyrån.

Green Cargo har för närvarande drygt 700 lokförare men skulle behöva ytterligare 100.

”Vi jobbar på två fronter”, säger Camilla Morin, HR-chef på Green Cargo. ”Vi försöker rekrytera många nya lokförare och vi försöker se till att det som är hos oss blir kvar i företaget.”

Kris i lokförarutbildningen

För ett år sedan ryckte tågtrafikföretagen blivande lokförare ur skolbänkarna. Nu har många svårt att få jobb som förare och färre ska utbildas. Men nästan alla verkar tro på en vändning redan i år.

”Arbetstider och schema hjärtefråga”

”Vi försöker att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare och ge fler möjlighet att internt vidareutbilda sig till lokförare. Vi vet att arbetstider och scheman är en hjärtefråga för lokförarna och här lägger vi stort fokus.”

Som de flesta andra tågtrafikföretag har Green Cargo drabbats av att lokförare bytt arbetsgivare de senaste åren och i en del fall även lämnat järnvägsbranschen.

”När persontågsföretagen drog ner på trafiken under pandemin var det en rörelse från företag som kör persontåg till företag som kör godståg och nu när reserestriktionerna tagits bort och persontågen åter rullar har vi en ny rörelse mellan operatörer verksamma inom gods- och persontrafik”, säger Camilla Morin.

”Över huvud taget är det en ökad rörlighet inom järnvägsbranschen, man byter arbetsgivare och man kanske lämnar branschen för att göra något helt annat.”

Jag är stolt över att vi hittade säkra alternativ att ta emot elever och att vi bidrog till att lokförare kunde utbildas även under pandemin.

 

Camilla Morin, HR-chef på Green Cargo

Stora pensionsavgångar senaste åren

Samtidigt har det varit stora pensionsavgångar de senaste åren.

Green Cargo har på grund av lokförarbristen under hösten och vintern tvingats dra ner på trafiken för att kunna köra alla tåg som planeras.

Green Cargo ställer in – Järnvägar.nu (jarnvagar.nu)

Under pandemin ville flera tågtrafikföretag, till skillnad mot Green Cargo, inte ta emot praktikanter från lokförarutbildningarna vilket medförde att utbildningar sköts upp och att många elever lämnade skolbänken utan fullgjorda praktikperioder.

”Det var ytterst olyckligt och något branschen nu får betala priset för. Jag är stolt över att vi hittade säkra alternativ att ta emot elever och att vi bidrog till att lokförare kunde utbildas även under pandemin”, säger Camilla Morin.

Green Cargo ställer in

Green Cargo har tvingats till stora neddragningar av tågtrafiken på grund av lokförarbristen. Kunderna är oroliga och en del gods går nu på lastbil. Men godsvolymerna på järnväg ökar.

Rekryteringsfunktion på Green Cargo

I somras inrättades en rekryteringsfunktion inom Green Cargo, en funktion som nu har tre anställda.

”De söker förare och växlare på sociala medier, på mässor och i alla upptänkliga sammanhang”, säger Camilla Morin. ”De marknadsför Green Cargo och pekar på vad vi har att erbjuda i varierad körning, teknikutveckling och karriärmöjligheter.”

På grund av bristen på lokförare anställer många tågtrafikföretag nu lokförare under utbildningen på landets yrkeshögskolor.

”Det är inte ovanligt att vi anställer elever redan när de gör någon av sina praktikperioder hos oss”, säger Camilla Morin.

”Många av våra lokförare har börjat som växlare hos oss och fått kompletterande utbildning till förare på betald arbetstid. Det är en karriärväg som vi är tämligen ensamma om eftersom få andra bolag har växlare anställda.”

Oroliga för få utbildningar i norr

”Men vi är lite oroliga över att det finns så få lokförarutbildningar i norr, det är där en stor del av tillväxten i godstågstrafiken kommer att ske de närmaste åren.”

Camilla Morin tror inte lönen är den viktigaste faktorn när lokförare väljer arbetsgivare.

”Lönen är naturligtvis viktig men jag tror det när mycket annat som är minst lika viktigt”, säger hon.

”Det handlar om hög säkerhet, ordning och reda inom företaget, tillgång till driftstöd och teknisk kompetens dygnet runt, varierande arbetsuppgifter, möjligheter till vidareutbildning och företagets delaktighet i teknisk utveckling, exempelvis när det gäller automatkoppel och skivbromsade vagnar. Det är något som Green Cargo kan erbjuda.”

Green Cargo har också fokuserat på att ”förtäta ledarskapet”. Det betyder att skapa fler tjänster som gruppledare och gruppchefer.

Fler gruppchefer

”Det är en förutsättning för att medarbetarna ska känna sig sedda och uppskattade. Det är aldrig bra om chefen är för långt bort, det är bättre att ha någon nära som man kan prata med och som blir en kanal för ökad delaktighet och inflytande. Vi jobbar också för att i högre grad skapa team och en sammanhållande känsla på arbetsplatsen, säger Camilla Morin.

Green Cargo har sedan flera år en bemanningspoolmed förare som kan stötta åkstationer med akut förarbrist eller tidskrävande omledningar av tågen.

Poolen omfattar i dagsläget cirka 40 förare och radioloksoperatörer.

Den ökade skogstiden, tiden när godståg får stå åt sidan för att släppa förbi persontåg eller möta tåg på enkelspåriga banor, har medfört ett behov av fler lokförare för Green Cargo,

”Nu krävs det ibland tre lokförare för att kunna köra ett godståg när det för några år sedan räckte med en förare.”

Möte mellan två av Mälartågs ER1:or i juli 2021.

Vi skulle behöva ytterligare 35-40 lokförare för att köra alla tåg och för att kunna klara semestertiderna och perioder med många sjukskrivningar och mycket vabbande.

 

Lachezar Eldh, platschef på MTR Mälartåg

MTR har tvingats ställa in över 10 000 tåg

MTR Mälartåg har 260 lokförare som kör regionaltåg i Mälardalen. Sedan MTR Mälartåg tog över den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen från SJ i december 2021 har långt över 10 000 tåg ställts in, de allra flera på grund av personalbrist.

”Vi skulle behöva ytterligare 35-40 lokförare för att köra alla tåg och för att kunna klara semestertiderna och perioder med många sjukskrivningar och mycket vabbande”, säger Lachezar Eldh, platschef på MTR Mälartåg.

Under det senaste året har MTR ökat samarbetet med yrkeshögskolorna, startat egen lokförarutbildning och intensifierat rekryteringskampanjerna för att locka till sig fler lokförare.

Ansträngningarna har burit frukt, sedan oktober förra året har drygt 40 förare börjat på MTR.

”Intresset för MTR Mälartåg är stort och vi har haft lättare att rekrytera nya lokförare än MTR Pendeltågen”, säger Lachezar Eldh. ”Vi kan ju erbjuda mer varierad körning, moderna tåg och flera stationeringsorter i Mälardalen.”

Fler inställda tåg i Mälardalen

1 400 inställda tåg i augusti och 1 300 i september. Det har varit en besvärlig höst för tågresenärerna i Mälardalen. Det lär inte bli mycket bättre i vinter och kommande vår.

Sex åkstationer hos MTR Mälartåg

MTR Mälartåg har lokförare stationerade i Stockholm, Eskilstuna, Västerås, Hallsberg, Gävle och Linköping.

”Vi försöker ställa upp med många praktikplatser och har därför utökat antalet körlärare från 16 till 40 sedan i maj förra året”, säger Lachezar Eldh.

”Det är oerhört viktigt med körlärare, utan körlärare stannar tågen. Det är ett viktigt ansvar för dagens lokförare att ställa upp som körlärare.”

MTR Pendeltågen utbildar sedan 2017 lokförare i den egna yrkeshögskolan i Stockholm, just nu pågår den sjunde kursen med 30 elever. En ny kurs startar i februari och nästa i september. Från och med i år är även MTR Mälartåg med i projektet.

Det är viktigt att kunna erbjuda omväxlande körning, moderna fordon, bra arbetsscheman med god framförhållning och möjligheten till ledighet med kort varsel.

 

Lachezar Eldh, platschef på MTR Mälartåg

”Utbildningslön bra investering”

”Lokförarutbildning med utbildningslön är en bra investering i medarbetare som vill bli lokförare och kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna för det. Vi har möjlighet att lyfta tågvärdar och andra medarbetare som verkligen vill bli lokförare och erbjuda intern utveckling”, säger Lachezar Eldh.

”Men vi försöker hitta lokförare i hela landet och har nyligen anställt förare till pendeltågen och till regionaltågen som gått utbildningar i Boden och Ängelholm.”

MTR erbjuder möjlighet att genomföra praktikperioder med utbildningslön hos MTR och möjlighet till anställning i samband med sin sista praktikperiod.

Det är hård konkurrens mellan tågföretagen i Sverige om lokförarna, både de nyutbildade och de erfarna.

Vanligare med byte av arbetsgivare

”Det har blivit mycket vanligare under senare år att man byter företag och att man byter mellan gods- och persontåg”, säger Lachezar Eldh.

”Det är viktigt att kunna erbjuda omväxlande körning, moderna fordon, bra arbetsscheman med god framförhållning och möjligheten till ledighet med kort varsel. Vi måste ha så många förare att vi kan bevilja ledighet några dagar för en weekend-resa utan att trafiken och kollegorna drabbas.”

MTR Pendeltågen erbjuder troligen de högsta lokförarlönerna i Sverige medan MTR Mälartåg och MTRX erbjuder några tusenlappar lägre per månad.

”Lönen är viktig men jag tror inte den är viktigast”, säger Lachezar Eldh. ”Schemat, omväxlingen och möjligheten till ledighet är viktigare.”

Lokförarbyte i Katrineholm i Hector Rails kombitåg från Wanne-Eickel en augustikväll 2011.

Hector Rail söker 50 nya lokförare

Hector Rail har 250 lokförare och räknar med att anställa ytterligare cirka 50 under 2023.

”Det är en tuff situation”, säger Åsa Nordström, HR-chef på Hector Rail sedan augusti förra året. ”Men det är inte unikt för järnvägsbranschen med kompetensbrist.”

Åsa Nordström har arbetat med HR-frågor på Trafikverket i många år, de senaste sex åren HR-chef på Färjerederiet.

”Det finns liknande utmaningar inom sjöfarten som inom järnvägsbranschen”, säger hon. ”Vi behöver bli bättre på att profilera oss som arbetsgivare, att vara synliga och att söka upp eleverna under deras utbildning om man ska kunna rekrytera nya medarbetare.

Lönen är viktig men vi har inte ambitionen att vara löneledande. Arbetsscheman och arbetsmiljön är minst lika viktiga, det visar utvecklingen på hela arbetsmarknaden.

 

Åsa Nordström, HR-chef på Hector Rai

Tog över utbildningarna

Åsa Nordström har påbörjat arbetet med att ta ett helhetsgrepp på kompetensförsörjningen på Hector Rail. I det arbetet ingår att förstärka HR-funktionen som från årsskiftet även ansvarar utbildningsverksamheten.

”Vi har frågat våra medarbetare vad de tycker är viktigt i arbetet, vad de uppskattar och vad vi behöver förbättra.”

Resultatet vare entydigt; allra viktigast är hållbara arbetsscheman med arbetstider och lediga dagar kommunicerade i så god tid som möjligt.

”Livspusslet kan vara komplicerat för många medarbetare och att jobba komprimerat blir allt mer populärt”, säger Åsa Nordström.

”Vi analyserar medarbetarnas svar och vi samarbetar med de fackliga organisationerna i förbättringsarbetet. Det finns många goda förslag till förändringar som vi nu jobbar aktivt med.”

Tror inte heller att lönen är viktigast

Åsa Nordström tror, liksom Camilla Morin och Lachezar Eldh, inte att lönen är den viktigaste parametern när lokförare väljer arbetsgivare.

”Lönen är viktig men vi har inte ambitionen att vara löneledande. Arbetsscheman och arbetsmiljön är minst lika viktiga, det visar utvecklingen på hela arbetsmarknaden.”

Som ett led i förbättringsarbetet har Hector Rail inlett ett pilotprojekt med ett företag som erbjuder förebyggande samtalsstöd för anställda som ett komplement till företagshälsovården.

”Den psykosociala situationen är viktig för medarbetarna”, säger Åsa Nordström. ”Livet handlar inte bara om det som händer på jobbet, som arbetsgivare måste vi se till hela människan.”

Vill få fler körlärare

Hector Rail försöker liksom många andra tågtrafikföretag fånga upp lokförareleverna på YH-utbildningarna på olika orter i landet.

”Det är viktigt att vi kan ta emot lokförarelever under deras praktikperioder. Vi arbetar också aktivt för att få fler av våra lokförare att fungera som körlärare genom att se över villkor och förutsättningar i uppdraget.”

SJ och MTR organiserar egna lokförarutbildningar men det är just nu inte aktuellt för Hector Rail.

”Men vi kommer att utreda detta”, säger Åsa Nordström. ”Det är inte omöjligt att vi kommer att starta lokförarutbildning i framtiden.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tre procent fler på Västtrafiks tåg 2019

Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen. I pendeltågen ökade resandet med en procent medan resandet med regiontågen ökade med fem procent.

Nyhet

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.