Annons:

Publicerad: 2024-01-12

Svarvning viktigare än avisning

Möjligheten att hålla igång tågtrafiken i långvarig snö och kyla beror främst på tillgången på hjulsvarvning och avisning. Hjulsvarvarna måste bli fler men det är inte lönsamt att bygga avisningshallar.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

SJ X55 3753 mot Umeå på Botniabanan mellan Nordmaling och Hörnefors i februari 2013. Endast tolv av de 20 X55-tågen var tillgängliga för trafik under onsdagsförmiddagen.

Annons:

Arvid Fredman, fordonsdirektör på SJ, ser kapacitetsbristerna i de svenska tågverkstäderna som den främsta anledningen att SJ har svårt att hålla igång full trafik under längre perioder med snö och kyla.

”Verkstäderna är inte dimensionerade för ihållande vinterväder i stora delar av landet”, säger han.

”Just nu krävs mycket stora resurser för avisning och reparationer förutom ordinarie underhåll.”

”När det bildas köer för avisning och reparationer faller tillgängligheten snabbt och vi tvingas dra ner på trafiken för att våra kunder ska kunna lita på att de tåg vi säljer biljetter till verkligen går.”

Tre gånger längre tid för samma uppgift

Enligt Arvid Fredman tar en underhållsinsats som sommartid klaras på en dag nu tre dygn.

De många hjulskadorna vintertid, som främst uppstår vid temperaturer kring 0 grader, behöver åtgärdas genom att krossår i hjulbanan eller hjulplattor svarvas bort.

Men det finns inte tillräckligt många hjulsvarvar i landet för att klara anstormningen den senaste månaden.

”Vi kommer att investera i en ny hjulsvarv i Hagalund utanför Stockholm för att öka kapaciteten”, säger Arvid Fredman.

”Men det skulle behövas en hjulsvarv även i Göteborg och vi hoppas att den kommer till stånd inom överskådlig tid.”

Däremot tror Arvid Fredman inte på fler avisningsanläggningar.

”Felsatsning bygga fler avisningshallar”

”Det finns förvisso inte tillräcklig kapacitet för avisning för tillfället men det vore en felsatsning att bygga fler”, säger han.

”Behovet finns enstaka vintrar och det skulle vara synnerligen oekonomiskt att bygga så stora hallar som behövs för användning ett par veckor var tionde eller tolfte år.”

Senast SJ och företagets resenärer upplevde en liknande vinter som denna med omfattande fordonsskador och inställd trafik var vintern 2010-2011.

SJ har de senaste veckorna dragit ner på trafiken med snabbtågen X2 och X55. Inställelserna av tågen började sedan ett X2-tågsätt skadades när ett hjul gick sönder på Västra stambanan mellan Stjärnhov och Nyckelsjön 14 december och har därefter växlat i omfattning.

”Nu ställer vi in så många avgångar att vi har fordon så det räcker att klara trafiken utan inställelser med kort varsel. Har man köpt biljett till ett tåg ska man veta att det går.”

Tågsättet med hjulskada ännu inte reparerat

Tågsättet som skadades vid Nyckelsjön i december är ännu inte reparerat, skadorna i underredet blev omfattande och många komponenter måste bytas ut. Orsaken till hjulskadan är ännu inte klarlagd, metallurgiska analyser av hjulet pågår.

SJ ställer in X2000-tåg

SJ ställde på fredagseftermiddagen in ett stort antal avgångar med X 2000 med omedelbar verkan. En tågurspårning på Västra stambanan på torsdagskvällen berodde på att ett hjul trasats sönder.

Arvid Fredman är fordonsdirektör på SJ. Han anser att det behövs fler hjulsvarvar men att det vore fel att bygga fler avisningshallar.

”Vi har en kö med X2000-sätt till hjulsvarven och dessutom har ett par tågsätt skador efter viltpåkörningar som måste åtgärdas”, säger Arvid Fredman.

Situationen är minst lika illa när det gäller snabbtåget X55 som bland annat används på sträckorna Göteborg-Malmö, Stockholm-Karlstad och Stockholm-Sundsvall-Umeå.

SJ hade på onsdagsförmiddagen tolv tågsätt av 20 tillgängliga för trafik. Det krävs 15 tågsätt för att upprätthålla normal trafik.

Ett tågsätt skadades vid urspårningen vid Iggesund i augusti och är ännu inte reparerat och ett annat tågsätt fick nyligen omfattande skador på grund av kyla och is.

”Hälften av de avställda X55-tågen har råkat ut för skador i samband med viltpåkörningar”, säger Arvid Fredman.

”X55:orna går i större utsträckning än X2 på banor i skogen och banvallen bjuder vintertid på en lättframkomlig väg för älgarna, det blir många påkörningar.”

Även dubbeldäckarna drabbade

Dessutom är flera tvåvagnars X40-tåg, de korta grå dubbeldäckarna, avställda i väntan på hjulsvarvning och reparationer.

”Kan vi och våra entreprenörer snabba upp arbetet tas personal in på övertid men oftast är möjligheterna att avisa tågen, att svarva hjulen och antalet verkstadsspår som är begränsande”, säger Arvid Fredman.

Under denna och nästa vecka ställer SJ drygt ett 20-tal avgångar per dygn på grund av fordonsbristen. Inställelserna sker framför allt på linjerna Stockholm–Göteborg, Stockholm–Malmö, Stockholm–Umeå, Stockholm–Uppsala och Linköping–Stockholm–Gävle.

”Om vintern fortsätter att vara kall och med mycket snö i delar av landet kan vi tvingas reducera trafiken ytterligare en tid”, säger Arvid Fredman.

”Men så fort det är möjligt kommer vi att återgå till att köra all planerad trafik.”

Ännu inga inställda MTRX-tåg

Medan SJ och SJ:s resenärer drabbats hårt av den kalla vintern har MTRX och dess resenärer hittills, med ett par undantag, varit förskonade från stora förseningar och inställda tåg.

Långt tågstopp efter urspårning

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12.30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget, som var på väg från Stockholm till Sundsvall, hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.

Tåg 562 med X55 3357 spårade vid 12:30-tiden på måndagen ur på Ostkustbanan mellan Iggesund och Hudiksvall. Tåget som var på väg från Stockholm till Sundsvall hade 120 passagerare ombord. Tre personer skadades lindrigt.
MTR Express inledde snabbtågstrafiken mellan Stockholm och Göteborg i mars 2015. Ett av de första tågen från Göteborg gör uppehåll i Herrljunga. Tågen har fungerat väl under vintern; förseningarna har varit få, inställelserna noll.

”Överlag har det gått mycket väl”, säger Filip Thunell, vd på MTRX.

”Vi har inte ställt in några avgångar och bara haft två större förseningar på drygt en respektive drygt tre timmar som orsakats av fordonsfel.”

En tågresa tog slut strax efter avgång från Göteborg men resenärerna kunde senare åka vidare med ett annat tågsätt. Tågstoppet berodde på en tidigare viltpåkörning som inte åtgärdats fullt ut. 

Övriga förseningar de senaste veckorna beror på personpåkörningar när Trafikverket stoppat all tågtrafik och att fordon tillhörande andra operatörer havererat.

”Våra fordon går bra och tycks klara både snö och kyla väldigt väl”, säger Filip Thunell.

”De är ju byggda i Schweiz och där vet man hur långa temperaturer och mycket snö ska klaras av.”

Bättre förutsättningar för MTRX

”Dessutom är vi noga med att isa av och underhålla fordonen. Men i ärlighetens namn kör vi ju endast på sträckan Stockholm–Göteborg där det inte varit lika kallt och lika mycket snö som längre norrut.”

MTRX var för sjunde året i följd det punktligaste tågtrafikföretaget på sträckan Stockholm–Göteborg 2023 och hade för sjunde året i följd Sveriges mest nöjda tågresenärer.

”Vi hade för första gången över en miljon resenärer förra året”, säger Filip Thunell.

”Det är en milstolpe för oss.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Vy tog över nattågen i norr

Vy tog över nattågen till och från Övre Norrland från SJ, SJ övertog trafiken med Öresundstågen från Transdev, Lommabanan återfick persontågstrafiken efter 37 år och det blev enklare att köra godståg genom Hallsberg.

Reportage

Lång natts färd mot dag

Den 130 mil långa resan från ett par meter över havet i Malmö i södra Sverige till 600 meter över havet i Storlien i västra Jämtland tar 17 timmar och kräver två byten av lokförare och ombordpersonal.

Nyhet

Corona bromsar utbildningar

Coronapandemin sätter käppar i hjulen för många av Sveriges blivande lokförare. SJ och MTR har stoppat arbetsplatspraktiken för lokförareleverna och många elever är oroliga. Men Green Cargo, Hector Rail och SJ Götalandståg tar fortfarande emot praktikanter.

Nyhet

Pandemin slog hårt mot MTRX

MTR Express redovisar en förlust 113 miljoner kronor för 2020. Lönsamheten, eller snarare bristen på lönsamhet, är tillbaka till 2016 års nivå, första året med helårstrafik mellan Stockholm och Göteborg.