Annons:

Publicerad: 2023-09-20

Tåg under jord 2026

Alependeln, lokaltågen på Bohusbanan och regionaltågen på Västra stambanan. Det blir troligen tågen som trafikerar Västlänkens station vid Göteborg C från december 2026.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Den nya stationen för Västlänken vid centralstationen i Göteborg växer fram. Bilden är från februari 2022.

Byggandet av Västlänken med den sex kilometer långa järnvägstunneln under centrala Göteborg är försenat. Troligen står inte hela Västlänken klar förrän år 2030 men osäkerheten är fortfarande stor och Trafikverket garderar sig med färdigställande åren 2029–2032.

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.

Men etappen Centralen som omfattar sträckan Olskroken–Östra Hamngatan och innefattar den nya underjordiska stationen vid Göteborg C kommer att som planerat stå klar 2026 liksom hela eller delar av etappen Kvarnberget som omfattar sträckan Östra Hamngatan–Stora Hamnkanalen.

Stationen under jord tas i bruk

Därmed blir det möjligt att ta i bruk den underjordiska stationen och flytta dit en betydande del av trafiken från ovanjordiska Göteborg C.

Västtrafik utreder för närvarande hur Göteborg C Undre, eller vad stationen så småningom kommer att kallas, trafikeras på bästa sätt från december 2026. Västtrafiks styrelse kommer i december i år att fatta ett principbeslut om trafikeringen.

”Förutsättningen är att vi har en station med fyra spår och att två kommer att användas för ankommande tåg och två för avgående tåg”, säger Markus Gunnervall, trafikkoordinator på Västtrafik.

”Tågen kommer efter ankomst att köra vidare in i tunneln och vända under Kvarnberget. Det ger högre kapacitet än om tågen står kvar en längre period för att avgå från samma spår.”

Sex–åtta tåg per timma

Enligt de besked Västtrafik fått från Trafikverket kommer den lösningen att ge kapacitet för sex-åtta ankommande och sex-åtta avgående tåg per timma.

Den kapaciteten kommer troligen att användas för Alependeln med fyra ankommande och fyra avgående tåg i timman och lokaltågen på Bohusbanan med två tåg i timman i högtrafik.

”Dessutom kan vi köra Alingsåspendeln eller regionaltågen på Västra stambanan till och från den nya stationen”, säger Markus Gunnervall.

”Det är ännu oklart vilka de blir.”

Annons:

Sedan styrelsen för Västtrafik beslutat om trafikeringen av den underjordiska stationen kommer detaljplanering att ske under 2024 och 2025 för trafikstart i december 2026.

Handlingsplan revideras

Samtidigt revideras Västtrafiks handlingsplan som grundas på ”Målbild Tåg Delmål 2028”.

”Vi kommer bland annat att anpassa busstrafiken i regionen till de nya tåglinjerna och den utökade tågtrafiken”, säger Markus Gunnervall.

Transportstyrelsen har ännu inte fastställt något namn på den nya underjordiska stationen vid Göteborg C men stationen i Haga kommer att heta Göteborgs Haga.

”Men vi kommer att marknadsföra stationen som Haga och det är det namn som kommer att så på skyltar, informationstavlor och i våra reseplanerare”, säger Markus Gunnervall.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ny tågdepå i Hässleholm

Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas. Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.

Nyhet

Fullsatta tåg till jul

Det blir nästan lika många resenärer i tågtrafiken inför julhelgen som under rekordåren före coronapandemin. Många nattåg till Norrland är redan fullbokade.

Nyhet

Ny tunnel i bruk

Den 1 100 meter långa tunneln under Krokängsparken på Hisingen i Göteborg togs i bruk natten till måndag 9 oktober. Till att börja med är det enkelspårstrafik i tunneln men om två månader får Hamnbanan ytterligare två kilometer dubbelspår.