Annons:

Publicerad: 2023-09-20

Tåg under jord 2026

Alependeln, lokaltågen på Bohusbanan och regionaltågen på Västra stambanan. Det blir troligen tågen som trafikerar Västlänkens station vid Göteborg C från december 2026.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Den nya stationen för Västlänken vid centralstationen i Göteborg växer fram. Bilden är från februari 2022.

Byggandet av Västlänken med den sex kilometer långa järnvägstunneln under centrala Göteborg är försenat. Troligen står inte hela Västlänken klar förrän år 2030 men osäkerheten är fortfarande stor och Trafikverket garderar sig med färdigställande åren 2029–2032.

Storsatsning på tåg i väst

Västtrafik hoppas kunna öka tågresandet med 50 procent när Västlänken står klar. Trafiken utökas på nästan alla sträckor i Västra Götaland. Satsningen kräver 35 nya tågsätt utöver de 45 som levereras de närmaste åren.

Men etappen Centralen som omfattar sträckan Olskroken–Östra Hamngatan och innefattar den nya underjordiska stationen vid Göteborg C kommer att som planerat stå klar 2026 liksom hela eller delar av etappen Kvarnberget som omfattar sträckan Östra Hamngatan–Stora Hamnkanalen.

Stationen under jord tas i bruk

Därmed blir det möjligt att ta i bruk den underjordiska stationen och flytta dit en betydande del av trafiken från ovanjordiska Göteborg C.

Västtrafik utreder för närvarande hur Göteborg C Undre, eller vad stationen så småningom kommer att kallas, trafikeras på bästa sätt från december 2026. Västtrafiks styrelse kommer i december i år att fatta ett principbeslut om trafikeringen.

”Förutsättningen är att vi har en station med fyra spår och att två kommer att användas för ankommande tåg och två för avgående tåg”, säger Markus Gunnervall, trafikkoordinator på Västtrafik.

”Tågen kommer efter ankomst att köra vidare in i tunneln och vända under Kvarnberget. Det ger högre kapacitet än om tågen står kvar en längre period för att avgå från samma spår.”

Sex–åtta tåg per timma

Enligt de besked Västtrafik fått från Trafikverket kommer den lösningen att ge kapacitet för sex-åtta ankommande och sex-åtta avgående tåg per timma.

Den kapaciteten kommer troligen att användas för Alependeln med fyra ankommande och fyra avgående tåg i timman och lokaltågen på Bohusbanan med två tåg i timman i högtrafik.

”Dessutom kan vi köra Alingsåspendeln eller regionaltågen på Västra stambanan till och från den nya stationen”, säger Markus Gunnervall.

”Det är ännu oklart vilka de blir.”

Annons:

Sedan styrelsen för Västtrafik beslutat om trafikeringen av den underjordiska stationen kommer detaljplanering att ske under 2024 och 2025 för trafikstart i december 2026.

Handlingsplan revideras

Samtidigt revideras Västtrafiks handlingsplan som grundas på ”Målbild Tåg Delmål 2028”.

”Vi kommer bland annat att anpassa busstrafiken i regionen till de nya tåglinjerna och den utökade tågtrafiken”, säger Markus Gunnervall.

Transportstyrelsen har ännu inte fastställt något namn på den nya underjordiska stationen vid Göteborg C men stationen i Haga kommer att heta Göteborgs Haga.

”Men vi kommer att marknadsföra stationen som Haga och det är det namn som kommer att så på skyltar, informationstavlor och i våra reseplanerare”, säger Markus Gunnervall.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Inlandsbanan kan få nytt liv

Genom att återanvända räler och sliprar från Värmlandsbanan kan den övergivna delen av Inlandsbanan mellan Mora och Filipstad rustas upp för godståg och turisttrafik. Det hävdar Lars Yngström och Otto Nilsson.

Nyhet

Järnväg på gång till Sälen?

Persontågstrafiken mellan Malung och Sälen lades ner 1969 och 2011 också sträckan Malung–Borlänge. Nu hoppas politikerna i Malung-Sälens kommun på dubbla nystarter.
”Vi får positiva signaler från regionen och hoppas på en nystart inom några år”, säger kommunalrådet Hans Unander.

Notis

Allt fler reser kollektivt i Västsverige

Resandet med Västtrafik fortsätter öka och är i stort sett uppe i samma nivå som innan pandemin. Marknadsandelen för kollektivtrafik, gång och cykel i hela regionen är nu högre än någonsin. Det visar en ny rapport från Västtrafik.

Nyhet

SJ i protest mot regeringen

SJ och MTRX protesterar mot förslaget från regeringen att begränsa antalet resenärer på tåg som körs 150 kilometer eller längre. Orimligt, tycker SJ. Regeringen erbjuder varken dialog eller stöd, tycker MTRX.