Annons:

Publicerad: 2020-05-04

Vinsten utraderad på två veckor

Resandet med SJ:s tåg ökade kraftigt under årets första tio veckor. Fallet i mars i coronapandemins spår blev brant och hela kvartalets vinst raderades ut på två veckor.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Öresund skymtar i bakgrunden när morgontåget från Malmö till Göteborg passerar Glumslöv 24 april 2020.

Annons:

”Början i moll, finalen i dur”, summerar Madeleine Raukas, tillförordnad vd i SJ AB sedan 1 mars.

Fram till någon vecka in i mars hade SJ några av företagets starkaste veckor någonsin. Resandet hade under januari och februari ökat med nio procent jämfört med samma period 2019, som även den var mycket stark.

2019 gjordes 34,5 miljoner resor med SJ:s egentrafik, en ökning med 2,5 miljoner resor.

När Folkhälsomyndighetens rekommendationer om stopp för icke-nödvändiga resor och social distansering kom rasade efterfrågan på tågresor snabbt.

”Det gick oerhört snabbt”, säger Madeleine Raukas. ”Det blev en nedgång vi aldrig tidigare skådat.”

Det gick oerhört snabbt. Det blev en nedgång vi aldrig tidigare skådat.

 

Madeleine Raukas, tillförordnad vd i SJ AB

Fyra procent färre resor

Trots det kraftigt ökande resandet under årets första tio veckor blev resandeutvecklingen under första kvartalet en minskning med fyra procent.

Reserestriktionerna, generösa ombokningsregler och utglesning av resenärerna i tågen medförde att SJ:s rörelseresultat för kvartalet uppgick till -72 miljoner kronor. Första kvartalet 2019 gav en rörelsevinst på 130 Mkr.

Nettoomsättningen uppgick till 1 914 miljoner kronor jämfört med 2 038 Mkr första kvartalet 2019. Resultatet efter finansnetto blev 101 Mkr, fyra Mkr sämre än första kvartalet 2019.

”På extremt kort tid tappade vi merparten av våra biljettintäkter”, säger Madeleine Raukas. Vi får ersättning för trafiken vi kör bland annat för Västtåg och Tåg i Bergslagen men även där är ersättningen i viss mån kopplad till antalet resenärer”.

Sedan mitten av mars har SJ:s ledning i flera omgångar anpassat trafiken till den svaga efterfrågan och kör nu endast 25 procent av egentrafiken.

Tomt på plattformarna i coronaepidemins spår. Den 21 april 2020 har tåg 485 från Göteborg har precis anlänt till Malmö C med enbart ett fåtal resenärer ombord.

Tåget är framtidens sätt att resa. Det viktigt att vara redo så snart samhället börjar återgå till det normala och resandet tar fart igen. Vi har noterat en liten men dock ökning av resandet efter påskhelgen.

 

Madeleine Raukas, tillförordnad vd i SJ AB

Ingen aktieutdelning till staten

SJ:s styrelse beslöt 26 mars att dra tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman 2020 om utdelning om 186 Mkr till aktieägaren, staten.

Under första kvartalet var punktligheten betydligt bättre än motsvarande period förra året. Fjärrtågen hade en punktlighet på 89 procent och regionaltågen på 95 procent. Första kvartalet förra året var motsvarande andel 81 respektive 92 procent.

Nöjd Kundindex (NKI) ökade från 72 till 75.

SJ tilldelades i februari som första tågbolag priset för bästa transport inrikes på Grand Travel Awards. I motiveringen framhölls att SJ är punktligare än konkurrenterna och erbjuder den bästa transporten mellan Sveriges städer.

Efter kvartalets utgång beslöt ledningen att införa så kallat korttidsarbete från och med 3 april. Det innebär att arbetstiden för cirka 1 500 anställda tills vidare förkortas till 40 procent.

Madeleine Raukas hoppas och tror att tågresandet kommer att öka så snart som Folkhälsomyndigheten lättar på restriktionerna för resor och sammankomster.

SJ redo när resenärerna återvänder

”Tåget är framtidens sätt att resa. Det viktigt att vara redo så snart samhället börjar återgå till det normala och resandet tar fart igen”, säger hon. ”Vi har noterat en liten men dock ökning av resandet efter påskhelgen.”

”Det bör finnas ett uppdämt behov av att träffas och att resa. Därför behåller vi våra medarbetare och låter viktiga projekt och investeringar löpa på. Än så länge är vi fast beslutna att genomföra investeringarna i nya tåg”.

Resultatet för andra kvartalet och helåret kommer av allt att döma att påverkas kraftigt negativt av coronapandemin.

”Men i dagsläget går det inte att göra en hållbar bedömning av utfallet för resten av året”, säger Madeleine Raukas.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Skadade räler försenar tåg

Trafikverket har upptäckt skador i rälerna på Västra stambanans båda spår mellan Sparreholm och Flen. Tågen får nu köra högst 40 km/h vilket medför förseningar på 15-20 minuter.

Nyhet

Lång väntan på normal tågtrafik

Just när man trodde att det värsta var över drabbade fimbulvintern åter Sverige. Låga temperaturer och massor av snö har förvärrat de redan stora problemen för både persontågen och godstågen.

Nyhet

Ökat tågresande i sommar

Tågresandet ökade kraftigt under sommaren och nådde nästan samma omfattning som 2019, året innan pandemin. Men nu blir fritidsresenärerna färre samtidigt som många arbetspendlare och affärsresenärer stannar hemma.

Nyhet

Alstom får stororder på ERTMS

Alstom ska installera ombordsystem för det nya europeiska tågsäkerhetssystemet ERTMS på 77 Öresundståg med option på resterande 34 tågsätt. Kontraktet är värt cirka 370 miljoner svenska kronor.