Annons:

Publicerad: 2024-06-15

Trafikstart för persontrafik på Malmbanan

Från och med 17 juni återupptas persontrafiken på Malmbanan efter vinterns urspårningar. Trafikverket har under de senaste månaderna jobbat intensivt för att få en robust och säker järnväg.

Efter de två urspårningarna vid Vassijaure i vintras gjordes ett jättejobb för att få trafiken att rulla igen. Sedan den 6 mars har godstrafiken kunnat trafikera den urspårningsdrabbade sträckan, men persontrafiken har av säkerhetsskäl inte gjort det.

“Det känns otroligt skönt att vi nu äntligen kan släppa på all trafik på sträckan. Alla inblandade har gjort sitt yttersta för att bli klara enligt den prognos vi satte. Nu har vi en godkänd järnvägsanläggning”, säger Simon Sunna sektionschef järnväg vid Trafikverket.

Efter trafikstarten för godstrafiken har ett intensivt arbete pågått på den urspårningsdrabbade sträckan. Parallellt med det omfattande kontrollprogram som upprättades har ungefär 30 000 meter räls bytts ut, det har kompletterats med ny ballast och sliprar har bytts ut. Spåret har spårriktats och vi har även neutraliserat rälsen, vilket innebär att se till att rälsen inte har några spänningar i sig vilket kan resultera i solkurvor.

“Vi hade en problematik med solkurvor på sträckan för några veckor sedan. Detta var vi dock inställda på att det skulle kunna ske med tanke på de stora temperaturskillnaderna”, säger Simon Sunna.

Eftersom godstrafiken har trafikerat samtidigt som arbetet utförs så har Trafikverkets entreprenörer endast haft sju timmar per dygn att arbeta på plats. Om vi hade utökat banarbetstiden till till exempel elva timmar per dygn, hade vi varit tvungna att ställa in ett antal tåg varje dygn.

“Trots alla dessa arbeten och utmanande förutsättningar har vi lyckats bli klara enligt vår prognos. Vi är tacksamma över hur många som anmält sitt intresse för att vara med i ett sådant här komplicerat återställningsarbetet. Utan er hade vi inte lyckats få alla tåg på banan igen”, säger Simon Sunna.

Rälsarbete under midnattssol på Malmbanan Foto: Tony Armstrand

ANNONS:

Senaste nyheterna:

Nyhet

Färre flyger, fler tar tågen

Flygresandet inom Sverige har minskat drastiskt under försommaren. Men alla före detta flygresenärer väljer inte tåget. MTRX har betydligt fler resenärer men Vy Tåg och Snälltåget har färre, främst beroende på strul med de nya säljsystemen.

Nyhet

SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.

Nyhet

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.