Annons:

Publicerad: 2024-05-16

Trafikstart på Lilla Lidingöbron

Den 17 maj påbörjar SL provkörningar med spårvagn på Lilla Lidingöbron. Om allt går enligt plan blir det start för trafik med resenärer den 26 maj 2024.

Spåranläggningen på Lilla Lidingöbron provkörs 17-25 maj. Planerad trafikstart 26 maj. FOTO: SL

I februari tog SL och Lidingö stad gemensamt beslut om vilka åtgärder som behövde utföras för att få i gång spåranläggningen på Lilla Lidingöbron.

Den nya spårvägsbron har dubbla spår mellan Ropsten och Torsvik, för att klara ett ökat resande i framtiden och kunna erbjuda tätare turer med Lidingöbanan.

“Både vi och Lidingö stad har varit angelägna om att få igång spårvagnstrafiken över bron och tillsammans har vi under våren jobbat hårt för att få allt på plats. Jag är väldigt glad över att vi nu står inför trafikstart”, säger David Lagneholm, förvaltningschef för trafikförvaltningen och VD för SL.

Innan resenärerna kan få stiga ombord behöver spåranläggningen på Lilla Lidingöbron provköras. Det handlar bland annat om att testa signalanläggningen, växlar, bommar och strömförsörjningen.

Provkörningarna kommer att pågå 17–25 maj. Gång- och cykeltrafikanter uppmärksammas på passerande spårvagnstrafik och att bommar fälls vid spårövergången i Torsvik. Trapporna till perrongen och strandpromenaden kommer att vara helt avstängda under provkörningsperioden.

Om allt går enligt plan under provperioden kommer resenärerna att välkomnas att resa med spårvagn hela vägen till Ropsten den 26 maj. Ersättningsbussar körs parallellt till och med den 31 maj.

ANNONS:

Senaste nyheterna

Nyhet

Färre flyger, fler tar tågen

Flygresandet inom Sverige har minskat drastiskt under försommaren. Men alla före detta flygresenärer väljer inte tåget. MTRX har betydligt fler resenärer men Vy Tåg och Snälltåget har färre, främst beroende på strul med de nya säljsystemen.

Nyhet

SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.

Nyhet

VR efter Vy i norr

VR Sverige tar över tågkörningen för Norrtåg från december 2025. VR:s vinnande anbud var på 3,2 miljarder kronor. Anbudet från Vy Tåg, som nu kör tågen, var på 3,6 miljarder kronor.

Notis

Trafikverket får tung kritik: missar målen och räknar fel

En planering som inte styr mot uppsatta mål, missvisande prognoser, missledande nyttovärderingar och en alltför svag tilltro till mer effektiva transporter. Precis som för tre år sedan möts Trafikverkets inriktningsunderlag av en omfattande kritik i remissvaren från länsstyrelser och centrala myndigheter.

Notis

SL häver avtal med Gülermak

Med omedelbar verkan häver SL avtalet med leverantören Gülermak avseende Tvärbanans Kistagren. Avtalet är en totalentreprenad för sträckan Bromma flygplats–Ursviks torg. Hävningen innebär att Gülermaks arbeten stoppas och att SL skyndsamt inleder arbetet med att teckna nya avtal.

Notis

MTRX släpper tågbiljetterna för julen

Från och med den 5 juli gick det att köpa julbiljetter till MTRX:s avgångar mellan Stockholm och Göteborg. MTRX köptes under våren av det finländska järnvägsbolaget VR och kommer att byta namn till VR efter sommaren.

Notis

Låt inte sommarlovet spåra ur

Så här i inledningen av sommarlovet ser Trafikverket tecken på att fler barn och ungdomar söker sig till våra spårområden – vilket är både livsfarligt, olagligt och kostsamt. Prata gärna med dina barn om riskerna ifall du bor i närheten av en järnväg.