Publicerad: 2021-11-19

Urspårningen på Malmbanan hade kunnat undvikas – vi måste modernisera underhållet på våra järnvägar

Den svenska järnvägen är oumbärlig för svensk industri och export. Därför får avbrott och förseningar i tågtrafiken stora ekonomiska påföljder. Det blir inte minst tydligt när ett av LKAB:s malmtåg spårade ur på Malmbanan i början av november 2021.

Jan Lindqvist

Jan Lindqvist

Grundare och vd, Railway Metrics and Dynamics

De direkta kostnaderna för olyckan och dess skador på spår, vagnar och ledningar beräknas uppgå till runt 100 miljoner kronor – utöver de förluster som förseningarna orsakar. Den exakta orsaken till just denna olyckan är ännu inte utredd, men Haverikommissionen misstänker rälsbrott som kan ha orsakats av en hjulskada.

Om så är fallet hade olyckan, och andra lik den, kunnat förutses och förhindrats med ny teknik. Det menar Jan Lindqvist, vd och grundare av Railway Metrics and Dynamics.

Den 7 november spårade ett av LKAB:s lastade malmtåg ur på Malmbanan väster om Gällivare. 38 av 68 vagnar spårade ur från ett 8 000 ton tungt tåg. Resultatet är 300 meter förstörd räls, omfattande skador på kontaktledningar, förstörda vagnar och kraftiga förseningar i såväl gods-, malm- och persontrafiken. Det i sin tur leder till stora kostnader och inkomstförluster för såväl LKAB som Trafikverket och andra tågoperatörer samt kringliggande turistnäring. Och denna händelse är inte den första urspårningen på den tungt trafikerade Malmbanan under de senaste åren.

Det är enorma krafter i spel när något går fel. Bilden visar kraften av 8 000 ton som går av spåret i 60 kilometer i timmen.
Foto: Anders Lindberg, LKAB

Med ny teknik kan vi förutse skador och fel och åtgärda dem precis när det behövs – inte för tidigt och inte för sent. Vi får helt enkelt en mer stabil och säker järnväg och fler tåg som kommer i tid.

 

Jan Lindqvist, Railway Metrics and Dynamics

Olyckor och förseningar kostar miljarder

Varje år kostar tågförseningar, skador på järnvägen och skador på järnvägsfordon företag och samhälle enorma summor pengar. Det är svårt att ge en generell kostnadsbild, men det finns beräkningar gjorda av exempelvis European Union Agency for Railways.

Signalfel, nedrivna kontaktledningar och hjulplattor som snabbt kan förstöra spåret är de tre vanligaste felen som orsakar störningar på järnvägen idag. Teknik som kan upptäcka de två första felen finns redan, men teknik som också kan upptäcka underhållsbehov eller skador på järnvägsfordon och järnvägsspår har inte funnits – förrän nu.

På Railway Metrics and Dynamics, RMD, har vi länge arbetat med att effektivt och enkelt förhindra många av dessa olyckor och förseningar med hjälp av modern teknik. Tack vare den senaste sensortekniken finns idag möjlighet att identifiera problemen i god tid. Att åtgärda dem innan de orsakar olyckor minskar förseningarna med minst 20 procent. Det motsvarar nästan en miljard kronor årligen som istället kan satsas på att förbättra och utveckla den svenska järnvägen.

Sensorn monteras enkelt på lok och vagnar eller strömavtagare och registrerar bland annat vibrationer som avslöjar eventuella avvikelser.

Railway Metrics and Dynamics utvecklar och levererar realtidsövervakning av järnvägsinfrastruktur, lok och vagnar med hjälp av en realtidssensor (som kallas PMU), som installeras på undre delen av järnvägsfordon eller på strömavtagare (pantografer). På bilden Jan Lindqvist, grundare och vd.
Foto: Kasper Dudzik

Vår patenterade sensorteknik, Performance Monitoring Unit (PMU), innehåller sofistikerade algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), som tillsammans med Internet-of-Things (IoT) gör det möjligt att förutse och upptäcka skador eller underhållsbehov på järnvägsfordon, järnvägsspår, signalsystem och kontaktledningar – i realtid.

För en smart järnväg i framkant

I Sverige har vi höga ambitioner om en järnväg i framkant. Trots det bedrivs underhåll av järnväg inte sällan på ett mycket utdaterat sätt. Underhåll planeras ofta enligt ett förutbestämt tidsintervall och inte baserat på komponenternas tillstånd. Det innebär att vi ibland byter ut eller uppdaterar komponenter som har långt mer att ge – och att vi i andra lägen är alldeles för sena med underhåll och därmed riskerar allvarliga olyckor.

Med ny teknik kan vi förutse skador och fel och åtgärda dem precis när det behövs – inte för tidigt och inte för sent. Vi får helt enkelt en mer stabil och säker järnväg och fler tåg som kommer i tid.

Nu återstår bara att vi alla vill och vågar att arbetar hårt för att integrera den bästa och nyaste tekniken i vårt svenska järnvägssystem. Först då har vi goda förutsättningar att undvika liknande olyckor som den som inträffade på Malmbanan den 7 november.

Jan Lindqvist är grundare och vd för Railway Metrics and Dynamics som levererar det första heltäckande övervaknings- och analyssystemet för järnväg – där tågens prestanda, positionering samt all infrastruktur relaterad till järnvägen täcks in. Jan Lindqvist har registrerat sex patent för separata innovationer inom järnvägssektorn (IoT) och elektroniska betalningar.

Jan Lindqvist

Relaterat innehåll:

Debatt

Det är dags att avreglera avregleringen

Tio förslag för att vända utvecklingen! Fler persontåg, eftersatta investeringar och underhåll på Europas järnvägar har skapat kapacitetsbrist. I Tyskland, där godstågstrafiken ökat under senare år, finns kilometerskatt på lastbilar som också är betydligt mindre än i Sverige. Det är en av många förklaringar till kräftgången för godstågstrafiken i Sverige, skriver Bo-Lennart Nelldal och Lars Ahlstedt i en debattartikel.

Nyhet

ERTMS försenas igen

Inkopplingen av ERTMS på Malmbanan senareläggs tre–fyra månader på grund av återställningsarbetet efter vinterns tågurspårningar.

Debatt

Vad EU bör göra för tågtrafiken

I debatten inför EU-parlamentsvalet blev tågresande ett ämne som återkom vid flera tillfällen. Alla partier utom SD uttryckte ambitioner om att EU skulle göra mer för oss som vill åka tåg över nationsgränserna.