Annons:

Publicerad: 2023-06-28

Västtrafik satsar på mer tågtrafik

För att möta ökat resande satsar Västtrafik på tätare tågavgångar. Det står klart sedan Västtrafiks trafikplan för 2024 har beslutats.

– Kollektivtrafiken i vår region behöver ständigt ses över och utvecklas i takt med att regionen växer och fler reser kollektivt. Nästa år satsar vi främst på tätare turer i tåg- och busstrafiken där resandet är högt och där det finns potential att locka fler resenärer till kollektivtrafiken, säger Bijan Zainali, Västtrafiks styrelseordförande.

Det är både Västkustbanan och Västra stambanan som får fler tågavgångar under nästa år. Flera nya avgångar sätts in på sträckorna:

  • Göteborg–Vänersborg
  • Göteborg–Varberg
  • Göteborg–Säffle/Åmål
  • Borås–Varberg
  • Uddevalla–Herrljunga–Borås

De flesta trafikförändringarna införs i december i år.

Bijan Zainali (S), Västtrafiks styrelseordförande. FOTO: Västtrafik

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Ökat tågresande i sommar

Tågresandet ökade kraftigt under sommaren och nådde nästan samma omfattning som 2019, året innan pandemin. Men nu blir fritidsresenärerna färre samtidigt som många arbetspendlare och affärsresenärer stannar hemma.

Nyhet

Tågstopp minst ett år

Järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg kommer att inte att kunna trafikeras av tåg på minst ett år. Skadorna är större än befarat och troligen måste flera balkar bytas ut.

Nyhet

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.