Annons:

Publicerad: 2023-04-18

Vild strejk skapar kaos i SL-trafiken

Två tredjedelar av alla pendeltåg i Stockholmsområdet ställdes in i går, måndag, sedan en stor del av lokförarna gått ut i en vild strejk. Redan i mars var nästan hälften av tågen inställda när många lokförare sjukskrev sig.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Ett av SJ:s regionaltåg till Arboga möter SL:s pendeltåg mot Kungsängen vid Riddarholmen i april 2008.

Bakgrunden till lokförarnas aktioner är beslutet i trafiknämnden i Region Stockholm att avskaffa tågvärdarna i pendeltågen. Det skulle medföra att lokförare tvingas arbeta ensamma i pendeltåg med uppemot 1 800 resenärer i rusningstrafik.

Trafiknämnden anser att det räcker med kameraövervakning i tågen.

”Det är jävligt tråkigt att behöva strejka men när ingen lyssnar på oss har vi inget val”, sade Niklas Sjödin, lokförare på MTR, till tidningen Arbetet på måndagsförmiddagen.

”Om det gällde pengar skulle vi inte ha stått här. Men det handlar om säkerheten. Vi förare kan inte ha uppsikt över vad som händer i tåget samtidigt som vi kör”, sade hans kollega Sandra Jansson.

Sjödin och Jansson stod utanför Centralstationen i Stockholm under måndagen tillsammans med ett tiotal andra strejkande förare.

Seko stöder inte den vilda strejken

Fackförbundet Seko, som organiserar de flesta lokförarna hos MTR Pendeltågen, tar avstånd från strejken.

”Det här är ingenting som hör hemma på svensk arbetsmarknad”, sade fackförbundet Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson till DN.

”Vi utgår från att alla våra medlemmar går till jobbet om de inte är sjuka eller har beviljad ledighet. Vårt budskap är tydligt: delta inte i olovliga aktioner.”

Beslutet om den tre dagar långa vilda strejken fattades i fredags kväll vid ett möte med drygt 150 lokförare,

”Vi går ut i strejk med vetskapen om att vi är starka tillsammans, vi gör det för säkerheten, som för oss lokförare inom järnvägsbranschen alltid går först”, skrev strejkkommittén på Facebook tidigt på måndagsmorgonen.

Viss förståelse bland resenärerna

Den vilda strejken möttes inte med jubel från tågpendlarna i Stockholmsområdet men flera uttryckte sitt stöd för lokförarnas kamp för tågvärdarna.

Företrädare för MTR Pendeltågen var dock odelat negativa till den vilda strejken.

”Det här är en olaglig stridsåtgärd”, sade Joakim Sundh, vd i MTR Pendeltågen till SvT Stockholm.

Joakim Sundh anser att lokförarnas kollektivavtal innebär fredsplikt, de har inte rätt att strejka. MTR kommer att anmäla ärendet till Arbetsdomstolen.

Enligt MTR Pendeltågen var 66 lokförare av 144 som skulle tjänstgjort under måndagen hemma från jobbet. Hur många av dessa som gått ut i vild strejk, hur många som var sjuka eller vabbade var dock oklart.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) ansåg att de strejkande tar pendeltågsresenärna ”som gisslan”.

Trafikförvaltningen svarar men MTR tiger

Järnvägar.nu har ställt ett antal frågor till Trafikförvaltningen i Region Stockholm och till MTR Pendeltågen om rådande kaos i pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet. MTR Pendeltågen har valt att inte svara. Trafikförvaltningen svarar skriftligt.

Ersättningsbussar på några sträckor

SL satte under måndagen in bussar på flera sträckor, bland annat mellan Upplands Väsby och Akalla och mellan Södertälje och Telefonplan, men bussarna kunde endast ersätta en bråkdel av alla inställda tåg.

Storstockholms lokaltrafik (SL) uppgav på måndagen att det var stora störningar på grund av personalbrist med kraftigt oregelbunden trafik och inställda avgångar.

”Protestaktioner påverkar pendeltågstrafiken under måndagen. Välj om möjligt annan färdväg”, skrev SL på sin webbplats.

Resenärer som riskerar att bli mer försenade än 20 minuter kan få ersättning med upp till 1 315 kronor för resa med taxi, egen bil eller annat tågtrafikbolag som kör motsvarande sträcka.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm hade under måndagen inga samtal med de strejkande lokförare och det är oklart om det förekom några samtal mellan MTR och de strejkande.

44 procent av pendeltågen inställda i mars

Under mars månad var 7 526 avgångar av planerade 17 148 avgångar med SL:s pendeltåg inställda enligt uppgifter som SVT Nyheter Södertälje tagit fram. Det innebär att 44 procent av pendeltågen inte gick som planerat.

Utgifterna för förseningsersättning ökat kraftigt. I mars fick SL in 7 688 ansökningar om ersättning och många fler kom in efter månadsskiftet. Fram till 8 april hade drygt 2,6 miljoner kronor betalats ut till resenärer i förseningsersättning.

”Vi betalar MTR för att köra 100 procent pendeltågstrafik och inget annat”, sade trafikregionrådet Anton Fendert (MP), till SvT i mars. Då hade pendeltågstrafiken fungerat dåligt sedan mitten av december när sjukskrivningarna bland lokförarna inleddes.

Beslutet om att slopa tågvärdarna har utretts vid två olika tillfällen, före och efter regionvalet i september 2022, trots motstånd från lokförare och tågvärdar.

Beslutet berör cirka 350 tågvärdar. Från och med mars har hälften av alla pendeltåg i Stockholm körts utan tågvärdar.

Annons:

Beslut om fyraårig option i vår

Under våren ska Region Stockholm besluta om avtalet med MTR ska förlängas med fyra år efter 2026 i enlighet med det optionsavtal som finns mellan parterna.

Redan i mars pekade uttalanden från den politiska ledningen för trafiknämnden mot att en förlängning av avtalet är osannolik.

”Självklart ska vi ta situationen nu i vinter i beaktande”, sade trafikregionrådet Anton Fendert till DN. ”Både mitt och resenärernas tålamod med MTR är på bristningsgränsen.”.

Joakim Sundh, vd för MTR Mälartågen, sade vid samma tillfälle att MTR hade fullt fokus på att ”stötta alla lokförare”, bland annat genom extra utbildning och företagshälsovård, för att de skulle kunna återgå till arbetet och därigenom ”återupprätta förtroendet för pendeltågen”.

”Vi gör allt vi kan för att kunna erbjuda stockholmarna den allra bästa pendeltågstrafiken både i dag och många år framöver. Det är en nationell brist på lokförare vilket gör oss sårbara i situationer med ökade sjukskrivningar och frånvaro. Vi har därför initierat ett flertal egna lokförarutbildningar, där alla elever får lön, för att kunna råda bot på det problemet”, skrev Joakim Sundh i ett mail till DN i mitten av mars.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tre procent fler på Västtrafiks tåg 2019

Resandet med Västtrafiks tåg ökade med tre procent 2019 jämfört med året innan. Under året gjordes 20,2 miljoner resor med Västtågen. I pendeltågen ökade resandet med en procent medan resandet med regiontågen ökade med fem procent.

Nyhet

Ny lokverkstad i Hallsberg

Train Alliance bygger en ny lokverkstad på Rala-området i Hallsberg för Siemens Mobility. Verkstaden ska vara klar hösten 2023 och beräknas kosta 150 miljoner kronor.

Nyhet

Strid om banavgifterna

Transportstyrelsen kräver att Trafikverket höjer banavgifterna. Regeringen har nyligen beslutat om återbetalning av 1,37 miljarder kronor i banavgifter.

Nyhet

SJ kör nattåg Göteborg – Umeå

Annons:SJ kör nattåg från Göteborg och UmeåTrafikverket får 110 miljoner euro, motsvarande 1 175 miljoner svenska kronor, av EU-fonden för ett sammanlänkat Europa. 65 miljoner euro går till Västlänken och 45 miljoner euro till fordonsutrustning för ERTMS.Text: Ulf...