Annons:

Publicerad: 2024-06-24

ERTMS försenas igen

Inkopplingen av ERTMS på Malmbanan senareläggs tre–fyra månader på grund av återställningsarbetet efter vinterns tågurspårningar.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Ett av Railcares malmtåg för Kaunis Iron vid Stenbacken i juni 2019. Utbyggnaden av ERTMS på Malmbanan försenas och blir inte klar förrän nästa år.

”Återställningsarbetena på Malmbanan har pågått hela våren ända fram till i dagarna och då har vi inte kunnat jobba med förberedelserna för ERTMS-installationerna”, säger Emma Beijer, avdelningschef på Trafikverket.

Malmtågstrafiken på norra delen av Malmbanan har varit stoppad under sammanlagt 84 dygn sedan i december när ett malmtåg spårade ur 17 december i Vassijaure.

9 juni kunde godstrafiken återupptas sedan det uppstått solkurvor på den provisoriskt återställda sträckan mellan Kopparåsen och Vassijaure.

Persontågen som inte fått tillstånd att köra norr om Björkliden sedan i december trafikerar åter hela Malmbanan sedan 17 juni.

Spårbyte Gällivare–Harrå i sommar

Dessutom sker spårbyte 42 kilometer mellan Gällivare och Harrå under sommaren med start i morgon, 25 juni. I samband med spårbytet stoppas trafiken nattetid.

”Vi har beslutat att senarelägga inkopplingarna som skulle skett i maj och juni till september”, säger Emma Beijer. ”Störningarna för tågtrafiken har varit och blir väldigt omfattande och det är bättre än vänta några månader med ERTMS-inkopplingarna.”

ERTMS står för European Rail Traffic Management System.

De första inkopplingarna skulle ha ägt rum vid sex tillfällen maj-september mellan Gällivare och Riksgränsen.

Nu kommer styrområde Linaälv att kopplas in vecka 35, sista veckan in augusti, och styrområde Gällivare vecka 37, i mitten av september. Tågtrafiken kan återupptas vecka 36 respektive vecka 38.

Tågen ställs in när ERTMS kopplas in

All tågtrafik ställs in mellan Harrträsk, 13 kilometer sydost om Gällivare, och Råtsi strax sydost om Kiruna under dessa veckor. Det betyder att tåg inte kan gå till och från Gällivare men det kommer att vara möjligt att trafikera sträckan Boden-Luleå och Malmbanan norr om Kiruna samt sträckan Svappavaara-Kiruna.

Styrområde Kiruna kommer att kopplas in senare i höst, tidsplanen är ännu inte fastställd, och styrområde Björkliden, som omfattar den nordligaste delen av Malmbanan, kopplas troligen i början av nästa år.

”Vi vet att ändrade tidsplaner är påfrestande för tågtrafikbolagen men vi har med tanke på de ändrade förutsättningarna efter vårens återställningsarbeten och sommaren spårbyte försökt skapa en realistisk plan med hygglig framförhållning”, säger Emma Beijer.

Många olika hänsyn ska tas; återställningsarbetet ska ha slutförts, olika planerade förbättringsåtgärder ska genomföras, det behöver finnas tider i spår samtidigt som störningar för tågtrafiken ska minimeras.

”Spännande jobba mer ERTMS”

”Det är väldigt spännande att jobba med installation och inkoppling av ERTMS”, säger Emma Beijer. ”Det är ett ofantligt pussel som ska läggas.”

Annons:

Risk för fler signalfel

Införandet av det nya tågsäkerhetssystemet ERTMS i Sverige har skjutits upp flera gånger och det kommer inte att vara helt utbyggt förrän om 20–50 år. Nu måste Trafikverket rädda det äldre signalsystem.

Införandet av ERTMS i Sverige har flera gånger senarelagts och vid fastställandet 2022 av den gällande nationella transportplanen beslöt regeringen att halvera anslagen till Trafikverket för ERTMS-utbyggnaden, från 26,0 till 15,4 miljarder kronor under planperioden 2022–2033.

Trafikverket har varnat för att ERTMS inte kommer att vara helt utbyggt förrän om 20–50 år. Innan dess kommer dagens signalsystem att vara uttjänta.

Inom de närmaste fyra år räknar Trafikverket med att bygga ut ERTMS på större delen av Malmbanan, en liten del av Mittbanan, på Öresundsbron och på Tjust- och Stångådalsbanan, som i dag har ett unikt radioblocksbaserat signalsystem.

Kritik mot Trafikverket

Riksrevisionen har varit kritisk mot att Trafikverket inte har lyckats kvantifiera nyttorna med ERTMS och Trafikanalys har flera gånger påpekat brister i beslutsunderlagen för ERTMS-utbyggnaden.

”Trots att införandet av ERTMS är en stor investering saknas samlade effektbedömningar och den samhällsekonomiska analys som Trafikverket har hänvisat till i samband med byggstartsförslag för ERTMS-objekt var vid det aktuella tillfället inaktuell, irrelevant för objekten och baserad på föråldrade kalkylvärden och beräkningsförutsättningar”, skrev Trafikanalys sin en granskning av Trafikverkets byggstartsförslag 2021.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Pendeltågen går trots skyddsstopp

Skyddsombuden på fackklubbarna ST Pendeln och Seko Lok Pendeln lade på måndagsmorgonen ett skyddsstopp för pendeltåg utan tågvärd. MTR kunde bemanna de flesta tågen och trafiken fungerade.

Nyhet

All tågtrafik ställs in i norr

Det är förenat med stora risker att köra tåg i sträng kyla i väglöst land. Om spänningen försvinner i kontaktledningen blir tåget snabbt utkylda och det kan ta många timmar innan en evakuering kan inledas.

Nyhet

Mer livsmedel på tåg efter corona

En mycket liten del av de varor som säljs hos de fyra stora dagligvaruhandlarna har nått lager och logistikcenter med järnväg, Men en effekt av coronapandemin och svårigheterna att få lastbilstransporterna att fungera kan bli att mer varor körs med tåg.