Annons:

Publicerad: 2023-04-18

Trafikförvaltningen svarar men MTR tiger

Järnvägar.nu har ställt ett antal frågor till Trafikförvaltningen i Region Stockholm och till MTR Pendeltågen om rådande kaos i pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet. MTR Pendeltågen har valt att inte svara. Trafikförvaltningen svarar skriftligt.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Möte mellan två av SL:s X60-pendeltåg på Västra stambanan strax utanför Tumba.

Varför har det blivit så illa?

”Problemen i pendeltågstrafiken har sin grund i personalbrist hos MTR. Det har varit en akut lokförarbrist under mars, men det finns också koppling till den generella lokförarbristen i branschen. Det innebär förstås en extra sårbarhet och betyder också att situationen sannolikt kommer att vara knepig även på längre sikt. Samtidigt tror och hoppas vi att trafikleveransen successivt kommer att se bättre ut än den gjort hittills”, skriver Elin Lindström, presskommunikatör vid trafikförvaltningen.

”Vad gäller den mer långsiktiga förarbristen har våra trafikutövare ett stort ansvar för rekrytering och fortbildning, men vi arbetar också från trafikförvaltningens sida med att genom våra branschorganisationer hitta åtgärder och långsiktiga planer.”

Vems är ansvaret?

”Vi har beställt trafik från MTR som de har åtagit sig att utföra, men som de under mars månad inte har klarat att leverera. Där vilar självklart ett ansvar. Samtidigt är det här en stor och komplex fråga, inte minst om man tittar på lokförarbristen i stort, och det är därför svårt att bara peka på en enskild ansvarig.”

Vild strejk skapar kaos i SL-trafiken

Två tredjedelar av alla pendeltåg i Stockholmsområdet ställdes in i går, måndag, sedan en stor del av lokförarna gått ut i en vild strejk. Redan i mars var nästan hälften av tågen inställda när många lokförare sjukskrev sig.

Vad kan ni göra för att lösa problemet?

”Det finns tyvärr inte några enkla lösningar. SL arbetar, precis som andra kollektivtrafikhuvudmän i Sverige, utifrån att trafikutövarna har stort ansvar för trafikplanering och personalförsörjning. Vi kan agera utifrån våra avtal, genom uteblivna intäkter och viten och det gör vi också” skriver Elin Lindström.

”Det är viktigt att veta att det absolut inte är så att det ”lönar sig” att dra in trafik på det här sättet, utan det är ekonomiskt smärtsamt för trafikutövaren.”

När kan det vara löst?

”Vi kan inte i nuläget svara på den här frågan, utan behöver hänvisa den till MTR som har ansvar för trafik- och personalplanering.”

Hur mycket kostar detta Trafikförvaltningen/Regionen?

”Det är väldigt svårt att svara på. De direkta kostnaderna hamnar i första hand hos MTR, som både förlorar intäkter, betalar viten och behöver betala ut förseningsersättning till resenärerna. För SL:s del handlar den stora kostnaden sannolikt om att våra pendeltågsresenärer tappar förtroende för vår trafik, men det går inte att just nu räkna om det till en konkret kostnad.”

Annons:

Vilka viten har MTR Pendeltågen erlagt till Trafikförvaltningen?

”Viten sammanställs månadsvis och just nu håller vi på att kontrollera siffrorna för mars. Det betyder att vi inte har de uppgifterna färdiga ännu, utan det kommer att vara klart först längre fram i april. Det är också bra att ha med sig att viten endast är en del. Utöver viten drabbas MTR också av uteblivna intäkter för de avgångar som inte utförs.”

När fattas beslut om optionen för MTR Pendeltågen?

”Beslut om att förlänga, eller inte förlänga, avtalet med MTR Pendeltågen fattas på politisk nivå i trafiknämnden. Vi kan därför inte svara på det från trafikförvaltningens sida.”

Vad anser Trafikförvaltningen om lokförarnas vilda strejk som inleddes på måndagen?

”Vi kan tyvärr inte svara på frågor om den protestaktion som pågår, utan det är en fråga som ligger mellan MTR som arbetsgivare och deras arbetstagare”, skriver Elin Lindström, presskommunikatör vid trafikförvaltningen.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Goda tider för MTRX

SJ har ställt in en fjärdedel av alla snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg till 2 mars. Flixtrain har ställt in alla avgångar på obestämd tid. MTRX kör alla tåg och säljer biljetter till rekordhöga priser.

Nyhet

Dubblad tågtrafik i norr

Norrtåg vill fördubbla tågtrafiken till år 2040. Men långt dessförinnan krävs nya fordon som ersättning för Regina-tåg och gamla pendeltåg av typ X11 som Norrtåg i dag använder. Trafiken kan utökas 2027 med fem bättre begagnade tågsätt från Västtrafik.