Annons:

Publicerad: 2023-11-14

VR tar över X-tågen

VR Sverige tar över tågkörningen för X-trafik i juni 2025. VR vann upphandlingen med ett bud som var betydligt lägre än budet från nuvarande operatör Vy Tåg.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

I juni 2025 tar VR Sverige över körningen av X-tågen för Region Gävleborg. X-tåget X52 9053 på Norra stambanan vid Bollnäs i juli 2021.

Vy Tåg har ännu inte avgjort om företaget ska överklaga tilldelningsbeslutet. Avtalet mellan Region Gävleborg och VR Sverige vinner inte laga kraft förrän 17 november.

”Vi håller på att analysera tilldelningsbeslutet och bestämmer oss under veckan”, säger Dag Lokrantz-Bernitz, vd i Vy Tåg,

”Det finns inte en chans att få lönsamhet om man ska köra X-tågen med kvalitet med de ekonomiska villkor som anges tilldelningsbeslutet.”

Stor prisskillnad

Enligt Region Gävleborg tilldelades VR Sverige uppdraget efter företaget hade högst jämförelsetal utifrån beaktande av både anbudspris och kvalitet.

VR Sveriges anbudspris var 83 miljoner kronor per år.

Vy Tågs anbudspris var 102 miljoner kronor per år.

Vy Tåg erhöll högre poäng än VR Sverige i utvärderingen av erbjuden kvalitet.

”Båda anbudsgivarna erbjöd hög kvalitet men Vy Tåg erbjöd något högre kvalitet”, säger Andreas Eriksson, avdelningschef för X-trafik på Region Gävleborg.

”Sammantaget hade VR Sverige det bästa anbudet.”

900 Mkr på knappt tolv år

Kontraktsvärdet för de drygt elva åren uppgår till omkring 900 miljoner kronor.

Det var endast Vy Tåg och VR Sverige som lade anbud på trafiken.

”Vi hade hoppats på fler anbudsgivare men nu blev det bara två”, säger Andreas Eriksson.

Avtalet gäller från juni 2025 i elva och ett halvt år till december 2036.

”Vi brukar skriva avtal på tio år men nu blev det ytterligare halvtannat år för att nästa upphandling inte skal ske samtidigt som vi upphandlar busstrafiken i regionen”, säger Andreas Eriksson.

Regionaltågstrafik med Regina

X-tåg framförs på sträckorna Gävle–Sundsvall och Gävle–Ljusdal med nio två- och trevagnars Regina-tåg av typerna X50 och X52.

Trafiken omfattar cirka 1,6 miljoner tågkilometer per år och antalet resenärer är drygt en miljon per år.

Tågkompaniet har kört X-tågen sedan juni 2001 efter två upphandlingar av trafiken och en förlängning av det senaste avtalet.

”Vi är väldigt nöjda med hur Tågkompaniet och Vy Tåg skött trafiken under alla år”, säger Andreas Eriksson.

Annons:

Statliga norska NSB köpte Tågkompaniet 2006–2007. NSB bytte 2019 namn till Vygruppen och samtidigt blev Tågkompaniet Vy Tåg.

Om VR Sverige tar över körningen av X-tågen från juni 2025 kommer Vy Tåg trots detta att behålla huvudkontoret i Gävle.

Vy Tåg blir kvar i Gävle

”Gävle blir kvar även som åkstation för nattågen till och från övre Norrland”, säger Dag Lokrantz-Bernitz.

Avtalet mellan VR Sverige och Region Gävleborg omfattar både drift och underhåll. Det är det andra stora tågavtalet som VR Sverige tilldelats efter att VR i Finland förvärvade bolaget som då hette Arriva Sverige från tyska DB 1 juli 2022.

VR Sverige vill inte kommentera tilldelningen förrän avtalsspärren löpt ut 17 november utöver vad som sagts i ett pressmeddelande.

”För VR är detta en intressant affär då vi för närvarande etablerar oss i regionen med Tåg i Bergslagen (TiB) och nu får möjlighet att utöka vår verksamhet i Gävle i och med X-tåg. Vår lösning för X-tåg ger en resursstark lokal verksamhet med samordningseffekter med TiB avseende både drift och underhåll”, säger Johan Oscarsson, vd för VR Sverige AB, enligt pressmeddelandet.

”Betraktar det som verksamhetsövergång”

”När det gäller personalövertag från befintlig operatör är detta inte kravställt i upphandlingen men vi kommer betrakta det som verksamhetsövergång och ser fram emot att välkomna nya medarbetare.”

VR Sverige är ett helägt dotterbolag till VR Group i Finland där finska staten är huvudägare.

VR Sverige ansvarar för trafiken med Pågatågen i södra Sverige på uppdrag av Skånetrafiken, för trafiken med Östgötapendeln på uppdrag av Östgötatrafiken. I Stockholm kör VR buss, spårvagn och lokaltåg på uppdrag av SL.

I december i år tar VR Sverige över tågkörningen för Tåg i Bergslagen efter SJ.

Företaget har 3 000 anställda.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

VR tar över efter SJ

VR Sverige kommer att köra tågen för Tåg i Bergslagen (TiB) från december nästa år och i minst tio år. Avtalet är värt 3,9 miljarder kronor.

Nyhet

Trafikförvaltningen svarar men MTR tiger

Järnvägar.nu har ställt ett antal frågor till Trafikförvaltningen i Region Stockholm och till MTR Pendeltågen om rådande kaos i pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet. MTR Pendeltågen har valt att inte svara. Trafikförvaltningen svarar skriftligt.

Nyhet

Svensk godsvagn orsakade förödelse

10 augusti i år spårade godståg 45016 ur i Gotthardstunneln sedan delar av ett hjul i den elfte vagnen, en godsvagn registrerad i Sverige, slitits sönder. Tunneln har, snart fyra månader senare, begränsad framkomlighet.