Annons:

Publicerad: 2022-02-07

Tågab tar över Specialvirke

Tågab har tagit över transporterna för Specialvirke till en lång rad svenska pappersbruk och sågverk sedan CFL Cargo beslutat sig för att sluta med virkestransporter.

Text: Ulf Nyström Foto: Björn Sedin, Kasper Dudzik

Tågab hyr 187 401 av Railpool för transporterna för Specialvirke. Det lastade tåget ska strax avgå från Axmarby på Ostkustbanan.

Annons:

”Det är transporter till bruk och sågverk från Karlskrona i söder till Kalix i norr”, säger Lars Yngström, vd i Tågab. Det är ett omfattande och lite komplicerat upplägg som kräver mycket planering.”

Uppdraget är värt cirka 20 miljoner kronor per år.

Tågab hyr ett Traxx-lok, 187.401, av Railpool, samma lok som CFL Cargo tidigare hyrde, och ett antal lokförare i Tågab håller nu på att lära sig hantera det nya loket och lära sig hitta till alla lastplatser och alla mottagare.

Traxx-loket har en dieselmotor på 230 kW som gör att det kan köras kortare sträckor på icke-elektrifierade spår, till exempel på lastnings- och lossningsplatser.

Vagnarna hyrs av Wascosa, ursprungligen anskaffade av Rush Rail som gick i konkurs i december 2016, och på senare år använda av CFL Cargo.

Vi kompletterar de stora transportuppläggen som bland andra Trätåg, Hector Rail och Green Cargo kör

 

Anders Carlsson, vd i Specialvirke

Tågab ska hyr Rc4-lok

Enligt uppgift kommer Tågab även att hyra ett Rc4-lok med ETCS för virkestransporter mellan Norge och Husum norr om Örnsköldsvik.

Specialkvirke upphandlar transporterar virke från 15 lastplatser i södra och mellersta Sverige till ett antal pappersbruk i norra Sverige.

”Vi kompletterar de stora transportuppläggen som bland andra Trätåg, Hector Rail och Green Cargo kör”, säger Anders Carlsson, vd i Specialvirke. ”Vi ser till att det går att transportera virke till och från platser där det inte annars hade varit möjligt.”

Specialvirke kör med hjälp Tågab från bland annat Uppsala, Hällefors, Storå, Arvika, Katrineholm, Laxå, Boxholm, Lessebo, Nybro, Karlskrona, och Hässleholm till bland andra Metsä Board i Husum, Domsjö, Mondi Dynäs, SCA i Östrand.

”Tågen går året runt men det är ju långt mellan lastnings- och lossningsplatser så det blir 160-180 omlopp per år”, säger Anders Carlsson.

CFL Cargo på väg mot norr med 187 400 som dragkraft i Söråker nordost om Timrå sent om aftonen 11 juli 2021.

1 300 kubikmeter virke per tåg

Varje tåg rymmer 1 300 kubikmeter rundvirke vilket innebär att Tågab nu kommer att köra drygt 200 000 kubikmeter virke per år.

CFL valde att frånsäga sig uppdraget att köra för Specialvirke efter fyra år.

”Vi beslutade att dra oss ur den marknaden”, säger Mikaela Schön, trafikchef på CFL Cargo. ”Vi körde mest container- och trailertransporter och kände att vi borde koncentrera oss på dessa.”

”Uppdraget för Specialvirke innebar transporter över stora delar av landet och det blev svårt för våra förare med linjekännedom och kunskaper om regler och rutiner på alla lastnings- och lossningsplatser.”

CFL Cargo som bland annat kör kombitågen mellan insjön och Göteborg Skandiahamnen samt mellan Nässjö och Skandiahamnen har under den senaste tiden fått utöka trafiken.

”Vi kör nu sju dagar i veckan mellan Insjön och Skandiahamnen, enstaka dagar två omlopp, och fem-sex dagar i veckan i stället för fyra mellan Nässjö och Skandiahamnen”, säger Mikaela Schön.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Notis

Ny tågpendel mellan Piteå och Göteborg

Träfraktkontoret i Göteborg och dotterbolaget TFK Logistics har etablerat en järnvägspendel mellan Piteå och Göteborgs Hamn. Det innebär att företag i Norrbottenregionen säkrat en effektiv och klimatsmart transportlösning till och från marknader runt om i världen.

Nyhet

SJ går som tåget

Ett havererat X2000-tåg, massiva förseningar och många inställda tåg drog ner resultatet för SJ under fjärde kvartalet förra året. Men helåret gav en halv miljard i vinst.

Nyhet

Oro för trängsel i sommartrafiken

Midsommar är normalt en av de största resehelgerna i Sverige. Men i år är flygtrafiken så gott som inställd och tågtrafiken mer än halverad. Oron för trängsel och spridning av coronavirus är stor.