Annons:

Publicerad: 2024-01-31

Tre miljoner ton malm väntar på tåget

I bästa fall öppnas Malmbanan väster om Kopparåsen för trafik 4 februari. Men hårda vindar kan försena återställningsarbetet ytterligare några dygn. Tre miljoner ton järnmalm till ett värde av fem miljarder kronor lagras nu i Kiruna och Svappavaara.

Text: Ulf Nyström

Stoppet på Malmbanan innebär att högarna med malmpellets i Kiruna och Svappavaara växer för varje dag som går. Nu omfattar de totalt tre miljoner ton. Foto: David Björnström/LKAB

Annons:

”Vi ligger i startgroparna och kör igång så fort Trafikverket ger klartecken”, säger Linda Bjurholt, logistikchef på LKAB.

Strax före klockan 17 söndag 17 december förra året spårade tio–tolv vagnar i LKAB:s malmtåg 9914 ur i Vassijaure. 

Vid urspårningen uppstod stora skador på snögalleriet strax väster om Vassijaure station. Många av de urspårade vagnarna demolerades och kommer att skrotas.

25 000 betongsliprar förstörda

Under de följande dagarna visade det sig 15 kilometer spår och två spårväxlar också var skadade. En eller flera hjulpar i malmtåget hade spårat ur redan i Tornehamn och slagit sönder 25 000 betongsliprar och skadat rälerna på en del av sträckan.

Sedan Statens Haverikommission besiktigat olycksplatsen och tagit hand om delar av hjul och räler lämnades röjningsmedgivande strax före jul.

Sedan dess har Trafikverkets entreprenör arbetat för att tågtrafiken ska kunna återupptas.

”Vi har jobbat dygnet runt så länge väder och vind tillåtit”, säger Simon Sunna, sektionschef Järnväg Nord på Trafikverket.

Låga temperaturer och hårda vindar

”Det har varit en ovanligt kall och blåsig vinter. Vi har haft ner till 39 minusgrader och upp till 30 meter per sekund så vissa dagar har det helt enkelt inte gått att arbeta.”

Vid urspårningen 17 december förstördes betongsliprar på en sträcka av 15 kilometer från Tornehamn till 200 meter väster om Vassijaure driftplats.

Dessutom förstördes två spårväxlar i Vassijaure, fem–sex kilometer räler skadades, snögalleriet strax väster om Vassijaure demolerades fullständigt och tre kontaktledningsstolpar i galleriet knäcktes.

”Den tyngsta uppgiften har varit att byta 25 000 betongsliprar i kylan och blåsten”, säger Simon Sunna.

Sliprar från Gällivare och Långviksmon

7 000 sliprar har hämtats från ett upplag i Gällivare, där sliprar som skulle använts vid sommarens spårbyten förvarats, och 18 000 sliprar har körts på lastbil de 82 milen från betongfabriken i Långviksmon söder om Vännäs.

Två spårväxlar levererades från Vossloh och 5 000–6 000 meter 60 kilos-räler i 60 meterslängder från Trafikverket i Sannahed strax norr om Hallsberg.

60–100 man från BDX, som har underhållsansvaret för Malmbanan, och ett antal underentreprenörer har tidvis jobbat dygnet runt med återställningsarbetena.

”Nu återstår slutspurten med montering av kontaktledningsstolpar i Vassijaure, inläggning av de sista rälerna, spårriktning och inmätning av fria rummet på hela sträckan”, säger Sinom Sunna.

”Jag hoppas vi kan vara klara på söndag men jag vågar inte lova någonting. Det har varit bistert väder i början av veckan.”

Haverikommissionen utreder olyckan

Statens Haverikommission utreder tågurspårningen.

”Vi var på plats och gjorde observationer och mätningar och vi tog med oss delar av hjul och räler som vi bedömde var intressanta att underäska närmare”, säger utredningsordförande Jonas Bäckstrand.

”Vi avvaktar nu resultatet av de metallurgiska undersökningarna samtidigt som vi genomför intervjuer.”

Jonas Bäckstrand hoppas ha en slutrapport klar om cirka nio månader, hösten 2024.

”Men redan i sommar kan en analys och vissa preliminära slutsatser vara klara”, säger han.

Urspårning i Tornehamn

De förstörda sliprarna och skadade rälerna tyder på att en malmvagn spårat ur med en eller flera hjulaxlar i Tornehamn och att vagnen gått urspårad ända till västra utfarten från Vassijaure driftplats.

”Om det är ett rälsbrott eller en skada på ett hjul eller en hjulaxel som lett till urspårningen återstår att utreda”, säger Jonas Bäckstrand.

Jan Moström, vd i LKAB, och Kajsa Torneus, projektchef på BDX, besökte Kopparåsen 11 januari. Foto: David Björnström/LKAB
Guldvagnen, vagn nummer 1 000 av 1 200 malmvagnar modell F050 som LKAB använder för pelletstransporterna. LKAB har beställt ytterligare 100 malmvagnar av Kiruna Wagon. Foto: Fredric Alm

LKAB tog efter olyckan alla malmvagnar med hjul från samma batch, samma gjutning, ur trafik för kontroll. Inga defekter hittades på de 40 hjulen.

Sedan olyckan har LKAB lagrat all järnmalm som upparbetats till pellets. Lagren omfattar nu 2,5 miljoner ton pellets i Kiruna och 0,5 miljoner ton i Svappavaara.

Fem miljarder kronor i förlorade intäkter

Stoppet för malmtransporterna till Narvik innebär att LKAB gått miste om intäkter på fem miljarder kronor.

”Trafikverket och entreprenörerna har gjort ett jättejobb med reparationerna och det är självklart att säkerheten går först. Vi ber till vädergudarna att snöstormen blir lindrigare än prognoserna pekat på”, säger Linda Bjurholt på LKAB.

”Vi hoppas fortfarande att trafiken kan komma igång på söndag men om det blir en eller två dagar senare på grund av det hårda vädret får vi acceptera det.”

Dålig kapacitet för extratåg

Hon tror det blir svårt att köra extratåg för att transportera både den dagliga produktionen av malmpellets och de mängder som lagts på hög sedan mitten av december.

De krävs 400 tåg med vardera 68 lastade malmvagnar för att förflytta de gigantiska högarna med järnmalmspellets till Narvik.

”Malmbanan har begränsad kapacitet och vi har ett begränsat antal lok och vagnar”, säger hon.

Brist på lok och vagnar

”Våra lok genomgår för närvarande modernisering och antalet lok tillgängliga för trafiken är mindre än vanligt. Vi har beställt ytterligare 100 malmvagnar av Kiruna Wagon men i väntan på dem är transportkapaciteten inte tillräcklig.”

De återkommande avbrotten i trafiken under sommarmånaderna för olika underhållsarbeten på Malmbanan minskar också möjligheterna att köra i kapp 50 dagars uppehåll i transporterna.

”Men vi diskuterar med Trafikverket och entreprenörerna hur tiderna för banunderhållet kan förkortas så vi hinner köra fler tåg under sommarmånaderna”, säger Linda Bjurholt.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Tågstopp ett år på Bohusbanan

Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla C på Bohusbanan ställs in ett år. De tio tunnlarna på sträckan renoveras och kontaktledningsanläggningen byts ut. Totalkostnad drygt 600 miljoner kronor.

Nyhet

Ny tågdepå i Hässleholm

Om två veckor, 29 maj, invigs den nya tågdepån i Hässleholm, en av de största i Sverige. Här ska de 111 Öresundstågen städas, tvättas och underhållas. Kostnaden för depån blir 1,5 miljarder kronor.

Nyhet

Coronaviruset ger fler kombitåg

Annons:Coronaviruset ger fler kombitågSpridningen av coronaviruset och stängningen av många fabriker tycks inte drabba de svenska godstågsbolagen så hårt som väntat. I stället ökar kombitrafiken på järnväg märkbart.Text: Ulf Nyström Foto: Kasper DudzikEtt BLS...

Nyhet

Tung start för MTR i Mälardalen

Över 2 000 inställda tåg och fler än vart femte tåg försenat. De första månaderna med MTR i den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen har inte varit någon succé