Annons:

Publicerad: 2020-06-30

20 år med Öresundsförbindelsen

134 år efter den första ansökan men flera månader för tidigt invigdes Öresundsförbindelsen för 20 år sedan. Trafiken har växt snabbare än någon kunde ana och nu utreds fler fasta förbindelser över eller under Öresund.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Öresundsbron en sommarkväll i juni 2020.

Drömmen om en fast förbindelse över eller under Öresund är nästan lika gammal som järnvägen i Sverige och betydligt äldre än massbilismen. 1866 inkom en ansökan om ”anläggande av järnbana under Öresund” till svenska och danska myndigheter.

Det skulle dröja 134 år innan den drömmen förverkligades.

När engelsmän och fransmän beslutat om och börjat bygga järnvägstunneln under Engelska kanalen och danskarna beslutat om och börjat bygga den kombinerade väg- och järnvägsbron och järnvägstunneln över och under Stora Bält kom svenska och danska regeringen 1991 överens om att bygga en fast bro- och tunnelförbindelse över och under Öresund.

Komplicerad förlossning

Men det var ingen lätt födelse för det stora projektet.

Georg Andersson, som var riksdagsledamot för socialdemokraterna 1971-1995 och kommunikationsminister 1989-1991, minns striderna:

”Jag fick ärva striden kring den fasta förbindelsen över Öresund från Sven Hulterström och det var sannerligen en känslig fråga. Broderskapsrörelsen, där jag var ordförande, tog ställning för en järnvägstunnel Helsingborg-Helsingör. Ställningarna i rådslagsgruppen var helt låsta och stämningarna hätska. När jag i en tidningsintervju avfärdade tunnelalternativet av ekonomiska skäl för att nå ett beslut i frågan, partistyrelsen hade inte vågat ta ställning, krävde man min avgång som ordförande för broderskaparna. I april tog så äntligen partistyrelsen med kraftig majoritet ställning för en bro och strax därpå riksdagsgruppen och på hösten sade också partikongressen ja.

Förhandlingarna med danskarna var besvärliga och drog ut på tiden med efter ett nyval i Danmark drevs frågan mot en lösning av den nya trafikministern Kaj Ikast från de konservative. Natten till 19 mars 1991 var avtalet i princip klart och kunde föreläggas vårriksdagen som godkände avtalet om en bro och en tunnel mellan Malmö och Köpenhamn med klara röstsiffror. Avtalet skrev högtidligen under i augusti, några veckor före valet.

Man måste ju säga att bron blev fantastiskt bra, man höll tidsplanen för bygget, det blev billigare än beräknat, de befarade miljöstörningarna som senare fick Olof Johansson att avgå ur den borgerliga regeringen har knappt varit mätbara och resandet på bron ökar stadigt.”

Ett Öresundståg är på väg till Danmark en kväll i juni 2020.

Annons:

Avtalet mellan Sverige och Danmark om att bygga den fasta förbindelsen över och under Öresund undertecknades av Andersson och Ikast 24 augusti 1991.

Två år senare togs de första spadtagen i Danmark och ytterligare två år senare, 15 augusti 1995, inleddes byggandet av bron på allvar med muddringsarbetena.

Öresundsförbindelsen skulle enligt överenskommelsen bli en kombinerad järnvägs.- och landsvägsförbindelse med anslutningar till de nationella järnvägs- och motorvägsnäten. Förbindelsen skulle avgiftsfinansieras med betalning per passage för landsvägsfordon och en årlig avgift för tågtrafiken.

Hätska diskussioner om miljön

I Sverige diskuterades riskerna för miljön med fokus på vattengenomströmningen i Öresund och bilavgaserna. Den ökande biltrafiken skulle kompenseras med satsningar på järnvägen, bland annat skulle Blekinge Kustbana Kristianstad-Karlskrona och linjen Malmö-Ystad elektrifieras.

De svenska landanslutningarna utfördes av Svensk-Danska Broförbindelsen (Svedab) som ägdes av Banverket och Vägverket och de danska landförbindelserna av AS Øresund.

Öresundsbrokonsortiet äger förbindelsen och ansvarar sedan invigningen för drift, underhåll och förvaltning. Konsortiet ägs av svenska staten genom Svedab och den danska staten genom AS Øresund.

Alla delar av bygget av Öresundsförbindelsen gick snabbt och utan nämnvärda störningar.

Redan 1998 invigdes den dubbelspåriga järnvägen till Kastrup, motorvägen var klar ett år tidigare. Nära nedfarten mot väg- och järnvägstunneln mot Pepparholmen anlades en stor tågdepå.

På den svenska sidan byggdes järnväg mellan bron och Kontinentalbanan vid Fosieby. Samtidigt inleddes planeringen för en järnvägstunnel under centrala Malmö, Citytunneln, som stod klar i december 2010.

Invigning 1 juli 2000

I augusti 1999 kunde kronprinsessan Victoria av Sverige och kronprins Frederik av Danmark omfamna varandra när sista brospannet sätts på plats och 1 juli 2000 invigdes Öresundsförbindelsen av kung Carl XVI Gustaf och drottning Margrethe II vid en högtidlig ceremoni vid Lernacken.

Den fasta förbindelsen var klar flera månader tidigare än beräknat vilket medförde problem för järnvägstrafiken eftersom de flesta Öresundstågen inte hade hunnit levereras.

Öresundsförbindelsen kostade drygt 20 miljarder kronor i enlighet med kostnadsberäkningarna när bygget inleddes.

Till den kostnaden kommer anslutningar på land för runt tio miljarder kronor fram till år 2000 och senare knappt nio miljarder kronor för Citytunneln.

2019 gjordes drygt 11 miljoner enkelresor med persontåg och 7 454 231 fordon passerade över bron

X31K 4327 har precis passerat Öresundsbron och skymtar fram vid brofästet på Pepparholm i juni 2006

Viktiga datum för Öresundsförbindelsen


23 mars 1991
Sverige och Danmark skriver en avsiktsförklaring om Öresundsförbindelsen.

24 augusti 1991
Kommunikationsminister Georg Andersson och trafikminister Kaj Ikast skriver under ett regeringsavtal om att bygga en fast förbindelse över Öresund.

16 september 1993
Arbetet med de danska landanläggningarna börjar.

17 juni 1994
Centerledaren Olof Johansson avgår som miljöminister i protest mot att den borgerliga regeringen sagt definitivt ja till brobygget.

15 augusti 1995
De första muddringsarbetena inleds i Öresund.

20 december 1995
509 personer med var sin spade inleder åtminstone symboliskt bygget av Öresundsbron med de första spadtagen tas på Lernacken i Malmö.

1 april 1997
Det första fundamentet till högbrodelens pyloner bogseras från Malmö och placeras i ett 17 meter djup grop på havsbotten.

8 augusti 1997
Det första av 20 tunnelelement sänks ned i en muddrad ränna i Drogden.

27 september 1997
Den nya motorvägen till Köpenhamns flygplats invigs. Ett år senare invigs järnvägen från København H till Kastrup.

16 mars 1999
Sista metern av sänktunneln gjuts och den första bilen kör till Pepparholm.

14 augusti 1999
Kronprinsessan Victoria av Sverige och kronprins Frederik av Danmark är hedersgäster när sista brospannet sätts på plats.

9–12 juni 2000
80 000 människor cyklar, åker rullskridskor, springer eller går över Öresundsbron.

17 juni 2000
De svenska landanläggningarna invigs.

1 juli 2000
Kung Carl XVI Gustaf och drottning Margrethe II inviger bron vid en högtidlig ceremoni vid Lernacken.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

SJ i protest mot regeringen

SJ och MTRX protesterar mot förslaget från regeringen att begränsa antalet resenärer på tåg som körs 150 kilometer eller längre. Orimligt, tycker SJ. Regeringen erbjuder varken dialog eller stöd, tycker MTRX.

Nyhet

Första skidtåget till Alperna

Natten fredag-lördag kördes det första reguljära skidtåget från Sverige till Alperna på årtionden. Snälltåget med åtta vagnar medförde 285 resenärer till flera skidorter i Österrike.

Nyhet

Åter X2000 till Köpenhamn

Efter ett och ett halvt år återupptar SJ förbindelserna med X2000 mellan Stockholm och Köpenhamn. Men det dröjer troligen länge innan tågen börjar rulla över gränsen mellan Sverige och Norge.