Annons:

Publicerad: 2020-08-28

610 miljoner kr i EU-bidrag

Sverige får 59 miljoner euro, motsvarande ca 610 miljoner kronor, i EU-bidrag till fyra järnvägsprojekt. De största delarna går till fyrspårsutbyggnaden Flackarp-Arlöv och Västlänken genom Göteborg.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Utbyggnaden till fyra spår Malmö-Lund är ett av de projekt som tilldelats EU-medel. På kvällen den 18 augusti, en av de sista trafikdagarna på gamla spåret, är DB 185.328 på väg söderut med ett containertåg vid Hjärup. Till höger ligger de tillfälliga spåren runt byggplatsen redo för inkoppling.

Annons:

Det är naturligtvis oerhört värdefullt att EU bidrar till flera järnvägsprojekt i Sverige.

 

Per-Olof Lingvall, Trafikverket, nationell koordinator för EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility (CEF).

“Det är naturligtvis oerhört värdefullt att EU bidrar till flera järnvägsprojekt i Sverige”, säger Per-Olof Lingvall på Trafikverket, nationell koordinator för EU:s stödsystem för ett sammanlänkat Europa, Connecting Europe Facility (CEF).

Totalt satsar EU i år 750 miljoner euro på finansiering av ”högpresterande, hållbara och sammankopplade transeuropeiska transportnät”.

Bidrag till fyra projekt

De fyra svenska projekten som beviljats anslag är:

  • Utbyggnad till fyra spår av järnvägen mellan Flackarp och Arlöv.
    Åtgärderna innefattar ombyggnad av plattformar i Burlöv, Åkarp och Hjärup, ombyggnad av järnvägsbro i Alnarp, byggande av cykelvägar samt bullerreducerande åtgärder.  Målet är att höja kapaciteten på Södra stambanan och eliminera flaskhalsar, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten.  Medfinansiering från EU: 23 640 000 euro, motsvarande ca 244 miljoner kronor.
  • Byggande av 560 meter järnvägstunnel och 130 meter servicetunnel i etappen Kvarnberget inom projektet Västlänken i Göteborg. Syftet är att öka kapaciteten i pendel- och regionaltågstrafiken i Göteborgsområdet. Medfinansiering: 22 108 104 euro, motsvarande cirka 228 miljoner kronor.
  • En järnvägsutredning för 40 kilometer dubbelspår mellan Gävle och Kringlan på Ostkustbanan. Anslaget ska finansiera upprättandet två järnvägsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och projektledning för sträckan. Syftet är att utreda samhällsekonomiska effekter och övriga effekter på miljö, klimat och tillgänglighet för sträckan. Medfinansiering: 3 550 000 euro motsvarande cirka 37 miljoner kronor.
  • Medfinansiering av prototypinstallation av ERTMS fordonsutrustning i Sverige 2020-2023 inklusive upphandling, typinstallationer, tester, godkännanden och certifiering av ERTMS fordonsutrustning. Trafikverkets åtagande i projektet är att koordinera bidragshanteringen från EU. Den del av installationskostnaden som inte betalas av EU, betalas av respektive part. Medfinansiering: 9 300 000 euro, motsvarande cirka 96 miljoner kronor.

Parter i ERTMS-projektet är Trafikverket, Transitio, Investment AB Bure, LKAB, MTR Express, Nordic Re-finance, Region Stockholm, Tågåkeriet i Värmland AB (Tågab), Västtrafik, Östgötatrafiken och Green Cargo.

”Utfallet av den senaste ansökningsomgången i CEF visar att Trafikverket har projekt som EU är villiga att medfinansiera”, säger Per-Olof Lingvall. ”Vi har lyckats få bidrag både till stora pågående byggprojekt, till strategiska studier samt bidrag till ERTMS-projektet”.

Enbart projekt som finns med i Nationell Infrastrukturplan och redan är fullt finansierade kan ansöka om och bli beviljade medfinansiering från EU-fonden CEF.

Tre projekt fick avslag

Tre projekt där Trafikverket ansökt eller ingått som partner fick avslag på sina ansökningar: Höghastighetsjärnvägar Hässleholm – Lund och Göteborg – Borås, förberedande studier för Norrbottniabanan, sträckan Skellefteå – Luleå, och farledsfördjupning till Göteborgs hamn.

”De tre projekten hade enligt EU inte kommit tillräckligt långt”, säger Lingvall. ”Vi kommer att återkomma med ansökningar i höst inför nästa års fördelning av EU-bidrag.”

Utlysningar inom ramen för CEF-fonden görs normalt årligen och omfattar alla trafikslag inklusive logistik, intelligenta transportsystem och alternativa drivmedel.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Nytt växlingslok till Sverige

Om en månad får Nordic Re-Finance sitt första lok från den italienska fordonstillverkaren SVI. Det är ett treaxligt diesellok för växling och kommer att användas på kombiterminalen i Malmö.

Nyhet

Tre nya kombitåg på två månader

Logistikföretaget GDL börjar efter nyår trafikera Jönköping-Göteborg med en ny kombipendel efter en schism med Green Cargo. CFL Cargo kommer att sköta tågdragningen. Men Båramopendeln Vaggeryd-Göteborg blir kvar.

Debatt

Kom till rätta med banunderhållet

De senaste veckornas stora tågförseningar är främst orsakade av akuta spårreparationer utanför Flen och Nässjö på Västra och Södra stambanan. Även om rälssprickorna uppstått som ett akut problem är de dessvärre symtomet på decennier av eftersatt järnvägsunderhåll.

Nyhet

1,4 miljarder kr till Green Cargo

Godstågsbolaget Green Cargo föreslås få 1,4 miljarder kronor i kapitaltillskott av ägaren, staten. Därmed undanröjs hotet om att Green Cargo inom kort skulle tvingas upprätta en kontrollbalansräkning och att det på sikt skulle behöva begära sig i konkurs.