Annons:

Publicerad: 2020-08-20

720 miljoner över hela landet

Regeringen föreslog i maj 720 miljoner kronor extra på järnvägsunderhållet 2020. Trafikverket har i sommar beslutat att använda pengarna för förstärka basunderhållet och öka reinvesteringarna över hela landet.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Spårbyteståget på Haparandabanan med två diesellok G 1206 främst.

Annons:

Vi säkrar resurser till alla befintliga kontrakt för det löpande basunderhållet och pågående reinvesteringar.

 

Malin Holen, chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket

Extraanslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget godkändes av riksdagen i juni.

”Vi säkrar resurser till alla befintliga kontrakt för det löpande basunderhållet och pågående reinvesteringar”, säger Malin Holen, chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket.

Enligt Holen finns behov av utökade medel för att möjliggöra fler arbeten under innevarande period inom befintliga baskontrakt. Dessa är spridda över hela landet.

”Vi kan genomföra såväl planerade som extra åtgärder inom gällande kontrakt med våra entreprenörer samtidigt som sysselsättningen i branschen upprätthålls”, säger Holen.

”Vi byter ut slitna järnvägsanläggning i ökad takt, vi förstärker underhållet av spårväxlar, genomför byten av sliprar och räler, och genomför siktröjning i plankorsningar.”

Spårbyte på Haparandabanan juni 2009. Traversen transporterar nya slipers från transportvagnar till spårbytesmaskin och tar de gamla från befintliga spåret i retur.

De sedan länge planerade spårbytena Borås-Hillared och Älmhult-Olofström hade troligen inte kunnat genomföras om regeringen inte satsat extra på järnvägsunderhållet.

Persontågstrafiken har minskat kraftigt och godstågstrafiken blivit något glesare under coronapandemin. Det medför att de banavgifter som tågtrafikföretagen betalar till Trafikverket, och som går till underhåll av järnvägarna, blir väsentligt lägre i år än under de senaste åren.

Extraanslaget från staten innebär att Trafikverket i stället kan satsa mer på underhåll och reinvesteringar i år än under föregående år.

På grund av den kraftiga minskningen av persontågstrafiken kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning.

Riksdagen beslutade i juni om de ökade medlen för vidmakthållande av järnvägar och vägar: 720 miljoner kronor för järnvägsunderhåll och 300 miljoner kronor för vägunderhåll.

Med extraanslagen blir den planerade verksamhetsvolymen för underhåll 2020 cirka 8,5 miljarder kronor på järnväg och 9,0 miljarder på väg.

Enligt den nationella planen för infrastrukturen som gäller åren 2018-2029 ska underhåll och reinvesteringar i järnvägarna öka ytterligare de närmaste åren.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Rekordvinst eller inte

Tack vare återbetalningen av en stor del av banavgifterna och miljökompensationen kan Green Cargo redovisa nästan en halv miljard kronor i vinst. Men utan återbetalning och kompensation hade det blivit förlust.

Nyhet

Vätgas framtiden på Inlandsbanan

Kanske var det framtiden som var synlig mellan Östersund och Lit på Inlandsbanan i veckan. Alstom visade upp iLint som i serieutförande ska klara 1 000 kilometer på en tankning. Men klimatneutrala resor är inte billiga.