Annons:

Publicerad: 2023-10-03

SJ kör fler tåg

SJ kan öka trafiken på flera linjer när nya tidtabellen träder i kraft 10 december. Bristen på lokförare är allt mindre besvärande och SJ har gott om lok och vagnar.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

SJ fördubblar 10 december tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala. Ett SJ-tåg med Rc-lok i båda ändarna anländer till Uppsala C i juli 2021.

Annons:

Från 10 december fördubblas i stort sett trafiken mellan Stockholm och Uppsala från 17 till 33 avgångar i varje riktning per dygn och mellan Gävle och Linköping via Uppsala och Stockholm från sju till tolv avgångar i varje riktning.

”Vi har nu så många lokförare att vi klarar en kraftigt utökad trafik”, säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

”Vi har lyckats behålla de allra flesta av våra lokförare och vi tar emot nya lokförare från SJ:s förarutbildning och från andra utbildningsanordnare.”

”Vår ambition är att köra så mycket tåg vi kan för att möta den stora efterfrågan på tågresor.”

Direkttåg Stockholm–Uppsala

SJ kommer att köra många av tågen mellan Stockholm och Uppsala direkt utan uppehåll. Restiden blir 33 minuter.

”Många resenärer har efterfrågat direkttåg”, säger Jan Kyrk.

”De tycker det är störande med på- och avstigande under resans gång.”

Tågen mellan Stockholm och Uppsala körs som loktåg medan tågen mellan Gävle och Linköping körs med dubbeldäckaren X40.

Fem av de tolv tågen mellan Gävle och Linköping utgår från respektive fortsätter till Ljusdal.

Utökad trafik Stockholm–Västerås och Örebro–Göteborg

Trafiken mellan Stockholm och Västerås utökas med två tågpar och trafiken mellan Örebro och Göteborg med tre tågpar.

Det innebär att SJ från 10 december kör 30 tåg i varje riktning på vardagar mellan Stockholm och Västerås varav 18 går till eller kommer från Örebro varav 14 körs till och från Göteborg.

Ett par av tågen till och från Göteborg ersätter Västtrafiks regionaltåg mellan Göteborg och Skövde.

Loktåg Stockholm–Dalarna

Antalet tågpar mellan Stockholm och Dalarna utökas från åtta till nio. Men samtidigt ersätts avgångarna med snabbtågen X55 av loktåg vilket innebär enklare servering och ibland ingen bistro alls.

Gångtiderna blir i stort sett oförändrade eftersom det endast är på kortare sträckor som Dalabanan tillåter högre hastighet än 160 km/h.

”Vi har brist på snabbtåg och brist på fungerande bistrovagnar så två tågpar kommer tyvärr att köras utan bistro”, säger Martin Drakenberg, affärschef på SJ.

SJ har tio bistrovagnar BFS9 men problem med en äldre typ av omriktare medför att bistron ofta inte fungerat.

Bistrovagnarna moderniseras

”Vi har hittat en leverantör som tillverkar nya omriktare och skall byta ut dem så snart som möjligt”, säger Martin Drakenberg.

Trafiken med SJ:s dubbeldäckare mellan Stockholm och Västerås, mellan Gävle och Linköping samt mellan Örebro och Göteborg utökas. SJ X40 3319 har anlänt till Västerås C från Stockholm i juni 2007.
Dessutom ska de tio BFS9-vagnarna renoveras av VR Fleetcare i Uleåborg.

”Första vagnen transporteras till Finland i oktober och i december nästa år ska samtliga vagnar vara ombyggda”, säger Martin Drakenberg.

När SJ fått tillräckligt många av de nya snabbtågen för 250 km/h om tre år kommer samtliga tåg mellan Stockholm och Dalarna att köras med X55.

Fler tåg Stockholm–Karlstad

Trafiken mellan Stockholm och Karlstad utökas också från åtta till nio tågpar. Fem av nio tåg fortsätter till Oslo respektive utgår från Oslo.

Tre av fem tåg till och från Oslo utgörs av snabbtåg X55 medan två är loktåg. I tågen mellan Stockholm och Karlstad används företrädelsevis loktåg och X55 men ett tågpar körs med X2000.

De senaste åren har spårbyten mellan Kil och Laxå medfört att tågtrafiken varit inställd helt under sommaren men trots inställda tåg och omledda tåg har antalet resenärer inte minskat så drastiskt som SJ befarade.

”Vi har haft förvånansvärt många resenärer under den här besvärliga tiden”, säger Martin Drakenberg.

Två åkstationer stängs

När VR Sverige tar över tågkörningen för Tåg i Bergslagen (TiB) från SJ vid tidtabellsskiftet i december lägger SJ ner åkstationerna i Borlänge och Fagersta, kvar blir Hallsberg, Falun, Gävle och Västerås.

”Alla SJ-anställda har erbjudits att stanna kvar hos oss och många har hörsammat vårt erbjudande även om många naturligtvis gått över till VR Sverige för att kunna fortsätta ombord på TiB-tågen”, säger Martin Drakenberg.

Övrig SJ-trafik som snabbtågstrafiken och nattågstrafiken är i stort sett oförändrad kommande tågplan.

Osäkerhet om tåg till Trondheim

Planeringen för att köra nattågen och IC-tågen mellan Stockholm och Duved till och från Trondheim från december nästa år fortsätter trots signaler från Norge att den pågående elektrifieringen av Meråkersbanan från Storlien mot Trondheim kan försenas.

 

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Många sena tåg 2022

Förra året nådde endast 87,1 procent av alla persontåg sin slutdestination i tid eller högst fem minuter efter tidtabellen. Fjärrtågen var mest försenade, endast 71,7 procent var mindre än sex minuter sena.

Nyhet

Kombitåget Stockholm-Norrland läggs ner

Real Rail lägger 31 mars ner kombitrafiken mellan Rosersberg och Luleå via Umeå. Men transporterna med kombitågen från Nässjö och Jönköping till Norrland ökar när Real Rail nu börjar köra varor till Ikea-varuhus i Norrland.

Nyhet

Åter tågtrafik i norr

Från klockan 18 på fredagskvällen går det åter att köra tåg norr Vännäs. Men tågtrafikbolagen drar igång sakta och försiktigt. Green Cargo väntar till lunchtid på söndag.

Nyhet

Trafikverket tror på MPK

Trafiksäkerheten är inte hotad, det finns ingen anledning att stoppa tågtrafiken och framförhållningen förbättras radikalt redan i början av 2023. Trafikverket tillbakavisar kritiken från Tågföretagen.