Annons:

Publicerad: 2022-12-12

Än fungerar MPK

Tack vare ett mycket omfattande manuellt arbete fungerar tågtrafiken i Sverige även under måndagen utan några större störningar. Men frågan är hur länge det intensiva handarbetet kan fortsätta.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Lokföraren Sara Kristiansson kör Stålpendeln med Mb-lok söderut på Stambanan genom Övre Norrland i januari 2020.

Annons:

”Tågtrafiken hänger på ett antal sköra trådar”, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen.

”Det pågår ett fullskaligt stresstest av det nya planeringssystemet och situationen är ansträngd. Trafiken fungerar så länge personalen orkar jobba så här hårt.”

Vid midnatt natten till söndagen införde Trafikverket det nya digitala planeringssystemet för tågtrafiken i Sverige, Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK).

Tågtrafiken hänger på ett antal sköra trådar.

 

Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen

Långa förberedelser men inte färdigt

Införandet har föregåtts av flera års utredning och planering inom Trafikverket men systemet var ändå inte helt utprovat när det infördes och tågtrafikföretagen hade inte i tillräcklig utsträckning involverats i arbetet,

Tågtrafikföretagen som hoppades på det bästa och förberedde sig för det värsta hade ökat bemanningen på sina trafikkontor under veckoslutet och tågtrafiken fungerade i huvudsak väl under söndagen.

Även under måndagen tycks tågen, i alla fall de flesta, rulla enligt körplanerna. Men det sker till ett högt pris.

”Det krävs fortfarande mycket arbete för att få ut körordrar till alla lokförare, det krävs mycket arbete för att kunna flytta tågmöten på banor med manuell tågklarering, System M, och det kommer att krävas oerhört mycket arbete för att få omledningarna att fungera om det blir stopp i trafiken på någon sträcka”, säger Lina Lagerroth

Bra start för MPK

Premiären för det omdiskuterade planeringssystemet MPK gick över förväntan. Tågtrafiken flöt under söndagens första 15 timmar på utan nämnvärda störningar. Men på måndagsmorgonen väntar den stora prövningen.

Olika personer hanterar problemen på olika sätt och det medför olika lösningar som inte alltid är helt glasklara.

 

Lina Lagerroth

Personalkrävande arbete

De manuella insatserna som krävs för att få trafiken att fungera att mycket personalkrävande, såväl på Trafikverket som hos tågtrafikföretagen.

”Olika personer hanterar problemen på olika sätt och det medför olika lösningar som inte alltid är helt glasklara”, säger Lagerroth. ”Det kommer inte att fungera i ett längre perspektiv.”

Insatserna är dessutom mycket personalkrävande.

”Det finns fortfarande så många brister i MPK som kräver så mycket extraarbete att det är en stor utmaning att hålla igång tågtrafiken nu och det kommer ätt bli nästintill omöjligt att hålla igång trafiken om det kommer så mycket snö senare i veckan som SMHI har varnat för.”

”Det mesta kommer att fungera hjälpligt så länge det finns extra resurser på Trafikverket och de enskilda tågtrafikföretagen, Men när personalen inte längre orkar arbeta så intensivt och så länge kommer det inte att gå, de blir det inställda tåg och stora förseningar.”

Ökad bemanning ända till jul

Enligt Trafikverkets samlade bedömning har tågtrafiken fungerat bra även under måndagen.

”Men det ha krävt en hel del hantverk på Trafikverket och hos tågoperatörerna”, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. Vi kommer att behöva den här massiva personalinsatsen fram till jul, kanske över nyår.”¨

”Allteftersom ska ju allt fler funktioner adderas till det nya systemet och behovet av manuellt arbete minska.”

Enligt Bengt Olsson kommer intrimningen av MPK att fortgå under hela nästa år

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Regeringen stoppar nya stambanor

Totalstopp för ny stambana Lund–Hässleholm, nya förutsättningar för stambanan Göteborg–Borås, bantning av Ostlänken och stopp för planering av centrala delar av nya högfartsbanor i Sverige.

Nyhet

MTR förlorade en halv miljard

Förra året var ett bra år för MTR i Sverige, i alla fall jämfört med 2018. De katastrofala förlusterna 2018 förvandlades till betydande förluster 2019. Men sen kom coronapandemin.

Nyhet

SJ tar över nattågen i norr

SJ tar 15 december över körningen av nattågen till och från Övre Norrland. Trafikverket direktupphandlar trafiken av SJ sedan avtalet med nuvarande operatör Vy Tåg inte förlängts.