Annons:

Publicerad: 2021-02-12

SJ i protest mot regeringen

SJ och MTRX protesterar mot förslaget från regeringen att begränsa antalet resenärer på tåg som körs 150 kilometer eller längre. Orimligt, tycker SJ. Regeringen erbjuder varken dialog eller stöd, tycker MTRX.

Text: Ulf Nyström Foto: Kasper Dudzik

Norrtåg och SJ gör uppehåll Sundsvall C i februari 2012.

Det är främst de ologiska restriktionerna för nattågstrafiken och de missriktade reglerna för regionaltågstrafiken vi reagerar mot.

 

Jan Kyrk, affärschef på SJ

”Det är främst de ologiska restriktionerna för nattågstrafiken och de missriktade reglerna för regionaltågstrafiken vi reagerar mot”. Säger Jan Kyrk, affärschef på SJ.

Regeringen vill begränsa antalet passagerare i nattåg med ligg- och sovvagnskupéer till hälften.

”Ur smittskyddssynpunkt är det orimligt med en begränsning som leder till att tre för varandra helt okända personer kan bokas i en liggvagnskupé för sex personer”, säger Jan Kyrk.

”Samtidigt skulle personer som tillhör samma sällskap, till exempel en familj, inte kunna dela en sovvagnskupé som rymmer tre personer.”

Orimligt stoppa resenärer med periodkort

SJ anser också att det är orimligt att begränsningen av antalet belagda sittplatser ska omfatta obokade resor.

”En sådan föreskrift skulle innebära ett krav på att handgripligen hindra personer med periodkort att kliva på tågvagnar som vid aktuellt stopp har en beläggning på 50 procent”, skriver SJ i sitt remissvar till regeringen.

SJ ser inte att detta är möjligt att genomföra.

”Utöver att det finns en uppenbar säkerhetsrisk saknas både personella resurser och tid i tågplanen för ett sådant agerande i samband med varje stopp.”

SJ vill begränsa resandet på fjärrtågen

SJ föreslår därför att begränsningen av antalet resenärer endast bör gälla på de linjesträckningar med tåg över 150 kilometer som i dag omfattas av obligatorisk platsbokning.

För SJ:s del skulle det innebära Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö-Köpenhamn, Göteborg-Malmö-Köpenhamn, Stockholm-Sundsvall-Umeå, Stockholm-Östersund-Åre, Stockholm-Borlänge-Falun/Mora och Stockholm-Karlstad-Oslo, huvuddelen av SJ:s fjärrtågsnät.

”Men i tågen mellan Stockholm och Göteborg via Västerås görs nästan uteslutande kortare resor som Stockholm-Västerås och Skövde-Göteborg”, säger Jan Kyrk. ”De flesta reser under 15 mil, de flesta resor under en och en halv timma.”

Märklig prioritering av regeringen

SJ finner det ”högst märkligt” att en förordning som avser att minska risken för smittspridning vid långväga resor ensidigt inriktas sig på trafik med tåg och buss medan inrikesflyg och även chartrad busstrafik exkluderas

”Konsekvenserna av denna negativa särbehandling blir i själva verket klart försämrade konkurrensmöjligheter för tåg och buss jämfört med flyg och att resenärer indirekt uppmanas att resa mer med flyg istället, trots jämförbar risk för smittspridning”, skriver SJ i sitt remissvar.

Snälltåget och Trafikverket har i sina remissvar till regeringen i huvudsak framfört samma synpunkter som SJ.

Annons:

MTRX levererar kraftfull protest

MTRX protesterar mot regeringens förslag i form, av ett öppet brev från vd:n Joakim Sundh.

”Tack för budskapen vid gårdagens pressmöte. Det ligger i vårt DNA att erbjuda säkra och trygga resor för de som behöver resa, vilket också är anledningen till att vi sedan mars förra året anpassat vårt erbjudande enligt rådande rekommendationer. Vi har bland annat erbjudit möjligheten att boka ett extra säte gratis för alla resenärer, delat ut gratis munskydd, infört fria avbokningar på alla resor och ändrat städ- och serveringsrutiner. Allt för att skapa ett tryggt och säkert resande”, skriver Sundh bland annat.

Sundh skriver vidare att MYTX hade uppskattat om regeringen hade pratat med företaget om branschens förutsättningar innan pressmötet.

”Vi tror att den tidigare hållningen om att olika branscher kan sin egen verksamhet bäst fortsatt gäller och att vi hade kunnat bidra med proaktiva och konstruktiva inspel. Vi förstår dock att man har mycket att stå i och vi kommer oavsett att fortsätta bidra till att hålla Sverige i rullning, även i en pandemi”, skriver Sundh.

MTRX undrar varför regeringen prioriterar flyget

MTRX ifrågasätter varför regeringen väljer att prioritera flyg framför tåg med så helt olika regler för de två branscherna.

”Regeringens nya regler snedvrider konkurrensen och påverkar miljön negativt (vilket regeringen själv bekräftar). Hur ska vi förklara för våra kunder att det ur smittskyddssynpunkt är bättre att sitta i en trång flygkabin än på ett luftigt fjärrtåg”, undrar Sundh med adress till regeringen.

Enligt Sundh utgör regeringens nya regler ett partiellt näringsförbud för en hel bransch.

”MTRX uppmanar regeringen att istället använda de möjligheter till stöd för tågbranschen som EU kommissionen förespråkar. Under hela pandemin har regeringen sett större intresse i riktade stöd till flyget än till tåg, vilket är oerhört märkligt, inte minst ur ett klimatperspektiv.”

Varken dialog eller stöd från regeringen

Joakim Sundh avslutar med en ordentlig rallarsving mot regeringen och dess agerande.

”Så tack för gårdagens budskap. Det var en tydlig signal om er förväntan om att tåget ska fortsätta vara ett alternativ för de som behöver oss, men att varken dialog eller stöd är att vänta från regeringen för en blödande bransch. Om regeringen ändrar uppfattning finns vi här för en konstruktiv dialog.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Utbyggnaden av ERTMS skjuts upp

Utbyggnaden av det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS på Södra stambanan skjuts upp två-tre år. En ny tidsplan kommer kring årsskiftet. Men målet är fortfarande att Södra stambanan ska ha ERTMS år 2030.

Nyhet

Fortsatta storförluster för SJ

Intäkterna från biljettförsäljningen sjönk med 70 procent men intäkterna minskade endast med 32 procent tack vare ersättningen för upphandlad trafik. SJ tvingas nu leva på sitt sparkapital.

Nyhet

VR tar över efter SJ

VR Sverige kommer att köra tågen för Tåg i Bergslagen (TiB) från december nästa år och i minst tio år. Avtalet är värt 3,9 miljarder kronor.