Annons:

Publicerad: 2023-09-24

Nya tågplanen fastställd

Trafikverket fastställde 22 september tågplanen för nästa år i enlighet med järnvägsbranschens överenskommelse. Det gör att järnvägsföretagen kan fortsätta enligt plan med planeringen av sin trafik för 2024.

Den nya tågplanen innehåller tidtabeller som ska användas från den 10 december och under nästa år. I den nya tågplanen har Trafikverket planerat utifrån fler ansökningar än någonsin från järnvägsföretagen om att få köra tåg. Totalt är det 52 järnvägsföretag som ansökt om tåglägen.

– Det är första gången som Trafikverket varit så långt framme i färdigställandet av en tågplan när den fastställs. Vi har gjort klart 99,6 procent av grundplanen, vilket skapar ett bra utgångsläge för nästa år, säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik, Trafikverket.

Även cirka 1 700 banarbeten har planerats in i tågplanen och vid fler av de stora banarbetena än tidigare är trafiken redan anpassad inför nästa år. Trafikverket ser att det digitala planeringssystemet har börjat leverera det som var avsikten när det infördes förra året, samtidigt som utveckling återstår för att nå systemets fulla potential.

– Planeringssystemet är en förutsättning för att driva utvecklingen av järnvägen och kunna få plats med fler tåg och arbeten i spåren, säger Anna Ericsson.

Ökad framförhållning i tågplaneringen inför banarbeten

Samtidigt har Trafikverket sedan i våras genomfört åtgärder och ökat framförhållningen i tågplaneringen för den trafik som behöver planeras om inför banarbeten. Åtgärderna har bland annat bidragit till bättre fungerande system och effektiviserad planering. Trafikverket förstärker även verksamheten med de resurser som krävs för att komma framåt snabbare med planeringen.

– Vi arbetar intensivt för att säkerställa fortsatt ökad framförhållning och nå milstolpen på 10 veckor i oktober. Ytterligare insatser pågår och är planerade för hösten för att säkerställa att vi når kravet på 18 veckor när vi går in i nästa års tågplan i december, avslutar Anna Ericsson.

Bakgrund

  • Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen.
  • Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten.
  • En vanlig dag under 2022 reste 420 000 personer med något av de 3 200 persontåg som avgick. På samma spår kör 530 godståg varje dygn.
  • Långväga tågresor har ökat med 50 procent från 1990 till 2022, från 14 till 21 miljoner resor.
  • Det regionala tågresandet har ökat med 270 procent från 1990 till 2022, från 82 till 222 miljoner resor.
Krösatåg Y32 i Jönköping 1 maj 2013 med Vättern i bakgrunden. FOTO: Kasper Dudzik

ANNONS:

Fler notiser

Nyhet

Tågen till Lycksele ställs in

Persontågstrafiken mellan Umeå och Lycksele kan komma att ställas in, pendeltågstrafiken mellan Luleå och Boden läggs ner men antalet tågturer mellan Luleå och Umeå ökar från två till tre per dag.

Nyhet

Begagnat lyft för Inlandsbanan

Om ett halvår kan de två första av fem nya motorvagnar sättas i trafik på Inlandsbanan. Lint 41 ersätter de 41 år gamla motorvagnarna Fiat levererade till SJ 1979-1980. Men de nya tågen är inte nya, de är snart 20 år gamla men blir grundligt moderniserade.