Annons:

Publicerad: 2024-06-14

Bättre trafik sedan SJ tog över

Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen fungerar betydligt bättre sedan SJ tog över trafiken i mars. Nu körs 99 procent av de planerade fordonskilometerna och punktligheten har förbättrats radikalt.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Möte mellan två av SL:s pendeltåg strax utanför Tumba. För tre månader sedan tog SJ Stockholmståg över tågkörningen från MTR Pendeltågen.

”Det har faktiskt fungerat över förväntan”, säger Lars Lindberg, vd i SJ Stockholmståg AB.

”Jag tror inte resenärerna märkte något av övergången från MTR till SJ i mars och därefter har trafiken blivit mer robust och pålitlig.”

Under mars–maj har 84–89 procent av pendeltågen i SL-trafiken varit i tid eller högst tre minuter sena.

Exklusive förseningar orsakade av andra tåg eller fel i infrastrukturen har pendeltågen haft en punktlighet på 98,3–98,7 procent.

Drastisk förbättring av regulariteten

98–99 procent av de planerade antalet fordonskilometer har körts.

I mars och april 2023 var det endast 54 respektive 74 procent av den planerade trafiken som verkligen utfördes.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm och MTR, som kört pendeltågen sedan december 2016, kom i höstas överens om att upphäva avtalet om pendeltågstrafiken i förtid efter de omfattande störningarna i trafiken under 2022 och 2023.

Ledningen för MTR avsåg att det inte var ekonomiskt hållbart att fortsätta köra pendeltågen.

Enligt nödavtalet som tecknades mellan Trafikförvaltningen och SJ i höstas skulle SJ ta över som operatör 3 mars och fick då totalansvar för pendeltågen inklusive trafik, underhåll och service.

På söndag tar SJ över

3 mars tar SJ Stockholmståg AB över pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet. Resenärerna märker i bästa fall ingen skillnad. Förändringarna kommer successivt under året.

Annons:

”Man ska komma ihåg att det är ett stort och komplext uppdrag med 1 800 medarbetare, 129 tågsätt och 54 stationer”, säger Lars Lindberg.

”Det har varit allra viktigast att få en robust trafik med så få inställda turer som möjligt. Vi kommer att kunna utöka trafiken när vi rekryterat fler lokförare men fortfarande är fokus på pålitlighet.”

”Vi anställer löpande fler förare och två nya förarutbildningar inom SJ påbörjas i höst så vi har stora förhoppningar om att ha en god personalsituation inom överskådlig tid.”

100-punktsprogram för fordonsunderhållet

SJ Stockholmståg har ett 100-punktsprogram för att få pendeltågstrafiken att fungera allt bättre. I programmet finns bland annat betydande satsningar på reservdelar och effektivare underhållsmetoder.

Vid övertagande av pendeltågstrafiken i mars använde SJ flera av MTR:s planeringsverktyg men de ersätts successivt av SJ:s egna system för fordons- och personalplanering.

MTR förlorade betydande belopp på pendeltågstrafiken.

2018 och 2019 blev resultatet efter finansnetto för MTR Pendeltågen drygt en halv miljard kronor i förlust. 2022 blev resultat efter finansiella poster -290 Mkr.

Uttåget kostade en miljard kronor

Uppgifterna för 2023 och första kvartalet 2024 är ännu inte offentliga men moderbolaget i Hong Kong redovisar en avsättning på motsvarande 943 miljoner svenska kronor fördelat på ”exit fee”, avskrivning av tillgångar som enligt avtalet överlämnas till SJ utan ersättning i form av reservdelar samt kostnader kopplade till den förtida avvecklingen.

MTR har förlorat tre miljarder

Det svenska äventyret blir kostsamt för MTR. 2023 blev förlusterna för MTR Nordic och de svenska dotterbolagen närmare två miljarder kronor och tillsammans med tidigare förluster slutar notan på drygt tre miljarder kronor.

SJ kör pendeltågstrafiken på löpande räkning enligt gällande nödavtal. Det innebär ökande kostnader för Region Stockholm.

En första beräkning från regionen visar att kostnader för pendeltågstrafiken beräknas bli 2,6 miljarder kronor 2024. Förutom en uppstartskostnad på 114 miljoner tros merkostnaden för avtalet med SJ bli cirka 300 miljoner för 2024.

Bättre trafik dyrare för Region Stockholm

2023 när MTR Pendeltågen körde tågen och ansvarade för underhållet av tågen var kostnaden 2,2 miljarder kronor.

Claes Keisu, pressansvarig på SL, säger till Mitt i Stockholm, att MTR aldrig fick betalt för alla de faktiska kostnaderna.

”MTR var billigare, men då hade vi ett missnöjda resenärer, väldigt mycket inställd trafik och en stor fordonsbrist. Nu har vi pålitlig leverans och SJ jobbar med underhållsskulden på fordonssidan”, säger Claes Keisu.

Nödavtalet mellan Region Stockholm och SJ är på två år med optioner på ett plus ett år. Trafikförvaltningen har inlett arbetet med en ny upphandling av trafiken med ambitionen att det ska kunna gälla från 3 mars 2026.

Osäkert när ny upphandling kan vara klar

Men det är osäkert om ett nytt trafikavtal kan börja gälla redan om 21 månader.

”Vi jobbar på så länge nuvarande avtal gäller”, säger Lars Lindberg. ”Vi har täta avstämningar med Trafikförvaltningen om trafiken, fordonstillgången och om våra kostnader.”

”Vi jobbar väldigt tätt och det känns väldigt bra.”

Lars Lindberg pekar också på att övertagandet av pendeltågstrafiken från MTR i mars gick så smärtfritt berodde på de insatser som personalen gjorde och gör och det goda samarbetet med MTR Pendeltågen och med Trafikförvaltningen.

”Vi har medarbetare som gör fantastiska insatser varje dag och vår absoluta ambition är att skapa en arbetsmiljö där alla trivs.”

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Åter godståg från Haparanda

Väte Rail kommer från 8 april att köra två nya kombitåg i veckan mellan Umeå och Göteborg på uppdrag av Nurminen Logistics. I sommar inleds trafik mellan Haparanda och Göteborg.

Nyhet

Nattåg till Hamburg året runt

1 september avgår de första av SJ:s nya nattåg mellan Stockholm och Hamburg. Tågen kommer att gå året runt, i åtta månader om året som upphandlad trafik och i fyra månader som kommersiell trafik.

Nyhet

Tidiga tågbiljetter till jul

MTRX har släppt biljetterna till tågen under jul- och nyårshelgerna. SJ räknar med biljettsläpp först om en månad. Snälltåget säljer sedan länge biljetter till nattågen medan Vy Tåg säljer biljetter till hälften av sina tåg.

SJ:s nattåg till Duved drar upp snön vid Undersåker i mars 2014.
Nyhet

Godstågen blir färre

Miljökompensationen sänks med 60 procent redan i år och banavgifterna höjs med 37 procent nästa år. De kärva tiderna för de svenska godstågsbolagen blir ännu kärvare. Trafikverket räknar med färre godståg.