Annons:

Publicerad: 2024-05-07

Stopp för åkning på fotsteg

Green Cargo får från 3 september i år inte låta personal åka på fotsteg utanpå lok och godsvagnar vid växling. Det har Arbetsmiljöverket beslutat. Hur vagnväxling ska se från i höst är oklart.​

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Snart är det förbjudet för radioloksoperatörer och signalgivare vid Green Cargo att åka på fotstegen i samband med växling. I april körde Green Cargo fortfarande godsvagnar på södra hamnspåret i Norrköping.

Annons:

Arbetsmiljöverkets förbud är förenat med ett vite på 15 miljoner kronor.

”Ingen ska skadas eller dö av jobbet”, säger Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning.

”Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga risken för olyckor men det ser vi inte att Green Cargo har lyckats göra i det här fallet.”

”Därför har vi beslutat att förbjuda åkning på fotsteg utanpå järnvägsfordon inom hela Green Cargos verksamhet i Sverige.”

Tre dödsolyckor och många tillbud

Arbetsmiljöverket har sedan 2012 fått in anmälningar om tre dödsolyckor, ett tiotal andra olyckor och ett tjugotal allvarliga tillbud som inträffat då anställda på Green Cargo åkt på fotsteg på lok och godsvagnar.

Oftast har de anställda stått på de främsta fotstegen på loket eller när växlingssättet backats på fotstegen på första vagnen i växlingssättets rörelseriktning och kört tåget med radiostyrning.

Radioloksoperatören styr då loket med ena handen och håller i sig i ett handtag med den andra.

Stor risk ramla av fotsteget

Det är stor risk att operatören ramlar av fotsteget i samband med oförutsedda skakningar, sammanstötning med andra spårfordon eller vid urspårningar.

Under åren har det också inträffat flera dödsfall då växlingssätten kolliderat med lastbilar.

”Det saknas tillräckligt skydd mot fall och den anställde kan bli överkörd av loket eller en vagn”, säger Ulrika Scholander.

Förbudet gäller från och med 3 september i år. Om Green Cargo låter personal åka på fotsteg i samband med växling i strid med gällande förbud kommer Arbetsmiljöverket att ansöka till förvaltningsrätten om att döma ut vitesbeloppet.

Svårt förutse fall

Green Cargo har i sin utredning efter en olycka i Södertälje hamn i höstas konstaterat att de situationer som kan leda till fall från fotsteg både är vanligt förekommande och svåra att förutse.

”Green Cargo har inför vårt beslut om förbud inkommit med ett yttrande som innehåller planerade åtgärder för att minska behovet av åkning utanpå rälsfordon och minska risken för olyckor i de situationer då företaget ändå anser att arbetssättet är nödvändigt”, säger Ulrika Scholander.

Om vi möter andra företag som jobbar på samma sätt kan vi fatta beslut mot dem också om de inte själva vidtagit åtgärder.

 

Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverkets inspektionsavdelning

”Det är bra att Green Cargo delar vår bild av riskerna med åkning på fotsteg men flera av de åtgärder som presenteras i yttrandet har företaget nämnt i flera år utan att de har implementerats. Det finns i nuläget inga konkreta åtgärder som helt förebygger risken att arbetstagare på Green Cargo skadas eller dör när de åker på fotsteg utanpå rälsfordon.”

”Därför fattar Arbetsmiljöverket nu beslut om förbud mot åkning på fotsteg i samband med växling.”

Förbudet gäller endast Green Cargo

Arbetsmiljöverkets förbud gäller endast vid växling som Green Cargo genomför.

”Enligt Arbetsmiljölagen gäller Arbetsmiljöverkets förbud alltid enskilda företag och det aktuella förbud gäller Green Cargo”, säger Ulrika Scholander.

Hon säger också att det är ”väldigt klokt” av andra företag som använder sig av åkning på fotsteg att ta del av beslutet och vidta åtgärder för att minska riskerna genom att anpassa arbetssättet.

”Om vi möter andra företag som jobbar på samma sätt kan vi fatta beslut mot dem också om de inte själva vidtagit åtgärder”, säger hon.

”Lagen är tydlig, en arbetsgivare ska förebygga alla risker för skador i alla delar av arbetet. Om det inte går att förebygga riskerna med ett arbetssätt måste man avskaffa det”, säger Ulrika Scholander.

Green Cargo vill inte kommentera förbudet

Green Cargo vill inte kommenterade Arbetsmiljöverkets beslut.

”Vi kommer att analysera Arbetsmiljöverkets beslut noggrant innan vi kan uttala om eventuella konsekvenser och andra åtgärder”, säger Stephan Ray, kommunikationschef på Green Cargo.

Green Cargo har redan beslutat att lokförare inte längre får köra lok från fotsteg eller gångbord utan de måste numera hålla sig i hytten. Radioloksoperatörerna Freddie Tärning och Tommy Sparrnäs växlade i april 2021 på södra hamnspåret i Norrköping.

Enligt Green Cargos skrivelse till Arbetsmiljöverket 31 mars i år bedömer man att det inte är möjligt att helt sluta åka utanpå järnvägsfordon med den teknik som finns tillgänglig idag.

”Istället måste risken att falla av fotsteg reduceras till en nivå där allvarlig skada eller dödsfall är förebyggt”, skriver Green Cargo.

Utreder användning av kameror

Green Cargo håller på att utvärdera olika kameralösningar för att uppfylla kraven för uppsikt och kunna ersätta behovet av åkning på fotsteg.

Kameralösning bedöms kunna användas på vissa platser och under vissa förutsättningar, men det kan enligt Green Cargo inte helt ta bort behovet av att åka på fotsteg.

Green Cargo har tidigare beslutat att vid åkning på lok ska personalen åka i lokets hytt, att loket ska gå främst där det är möjligt och att inventera förutsättningar för att i största mån sluta åka utanpå järnvägsfordon vid alla platser där Green Cargo utför växlingsarbete i Sverige, totalt 315 platser.

Green Cargo håller på att utreda möjligheten att införa en hastighetsspärr i radiostyrningsutrustningen.

Avstigning före plankorsningar

Green Cargo har redan beslutat att förbjuda åkning på vagnars utsida i särskilt utsatta situationer, att personalen ska stanna och stiga av tåget innan passage av plankorsning, att största tillåtna hastighet sänks från 30 till 15 km/h, att bygga särskilda vagnar som erbjuder en skyddad plats vid åkning och att utveckla en sele som förhindrar att personal som åker på fotsteget att falla av.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Ilskan mot Trafikverket växer

Tågtrafikföretagen får allt senare besked om tåg som måste ställas in eller ledas om på grund av planerade banarbeten. Tågresenärerna kan inte boka biljetter och företagen drabbas av höga kostnader.

Nyhet

SJ får betalt för att köra vidare

Mälardalstrafik och SJ har kommit överens om ekonomisk ersättning för den regionala tågtrafiken i Mälardalen till mitten av december. Det innebär att hotet om inställd trafik från september undanröjts.

Nyhet

Full trafik på Inlandsbanan

Inlandsbanan siktar på full trafik i sommar. Men leveranserna av de nya ombyggda motorvagnstågen är försenade och de 40 år gamla motorvagnana från Fiat får rulla ytterligare en säsong.

Nyhet

Tung DKV åter på banan

I slutet av september läggs en 56 ton tung dubbel korsningsväxel in på Stockholm C. Nu pågår byggandet av korsningsväxeln hos Vossloh Nordic Switch Systems i Örebro.