Annons:

Publicerad: 2024-04-02

MTR har förlorat tre miljarder

Det svenska äventyret blir kostsamt för MTR. 2023 blev förlusterna för MTR Nordic och de svenska dotterbolagen närmare två miljarder kronor och tillsammans med tidigare förluster slutar notan på drygt tre miljarder kronor.

Text: Ulf Nyström  Foto: Kasper Dudzik

Nästa år lämnar MTR tunnelbanan efter drygt 15 år. Trafiken i tunnelbanan i Stockholm utförs nu med moderna tunnelbanevagnar. Bild från bron mellan Masmo och Fittja mars 2023.

Annons:

3 mars lämnade MTR Pendeltågen över pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen till SJ.

Någon gång i maj övertar finska VR Group formellt MTR Express från den nuvarande ägaren MTR Nordic.

16 juni tar Transdev över regionaltågstrafiken i Mälardalen från MTR Mälartåg.

Från 2 maj nästa år kommer Connecting Stockholm att driva Stockholms tunnelbana. Tilldelningen har överklagats men MTR kommer inte att få behålla trafiken.

Därmed lämnar MTR de svenska spåren efter 15 och ett halvt år. MTR Stockholm, som senare blev MTR Tunnelbanan, tog 2 november 2009 över ansvaret för drift, planering och underhåll av Stockholms tunnelbana.

MTR Nordic har kvar ett antal uppdrag inom underhåll och fastighetsskötsel och säger att man utvärderar nya affärsmöjligheter på den nordiska marknaden.

Flera goda år för MTR Tunnelbanan

Medan driften av tunnelbanan givit MTR Tunnelbanan stabila vinster på totalt 1,2 miljarder kronor till och med 2022 har verksamheten ovan jord varit mindre framgångsrik.

MTR Pendeltågen som i december 2016 tog över pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har kunnat visa vinst ett enda år men sammantaget till och med 2022 har företaget tvingats redovisa förluster på 743 miljoner kronor förutom förlusterna i dotterbolaget MTR Mälartåg.

Goda tider för MTRX

SJ har ställt in en fjärdedel av alla snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg till 2 mars. Flixtrain har ställt in alla avgångar på obestämd tid. MTRX kör alla tåg och säljer biljetter till rekordhöga priser.

MTR Mälartåg har under sin korta historia gått med förlust varje år. Katastrofåret 2022 slutade med en rörelseförlust på 196 miljoner kronor på en nettoomsättning på 318 Mkr.

Bolaget fick under 2022 ett aktieägartillskott på 120 Mkr från MTR Pendeltågen.

627 Mkr i förlust för MTR Express

MTR Express som inledde snabbtågstrafik mellan Stockholm och Göteborg i mars 2015 har under alla år gått med förlust. Under de åtta åren 2015-2022 har förlusterna summerats till 627 miljoner kronor.

Förlusten har dock krympt under årens lopp, med undantag av pandemiåren 2020 och 2021, och bolaget kan troligen redovisa nollresultat eller en liten vinst för räkenskapsåret 2023.

Under 2022 ökade omsättningen från 172 till 350 miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster förbättrades från -74,7 till -13,0 Mkr.

MTR i djup kris

MTR Pendeltågen och MTR Mälartåg redovisar brakförluster 2022. MTR Tunnelbanan levererade vinst förra året och förlusten krymper i MTRX. Koncernen MTR Nordic gjorde en förlust på drygt en kvarts miljard kronor. 2023 kan förlusten bli ännu större.

För en månad sedan tog SJ Stockholmståg över ansvaret för trafiken och fordonsunderhållet efter MTR Pendeltågen. Ett X60-tåg på väg söderut över Nya Årstabron i Stockholm i juli 2021.

Uppgifterna för 2023 är ännu inte offentliga men den redovisning som koncernen i Hongkong publicerat talar sitt tydliga språk om utfallet av verksamheten i Sverige.

MTR Nordic ägs av MTR Corporation (UK) i London. Det brittiska bolaget är helägt av MTR Corporation i Hong Kong.

Svenska förlusterna redovisade i Hongkong

I koncernredovisningen från MTR Corporation i Hongkong anges att EBITDA för MTR Nordic år 2023 uppgick till -397 Hongkong-dollar motsvarande -520 miljoner svenska kronor.

EBITDA avser ”Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization” det vill säga rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

Varken nedskrivningar/avskrivningar eller ränteintäkter/räntekostnader separatredovisas för MTR Nordic.

I den svenska årsredovisningen för 2022 anges avskrivningarna till 89 miljoner svenska kronor och räntenettot till -30 Mkr. Sannolikt är dessa belopp i närheten av vad som kommer att redovisas för 2023.

Drygt 600 Mkr i förlust för MTR Nordic 2023

Detta skulle i så fall innebära att MTR Nordic kommer att redovisa ett resultat på cirka -640 miljoner kronor för 2023.

Förlusten för MTR Nordic som den redovisas i Hongkong innebär en betydande resultatförsämring jämfört med tidigare år.

16 juni tar Transdev över regionaltågstrafiken i Mälardalen från MTR Mälartåg. ER1 045 i ett av Mälartågs tåg mot Uppsala utanför Kungsör i juli 2022.

En möjlig orsak till detta kan vara att MTR nu tvingats bokföra viten för brister i trafiken. Dessa viten kan tidigare ha varit ”tvistiga” och därmed inte bokförts.

En annan möjlig orsak kan vara att man “städat” i MTRX för att kunna sälja det bolaget.

Till ovanstående kommer att MTR i Hongkong valt att belasta 2023 års resultat med kostnaden för avveckling av såväl MTR Pendeltågen som MTR Mälartåg.

Detta följer principen att kostnad skall redovisas när den blir känd.

Avsättning på en miljard för MTR Pendeltågen

För MTR Pendeltågen redovisas en avsättning på 702 MHKD motsvarande 943 miljoner svenska kronor fördelat på ”exit fee”, avskrivning av tillgångar som enligt avtalet överlämnas till SL utan ersättning i form av reservdelar samt kostnader kopplade till den förtida avvecklingen. ”Exit fee” uppgår enligt MTR till 580 MKr.

Om två månader blir MTR Express ett finskägt bolag. Ett MTRX-tåg från Göteborg mot Stockholm strax söder om Vårgårda 22 april 2021.

För MTR Mälartåg redovisas en avsättning på 320 MHKD motsvarande 419 Mkr med uppgift om att det motsvarar en beräkning av kostnaden. Det anges dock av MTR i Hongkong att kostnaden i fråga sannolikt inte kommer att avvika från avsättningen.

Troligen kan även denna avsättning delas upp på motsvarande sätt som den för MTR Pendeltågen. Det går därför inte att specificera den ”exit fee” som MTR Mälartåg ska erläggas till Mälardalstrafik. En trolig storleksordning uppgår till 250-350 Mkr.

Två miljarder i förlust förra året

Detta betyder att MTR Nordics resultat efter finansiella poster för 2023 bör kunna beräknas till en förlust på i storleksordningen 1,9 miljarder svenska kronor.

Olika redovisningsmetoder i Sverige och Hongkong medför en viss osäkerhet men siffrorna bör ge en någorlunda rättvisande bild av förlustens storlek.

Försäljningen av MTR Express som kör tågen som marknadsförs som MTRX kommer troligen inte att ge någon vinst för MTR Nordic eller koncernen som helhet.

För övrigt kan tilläggas att trafiken i Hongkong gick med en förlust på motsvarande 1,5 miljarder svenska kronor för MTR Corporation 2023. Företaget lever på sina fastigheter.

Ulf Nyström

Ulf Nyström

Redaktör på Järnvägar.nu

ANNONS:

Relaterat innehåll:

Nyhet

Snöslungor håller spåren öppna

Det var konventionella snöplogar, gamla ploglok och motortrallor med snöborstar som gjorde järnvägarna farbara efter snökaoset förra veckan. Men om drygt ett år har Trafikverket tre effektiva snöslungor i tjänst.

Nyhet

Lint snart på Fryksdalsbanan

Det mesta tyder på att de krånglande Itino-tågen på Fryksdalsbanan kompletteras med två Lint-tåg från Inlandsbanan under två år. På fredag körs en tur på banan för politiker och massmedia.

Nyhet

Flixtrain kortar restiden

Flixtrain kapar 20 minuter på restiderna mellan Stockholm och Göteborg genom att dra in uppehållen i Södertälje, Hallsberg och Falköping från 10 december.